Wycinka drzew na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 081-191069 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 77 info
Rzeszowski (PL823) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Environment
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Rzeszowski (PL823) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-04-24 00:00:00
Deadline 2021-04-22 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-196302-001

1 DELETION_DATE: 20210422

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 81

2 DATE_PUB: 20200424

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 081-191069

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191069-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.wody.gov.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

2 ORIGINAL_CPV: Tree-cutting services

INFOCODE: 77211400

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200422

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Environment

INFOCODE: E

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по сеч на дървета

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kácení stromů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skovning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fällen von Bäumen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες κοπής δένδρων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tree-cutting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de tala de árboles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puulangetamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puunkaato

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'abattage d'arbres

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tree-cutting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge sječe drveća

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Favágási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di taglio alberi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medžių kirtimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Koku izciršanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-qtugħ tas-siġar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vellen van bomen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wycinania drzew

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de abate de árvores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de tăiere a arborilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orezávanie stromov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve sečnje dreves

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Rzeszów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädfällning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 368302575

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Hanasiewicza 17 B

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rzeszów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 35-103

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Michał Jaworski, Damian Maciejowski – sprawy formalnoprawne

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 134488993/+48 134488994

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.krosno@wodypolskie.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.wody.gov.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://miniportal.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: państwowa osoba prawna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wycinka drzew na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie, polegająca m. in. na ścięciu drzew, pocięciu piłą pni oraz konarów, uporządkowaniu miejsca wycinki oraz innych usługach mających na celu utrzymanie cieków.

3 LOT_DIVISION

L: 4 --- key: (LOT_MAX_NUMBER)   value: 6

L: 4 --- key: (LOT_MAX_ONE_TENDERER)   value: 6

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na ciekach w zlewni rzeki Stobnica teren Nadzoru Wodnego Brzozów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na ciekach w zlewni rzeki Stobnica teren Nadzoru Wodnego Brzozów, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-10-15

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 15.10.2020 r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na ciekach na terenie NW Rzeszów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na ciekach na terenie Nadzoru Wodnego Rzeszów, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-12-11

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 11.12.2020 r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego Strzyżów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego Strzyżów, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-11-30

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 30.11.2020 r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Przeworsk

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Przeworsk, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-11-30

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 30.11.2020 r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na ciekach: Wisłok, Grodziszczanka, Kosinka, Sawa, Żołynianka w m. Białobrzegi gm. Białobrzegi, m. Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne, m. Głuchów gm. Łańcut, m. Albigowa gm. Łańcut

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na ciekach: Wisłok, Grodziszczanka, Kosinka, Sawa, Żołynianka w m. Białobrzegi gm. Białobrzegi, m. Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne, m. Głuchów gm. Łańcut, m. Albigowa gm. Łańcut, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-12-11

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 11.12.2020 r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wycinka drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z wycinką drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie, m.in.: ścięcie drzew, pocięcie piłą pni oraz konarów, uporządkowanie miejsca wycinki oraz inne usługi mające na celu utrzymanie cieku.

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-12-11

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Przewidywany termin realizacji zamówienia:

5 P: — rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

5 P: — zakończenie: do 11.12.2020 r.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-06-01

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie będzie określał w tym zakresie żadnych wymagań.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Rodzaj procedury: otwarta.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie nie ma charakteru powtarzającego się.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej

L: 4 --- key: (P)   value: Oferty można sporządzać w języku polskim.

L: 4 --- key: (P)   value: Oferty w postępowaniu będzie należało sporządzić i przekazać zamawiającemu zgodnie z treścią art. 10a ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z treścią

L: 4 --- key: (P)   value: Art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający zastrzega, że poszczególne części zamówienia wymienione w niniejszym ogłoszeniu mogą zostać ogłoszone jako samodzielne postępowania przy zachowaniu warunków określonych w treści ogłoszenia. Zamówienia nie będą zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. Realizacja zamówienia nie będzie ograniczona do programów zatrudnienia chronionego.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-22

16+1