„Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie”

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 059-141695 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 10 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-03-24 00:00:00
Deadline 2020-04-27 00:00:00
Values 34˙492.36 PLN (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-145019-001

1 DELETION_DATE: 20200427

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 59

2 DATE_PUB: 20200324

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 059-141695

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141695-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

2 ORIGINAL_CPV: Construction supervision services

INFOCODE: 71520000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 34492.36

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200320

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200427 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителен надзор

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební dohled

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauaufsicht

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction supervision services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de supervisión de obras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitusjärelevalveteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustöiden valvonta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conduite des travaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction supervision services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge građevinskog nadzora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építésfelügyeleti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di controllo di costruzioni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tas-superviżjoni tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toezicht op uitvoering van de bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi nadzoru budowlanego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de supervisão da construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebný dozor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega nadzora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wrocławska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Joanna Gonera

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713105760

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713105761

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Gospodarka leśna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SAZ.270.1.1.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) (zwanej dalej „prawem budowlanym”) nad realizacją zadania pn. „Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie” (zwanego dalej „Inwestycją”), we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, jak również wszelkie czynności wynikające z umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestycji.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 34492.36

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiornika wodnego w leśnictwie Radecz (13-19-1.1-01), oddział 293 l.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Woj. Dolnośląskie (02), pow. Wołowski (22), gm. Wołów (035), obręb ew. Lipnica (0006), działka ew. nr 290/293, 90/2. Adres leśny: RDLP Wrocław, Nadleśnictwo Oborniki Śl.Leśnictwo Radecz (oddz.293 I)

4 SHORT_DESCR

5 P: Część nr 1– Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiornika wodnego w leśnictwie Radecz (13-19-1.1-01), oddział 293 l.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) (zwanej dalej „prawem budowlanym”) nad realizacją zadania pn. „Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie” (zwanego dalej „Inwestycją”), we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, jak również wszelkie czynności wynikające z umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestycji.

5 P: — Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z przepisów obowiązujących w PGL LP,

5 P: — Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

5 P: Dodatkowe informacje w związku z limitem znaków w formularzu:

5 P: 1.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia w przypadku braku wyłonienia Wykonawców robót budowlanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

5 P: 3.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokośc: dla Części nr 1- 120,00 zł.

5 P: Sposób wnoszenia i zwrotu wadium został szczegółowo opisany w rozdziale 9 SIWZ

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 4199.40

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 8

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.02.00-00-0005/16-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych

4 INFO_ADD

5 P: 1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

5 P: 2.Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiornika wodnego Leśnictwie Cieplice (13-19-1.1-02), oddział 67 h.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Woj. Dolnośląskie (02), pow. Trzebnicki (20), gm. Prusice (025), obręb ew. Borów (0001), działka ew. nr 271/67, 243/1, 280. Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Oborniki Śląskie,Leśnictwo Cieplice(o.67h)

4 SHORT_DESCR

5 P: Część nr 2 – Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiornika wodnego Leśnictwie Cieplice (13-19-1.1-02), oddział 67 h.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) (zwanej dalej „prawem budowlanym”) nad realizacją zadania pn. „Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie” (zwanego dalej „Inwestycją”), we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, jak również wszelkie czynności wynikające z umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestycji.

5 P: — Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z przepisów obowiązujących w PGL LP,

5 P: — Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

5 P: Dodatkowe informacje w związku z limitem znaków w formularzu:

5 P: 1.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia w przypadku braku wyłonienia Wykonawców robót budowlanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

5 P: 3.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokośc: dla Części nr 2- 100,00 zł.

5 P: Sposób wnoszenia i zwrotu wadium został szczegółowo opisany w rozdziale 9 SIWZ

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3552.20

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 8

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.02.00-00-0005/16-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych

4 INFO_ADD

5 P: 1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

5 P: 2.Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część nr 3 – Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiorników wodnych w Leśnictwie Osolin (13-19-1.1-05), oddział 50 j i 50 d.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Woj. Dolnośląskie (02), pow.Trzebnicki (20), gm. Prusice (025), ob. ew. Wilkowa Wielka (0027), działka ew. nr 78/50. Adres leśny: RDLP we Wrocławiu,Oborniki Śl. Leśnictwo Osolin (oddz. 50j;50d)

4 SHORT_DESCR

5 P: Część nr 3– Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiorników wodnych w Leśnictwie Osolin (13-19-1.1-05), oddział 50 j i 50 d.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) (zwanej dalej „prawem budowlanym”) nad realizacją zadania pn. „Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie” (zwanego dalej „Inwestycją”), we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, jak również wszelkie czynności wynikające z umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestycji.

5 P: — Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z przepisów obowiązujących w PGL LP,

5 P: — Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

5 P: Dodatkowe informacje w związku z limitem znaków w formularzu:

5 P: 1.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia w przypadku braku wyłonienia Wykonawców robót budowlanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

5 P: 3.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokośc: dla Części nr 3- 800,00 zł.

5 P: Sposób wnoszenia i zwrotu wadium został szczegółowo opisany w rozdziale 9 SIWZ

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 26740.76

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 8

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.02.00-00-0005/16-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych

4 INFO_ADD

5 P: 1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

5 P: 2.Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

L: 4 --- key: (P)   value: a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Należy wypełnić JEDZ dla każdej częśći oddzielnie.

