Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Rybnika w okresie od 16.3.2021 r. do 15.3.2026 r.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 023-051128 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Miasto Rybnik 60 info
Rybnicki (PL227) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Rybnicki (PL227) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-02-03 00:00:00
Deadline 2021-01-28 00:00:00
Values 3˙600˙000.00 PLN (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-049377-001

1 DELETION_DATE: 20210128

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 23

2 DATE_PUB: 20200203

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 023-051128

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051128-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.rybnik.eu

2 IA_URL_ETENDERING: http://bip.um.rybnik.eu

2 ORIGINAL_CPV: Banking services

INFOCODE: 66110000

2 ORIGINAL_CPV: Credit granting services

INFOCODE: 66113000

2 ORIGINAL_CPV: Automatic fare collection

INFOCODE: 30144400

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3600000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200129

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги в областта на банковото дело

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankovnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankydelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankdienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Τραπεζικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios bancarios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pangandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pankkipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services bancaires

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankarske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi bancari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banku pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi bankarji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bankowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de banca

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii bancare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bančne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rybnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banktjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto Rybnik

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto Rybnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 276255430

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Bolesława Chrobrego 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rybnik

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 44-200

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ewa Szwelengreber

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 324392302

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam_pub@um.rybnik.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 324224124

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.rybnik.eu

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://bip.um.rybnik.eu

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Rybnika w okresie od 16.3.2021 r. do 15.3.2026 r.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług w zakresie prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Rybnika (gmina Rybnik oraz jednostki organizacyjne miasta istniejące w dniu podpisania umowy oraz tworzone, przejmowane lub przekształcane w czasie trwania umowy).

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 3600000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: miasto Rybnik

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usług w zakresie prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Rybnika (gmina Rybnik oraz jednostki organizacyjne miasta istniejące w dniu podpisania umowy oraz tworzone, przejmowane lub przekształcane w czasie trwania umowy).

5 P: Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 15.3.2026 r., z następującymi zastrzeżeniami:

5 P: 1) umowa na kompleksową obsługę bankową budżetu miasta Rybnika od 16.3.2021 r. do 15.3.2026 r.;

5 P: 2) w okresie pomiędzy zawarciem umowy a 16.3.2021 r. bank zobowiązuje się do wdrożenia w urzędzie miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych wszystkich usług objętych umową, zainstalowania opłatomatów oraz systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników, tak aby od dnia 16.3.2021 r. możliwe było pełne realizowanie zapisów umowy.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3600000.00

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-03-16

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2026-03-15

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-30

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) nie zawiera braków formalnych;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) uiszczono wpis.

L: 4 --- key: (P)   value: 14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

L: 4 --- key: (P)   value: 15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-29

15+1