Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 044-104093 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Miedzygminny Związek Komunikacyjny 8 info
Rybnicki (PL227) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Rybnicki (PL227) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-03-03 00:00:00
Deadline 2021-02-27 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-106200-001

1 DELETION_DATE: 20210227

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 44

2 DATE_PUB: 20200303

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 044-104093

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104093-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.mzkjastrzebie.com

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200228

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Jastrzębie-Zdrój

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miedzygminny Związek Komunikacyjny

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miedzygminny Związek Komunikacyjny

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Przemysłowa 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jastrzębie-Zdrój

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 44-335

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 324763474

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 324763474

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.mzkjastrzebie.com

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: związek jednostek samorządu terytorialnego

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: autobusowa komunikacja miejska

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych na liniach: B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, M10, R10, R11, S10,S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, W10, W11, W12.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Obszar miasta Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych na liniach: B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, M10, R10, R11, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, W10, W11, W12.

4 INFO_ADD

5 P: Ogłoszenie dotyczy zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 4 w związku z art. 376 ust. 2 i art 388 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.9.2019 r.)

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2021-01-01

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-28

11+1