Wsparcie dla oprogramowania SQL Serwer

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 087-207446 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Centrum Informatyki Resortu Finansów 155 info
Radomski (PL921) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-05-05 00:00:00
Deadline 2021-04-30 00:00:00

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-212519-001

1 DELETION_DATE: 20210430

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 87

2 DATE_PUB: 20200505

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 087-207446

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207446-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.cirf.gov.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.cirf.gov.pl/start

2 ORIGINAL_CPV: Technical computer support services

INFOCODE: 72611000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200430

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technická výpočetní podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teknisk support i forbindelse med datamater

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische Computerunterstützung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technical computer support services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de apoyo informático técnico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arvuti tehnilised tugiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'assistance technique informatique

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technical computer support services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničke računalne potpore

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Műszaki számítógép-támogatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di assistenza tecnica informatica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datoru tehniskā atbalsta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' appoġġ tekniku għall-kompjuter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische computerondersteuningsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de assistência técnica informática

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de asistenţă tehnică informatică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické počítačové podporné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve tehnične računalniške podpore

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Radom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tekniskt datastöd

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Informatyki Resortu Finansów

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Informatyki Resortu Finansów

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Samorządowa 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Radom

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 26-601

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Beata Chojnacka

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sekretariat.CI@mf.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 483673673

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.cirf.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.cirf.gov.pl/start

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30000-eur

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: państwowa jednostka budżetowa

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wsparcie dla oprogramowania SQL Serwer

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Wsparcie dla oprogramowania SQL Serwer.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Wsparcie dla oprogramowania SQL Serwer.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Wsparcie dla oprogramowania SQL Serwer.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-10-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Planowana data wszczęcia postępowania: IV kwartał 2020.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224584801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224584801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Terminy na wniesienie odwołania na:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

L: 4 --- key: (P)   value: Cofnięcie odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Skarga na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-30

18+1