Rozbudowa marcierzy DevOps – macierz FF operacyjna (24*1.8 TB brutto SSD)

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 087-206252 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Centrum Informatyki Resortu Finansów 155 info
Radomski (PL921) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-05-05 00:00:00
Deadline 2021-04-30 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-212560-001

1 DELETION_DATE: 20210430

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 87

2 DATE_PUB: 20200505

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 087-206252

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206252-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.cirf.gov.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.cirf.gov.pl/start

2 ORIGINAL_CPV: Media storage and reader devices

INFOCODE: 30233000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200430

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Записващи и четящи устройства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Archivovací a čtecí zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datalagrings- og -udlæsningsenheder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medienspeicher- und -lesegeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Media storage and reader devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Salvestuskandjad ja lugemisseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Muistivälineet ja lukulaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Unités de mémoire et de lecture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Media storage and reader devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uređaji za pohranjivanje i čitanje medija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Médiatároló és -olvasó eszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informacijos laikmenų saugojimo ir skaitymo įtaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atmiņas ierīces un lasītāji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mezzi ta' ħżin u qari ta' midja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Geheugendragers en lezerapparaten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivos de armazenagem e leitura de conteúdos digitais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispozitive de stocare şi citire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Archivačné a čítacie zariadenia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pomnilni mediji in čitalniki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lagringsmedier och läsenheter

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Informatyki Resortu Finansów

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Informatyki Resortu Finansów

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Samorządowa 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Radom

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 26-601

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Beata Chojnacka

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sekretariat.CI@mf.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 483673673

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.cirf.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.cirf.gov.pl/start

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30000-eur

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: państwowa jednostka budżetowa

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rozbudowa marcierzy DevOps – macierz FF operacyjna (24*1.8 TB brutto SSD)

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Rozbudowa marcierzy DevOps – macierz FF operacyjna (24*1.8 TB brutto SSD).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Rozbudowa marcierzy DevOps – macierz FF operacyjna (24*1.8 TB brutto SSD).

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Rozbudowa marcierzy DevOps – macierz FF operacyjna (24*1.8 TB brutto SSD).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-04

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Planowana data wszczęcia postępowania: II kwartał 2020

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224584801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224584801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Terminy na wniesienie odwołania na:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

L: 4 --- key: (P)   value: Cofnięcie odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Skarga na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-30

20+1