Svoz a likvidace odpadu ve městě Vyškov

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 165-400655 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Město Vyškov 1 info
Jihomoravský kraj (CZ064) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Jihomoravský kraj (CZ064) more
Country CS; - country: CZ
Document type Prior information notice with call for competition
Procedure Restricted procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-08-26 00:00:00
Deadline 2020-09-30 00:00:00
Values 64˙612˙896.00 CZK (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-412710-001

1 DELETION_DATE: 20200930

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 165

2 DATE_PUB: 20200826

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 165-400655

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400655-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.vyskov-mesto.cz

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 ORIGINAL_CPV: Urban solid-refuse disposal services

INFOCODE: 90513200

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 ORIGINAL_CPV: Containers for waste material

INFOCODE: 44613800

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 64612896.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200821

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200930 23:59

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice with call for competition

INFOCODE: A

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по събиране на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sběr odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indsamling af affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Abholung von Siedlungsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de recogida de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmekogumisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteiden keruupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de collecte des ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge skupljanja otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékgyűjtési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di raccolta di rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų rinkimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' ġbir ta' l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor ophalen van vuilnis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de recolha de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na zber odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zbiranja odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Vyškov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sophämtning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Město Vyškov

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Město Vyškov

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00292427

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Masarykovo náměstí 108/1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Vyškov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 682 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Hana Hájková

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: h.hajkova@meuvyskov.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.vyskov-mesto.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ikis, s.r.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 63485290

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kaštanová 496/123a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 620 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Bc. Jitka Antošová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 539002883

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ikis@ikis.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Svoz a likvidace odpadu ve městě Vyškov

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu ve městě Vyškov, tj. zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vyškova (nakládání se směsným komunálním odpadem, vytříděnými složkami, nebezpečným odpadem). Podmínkou sběru vytříděných složek je zajištění sběru formou sběrných nádob na tříděný odpad, sběrného dvora, mobilního sběru nebezpečného odpadu min. 2x ročně.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 64612896.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Vyškov

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu ve městě Vyškov, tj. zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vyškova (nakládání se směsným komunálním odpadem, vytříděnými složkami, nebezpečným odpadem). Podmínkou sběru vytříděných složek je zajištění sběru formou sběrných nádob na tříděný odpad, sběrného dvora, mobilního sběru nebezpečného odpadu min. 2x ročně. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu určitou v délce trvání 4 let.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_RESTRICTED

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-30

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 23:59

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: IV.2.2) Datum a čas určuje konec lhůty pro projevení předběžného zájmu. Dodavatelé projeví předběžný zájem nejlépe písemnou formou e-mailem na ikis@ikis.cz, z důvodů vyloučení pozdějších pochybností, zda dodavatel předběžný zájem projevil či nikoliv. Zadavatel vyzve k podání žádosti o účast pouze ty dodavatele, kteří projevili předběžný zájem. Zadavatel nepřipouští účast v zadávacím řízení těch dodavatelů, kteří neprojevili předběžný zájem (viz Rozhodnutí ÚOHS-R0176/2019).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-21

4+1