Usługi odbioru odpadów.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 036-085070 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 121 info
Rzeszowski (PL823) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Rzeszowski (PL823) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-02-20 00:00:00
Deadline 2021-02-16 00:00:00
Values 1˙300˙000.00 PLN (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-083422-001

1 DELETION_DATE: 20210216

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 36

2 DATE_PUB: 20200220

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 036-085070

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:085070-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.bip.szpital.rzeszow.pl

2 IA_URL_ETENDERING: www.bip.szpital.rzeszow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

INFOCODE: 90520000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1300000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200217

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioaktiivsete, toksiliste, meditsiini- ja ohtlike jäätmete teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s radioaktivnim, otrovnim, medicinskim i opasnim otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioaktīvo, toksisko, medicīnisko un bīstamo atkritumu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi għal skart radjuattiv, tossiku, mediku u perikoluż

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de resíduos radioactivos, tóxicos, médicos e perigosos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile radioactive, toxice, medicale şi periculoase

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z radioaktivnimi, strupenimi, medicinskimi in nevarnimi odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Szopena 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rzeszów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 35-055

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 178666096

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dzp@szpital.rzeszow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 178666097

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.bip.szpital.rzeszow.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.bip.szpital.rzeszow.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.bip.szpital.rzeszow.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi odbioru odpadów.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.261.poz.36-Z.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1300000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Rzeszów, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Usługi odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych.

4 INFO_ADD

5 P: Obecnie Zamawiający nie posiada informacji szczegółowych co do rodzaju i ilości dostaw oraz co do podziału zamówienia na części.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-14

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-17

18+1