Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Powiatu Lubińskiego

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 026-059085 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Powiat Lubiński 1 info
Legnicko-głogowski (PL516) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Legnicko-głogowski (PL516) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-02-06 00:00:00
Deadline 2021-02-03 00:00:00
Values 80˙000˙000.00 PLN (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-059715-001

1 DELETION_DATE: 20210203

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 26

2 DATE_PUB: 20200206

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 026-059085

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059085-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://powiat-lubin.bip.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 80000000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200204

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lubin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Powiat Lubiński

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Powiat Lubiński

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Jana Kilińskiego 12 b

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lubin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 59-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Krzysztof Sobków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 767467208

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bzp@powiat-lubin.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 767467113

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://powiat-lubin.bip.gov.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Powiatu Lubińskiego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Powiatu Lubińskiego oraz powiatów, z którymi Powiat Lubiński zawrze stosowne porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 80000000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Teren powiatu lubińskiego oraz powiatów, z którymi Powiat Lubiński zawrze stosowne porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej – linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

5 P: 0 Krzeczyn Wielki – Lubin,

5 P: 1 Szklary Górne – Obora – Lubin,

5 P: 2 Krzeczyn Wielki – Lubin,

5 P: 3A Lubin – Obora – Lubin,

5 P: 3B Lubin– Obora – Lubin,

5 P: 4 Kłopotów – Osiek – Lubin – Obora,

5 P: 5 Lubin – Chróstnik – Krzeczyn Wielki,

5 P: 6 Lubin – Miroszowice,

5 P: 7 Obora – Lubin,

5 P: 8 Gola – Lubin – Gola,

5 P: 100 Gogołowice – Miłosna - Niemstów – Osiek – Miroszowice – Lubin – Gola,

5 P: 101 Gorzyca – Krzeczyn Mały/ Krzeczyn Wielki – Lubin,

5 P: 102 Lubin – Księginice – Składowice – Ustronie – Dąbrowa Górna Siedlce – Czerniec,

5 P: 103 Czerniec – Siedlce – Księginice – Lubin,

5 P: 104 Buczynka – Miłoradzice – Raszowa Mała – Raszówka – Pieszków – Osiek – Lubin - Obora,

5 P: 105 Bukowna – Lisiec – Zimna Woda – Wiercień – Karczowiska – Raszówka – Gorzelin – Chróstnik – Lubin,

5 P: 110 Polkowice – Lubin,

5 P: 111 Chocianów – Chocianowiec – Trzebnice – Brunów – Szklary Dolne – Szklary Górne – Obora-Lubin — Lubin,

5 P: 112 Ścinawa – Ręszów - Turów – Siedlce – Lubin,

5 P: 113 Lubin – Składowice – Zalesie – Koźlice – Mleczno – Juszowice – Rudna,

5 P: 121 Chocianów - Trzmielów – Szklary Dolne – Szklary Górne – Obora – Lubin,

5 P: 131 Chocianów – Raków – Chocianowiec – Trzebnice – Michałow – Żabice – Ogrodziska – Gorzyca – Krzeczyn Wielki – Lubin,

5 P: oraz nowotworzone linie komunikacyjne w przypadku zawarcia nowych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego lub zmian granic administracyjnych powiatu lub utworzenia nowych linii komunikacyjnych w okresie od ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-11-10

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-04

10+1