Dostawa materiałów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 042-098534 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Uniwersytet Łódzki 119 info
Miasto Łódź (PL711) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Łódź (PL711) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-02-28 00:00:00
Deadline 2021-02-23 00:00:00
Values 1˙100˙000.00 PLN (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-096804-001

1 DELETION_DATE: 20210223

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 42

2 DATE_PUB: 20200228

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 042-098534

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098534-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.uni.lodz.pl

2 ORIGINAL_CPV: Various office equipment and supplies

INFOCODE: 30190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1100000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200224

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Různé kancelářské zařízení a potřeby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Various office equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo y artículos de oficina diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mitmesugused kontoriseadmed ja -tooted

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erilaiset koneet, laitteet ja tarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Machines, fournitures et équipement de bureau divers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Various office equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razna uredska oprema i potrepštine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különféle irodai berendezések és kellékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Macchinari, attrezzature e forniture varie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Įvairi biuro įranga ir reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažādas biroja iekārtas un piederumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat u fornimenti varji għall-uffiċini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento e material de escritório diverso

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Različna oprema in potrebščine za pisarne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Łódzki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Łódzki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL 724-000-32-43

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Narutowicza 68

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Łódź

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 90-136

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sebastian Rudziński

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 426354353

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@uni.lodz.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 426354326

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.uni.lodz.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: uczelnia publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa materiałów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dostawa galanterii biurowej, kopert, papieru, oraz artykułów do organizacji i archiwizacji dokumentów.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1100000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa galanterii biurowej, kopert, papieru, oraz artykułów do organizacji i archiwizacji dokumentów.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-09-01

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Kryteria zgodnie z dokumentami zamówienia.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-24

17+1