Zakup oprogramowania na potrzeby CSIOZ

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 044-103281 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 74 info
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-03-03 00:00:00
Deadline 2021-02-27 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-105314-001

1 DELETION_DATE: 20210227

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 44

2 DATE_PUB: 20200303

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 044-103281

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103281-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.csioz.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Software package and information systems

INFOCODE: 48000000

2 ORIGINAL_CPV: Software package utilities

INFOCODE: 48700000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200228

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерни пакети и информационни системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Balíky programů a informační systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programpakker og informationssystemer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwarepaket und Informationssysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paquetes de software y sistemas de información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvarapaketid ja infosüsteemid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Logiciels et systèmes d'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi i informacijski sustavi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacchetti software e sistemi di informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software en informatiesystemen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacotes de software e sistemas de informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pachete software şi sisteme informatice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softvérové balíky a informačné systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi in informacijski sistemi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programvara och informationssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Stanisława Dubois 5A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-184

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Łukasz Chrostek

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: wzp@csioz.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.csioz.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: jednostka budżetowa

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup oprogramowania na potrzeby CSIOZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia będzie zakup oprogramowania tj. zakup licencji systemów operacyjnych serwerów i baz danych, zakup licencji terminalowych, licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia będzie zakup oprogramowania tj. zakup licencji systemów operacyjnych serwerów i baz danych, zakup licencji terminalowych, licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych.

5 P: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej w okresie trwania umowy instalację dodatkowego oprogramowania w ilości nie większej niż 20 % wartości zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w Załączniku do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis realizacji zamówień opcjonalnych został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia będzie zakup oprogramowania tj. zakup licencji systemów operacyjnych serwerów i baz danych, zakup licencji terminalowych, licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych.

5 P: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej w okresie trwania umowy instalację dodatkowego oprogramowania w ilości nie większej niż 20 % wartości zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w Załączniku do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis realizacji zamówień opcjonalnych został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia będzie zakup oprogramowania tj. zakup licencji systemów operacyjnych serwerów i baz danych, zakup licencji terminalowych, licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnych.

5 P: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiającej w okresie trwania umowy instalację dodatkowego oprogramowania w ilości nie większej niż 20 % wartości zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w Załączniku do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis realizacji zamówień opcjonalnych został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-08

2 LEFTI

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-04-08

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający na etapie ogłaszania postępowania określi szczegółowego warunki zamówienia (tj. podział na części, zakres, wielkość zamówienia, zamówienia opcjonalne).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-28

19+1