Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bełżyce oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 032-075131 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Bełżyce 6 info
Lubelski (PL814) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Lubelski (PL814) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-02-14 00:00:00
Deadline 2021-02-11 00:00:00
Values 1˙350˙000.00 PLN (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-075846-001

1 DELETION_DATE: 20210211

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 32

2 DATE_PUB: 20200214

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 032-075131

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075131-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.belzyce.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1350000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200212

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по събиране на хартия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Odvoz odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport af affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport von Haushaltsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmeveoteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteiden kuljetuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport des ordures ménagères

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge prijevoza otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékszállítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto di rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų vežimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu transporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport ta' l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor afvalvervoer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi transportu odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport de deşeuri menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na prepravu odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve prevoza odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełżyce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstransport

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Bełżyce

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Bełżyce

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: NIP 713-29-84-379

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Lubelska 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bełżyce

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 24-200

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Małgorzata Węgiel

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 815162737

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: m.wegiel@belzyce.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 814403106

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.belzyce.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bełżyce oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: — 90512000-9 – usługi transportu odpadów,

L: 4 --- key: (P)   value: — 90511000-2 – usługi wywozu odpadów,

L: 4 --- key: (P)   value: — 90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na dwóch zadaniach (w ramach jednego zamówienia):

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie nr 1:

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bełżyce.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie nr 2:

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ul. Przemysłowa 26 w Bełżycach) do instalacji do przetworzenia odpadów tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o. o. w Bełżycach.

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1350000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Bełżyce woj. lubelskie

4 SHORT_DESCR

5 P: Zgodnie z opz – załącznikiem do SIWZ. dostępny będzie na etapie SIWZ.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Po upływie terminu na który umowa została zawarta lub wcześniejszym kwotowym wyczerpaniu umowy.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-04

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: To trzeba zmienić na poprawne.

L: 4 --- key: (P)   value: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

L: 4 --- key: (P)   value: — złoży zaświadczenie o nadanym numerze rejestrowym BDO.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj:

L: 4 --- key: (P)   value: — co najmniej 3 pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych typu śmieciarka, spełniające normę emisji spalin na poziomie co najmniej EURO 5, w tym jednym pojazdem do 10 m przystosowanym do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z miejsc trudno dostępnych,

5 FT: 3

L: 4 --- key: (P)   value: — co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

L: 4 --- key: (P)   value: — co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniający normę emisji spalin na poziomie co najmniej EURO 5.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Rozpoczęcie: 1.7.2020 r. na okres 24 miesięcy.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-05-01

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-12

14+1