L: 4 --- key: (P)   value: b)wykaz usług wykonanych(wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),

L: 4 --- key: (P)   value: c)dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

L: 4 --- key: (P)   value: d)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),

L: 4 --- key: (P)   value: e)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

L: 4 --- key: (P)   value: f)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

L: 4 --- key: (P)   value: g)zawiadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

L: 4 --- key: (P)   value: h)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

L: 4 --- key: (P)   value: Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - ł Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – ł powinny być aktualne na dzień ich złożenia

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (CZĘŚĆ IV, lit. B, pkt 5 – JEDZ), że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

L: 4 --- key: (P)   value: a) dla Części nr 1: minimum 70 000,00 zł;

L: 4 --- key: (P)   value: b) dla Części nr 2: minimum 60 000,00 zł;

L: 4 --- key: (P)   value: c) dla Części nr 3: minimum 440 000,00 zł.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA .(podmiot trzeci)

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.JEDZ-pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 2.zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. e - ł wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA .(konsorcjum wykonawców)

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

L: 4 --- key: (P)   value: a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

L: 4 --- key: (P)   value: c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. e – ł obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

L: 4 --- key: (P)   value: e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

L: 4 --- key: (P)   value: g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.Przy wyborze ofert w każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Cena – 60 %,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego – 40 %.

L: 4 --- key: (P)   value: — W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

L: 4 --- key: (P)   value: Cn

L: 4 --- key: (P)   value: C = ------------ x100 pkt x 60 %

L: 4 --- key: (P)   value: Co

L: 4 --- key: (P)   value: Gdzie:

L: 4 --- key: (P)   value: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

L: 4 --- key: (P)   value: Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

L: 4 --- key: (P)   value: Co - cena oferty ocenianej

L: 4 --- key: (P)   value: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danej części (załącznik nr 1 do SIWZ).

L: 4 --- key: (P)   value: Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

L: 4 --- key: (P)   value: Ciąg dalszy w III.1.3

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

L: 4 --- key: (P)   value: Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu nadzoru obejmującą pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (tzn. obejmującej remont i/lub budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej) na kwotę nie mniejszą niż: część nr 1-150 000, cześć nr 2 -130 000, część nr 3 - 950 000zł (brutto).Kwota dotyczy wartości nadzorowanej pojedynczej roboty budowlanej tj. remont i/lub budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej).

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. potencjału technicznego.

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

L: 4 --- key: (P)   value: — dla Części nr 1,2,3 - min. 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dot. przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.),

L: 4 --- key: (P)   value: — W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,

L: 4 --- key: (P)   value: — Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Części zamówienia to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać to samo doświadczenie w więcej niż w jednej Części zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.Dalszy ciąg z III.1.2

L: 4 --- key: (P)   value: W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” oceniana będzie liczba dodatkowych (inne niż wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) nadzorowanych przedsięwzięć zgodnie z pkt 6.2 ppkt 3) lit. a [I – część nr 1, II – część nr 2, III – część nr 3] (zdolność techniczna - doświadczenie) SIWZ o wartości minimum: Część nr 150 000,00 zł brutto, Część nr 2: 130 000,00 zł brutto, Część nr 3: 950 000,00 złotych brutto (kwota dotyczy wartości nadzorowanej pojedynczej roboty budowlanej), polegającej na remoncie i/lub budowie i/lub przebudowie budowli hydrotechnicznej. Wykonawca składający ofertę w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ odpowiadający danej części). UWAGA: Ocenie będzie podlegał jedynie Formularz złożony wraz z ofertą i informacje pierwotnie w nim wskazane. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą informacji „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” (wg załącznika nr 1 do SIWZ odpowiadający danej części), to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Jeżeli w wyniku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących formularza ofertowego i / lub jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: nastąpi zmiana osób pierwotnie wskazanych w/w dokumentach to Zamawiający nie będzie uwzględniał w ocenie doświadczenia nowo wskazanych osób; nastąpi zmiana informacji o doświadczeniu osób wskazanych pierwotnie w ww. dokumentach to Zamawiający uwzględni te nowe, zweryfikowane informacje ale jedynie w przypadku jeżeli nowe informacje będą potwierdzały, że doświadczenie tych osób jest mniejsze niż pierwotnie wskazano lub jest takie samo. Uzupełnione, zmienione lub zweryfikowane informacje uzyskane przez Zamawiającego po otwarciu ofert wskazujące na większe niż wskazano pierwotnie doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca, który wykaże doświadczenie inspektora nadzoru skierowanego do realizacji zamówienia, który nie nadzorował żadnej roboty budowlanej polegającej na remoncie i/lub budowie i/lub przebudowie budowli hydrotechnicznej otrzyma – 0 pkt

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca, który wykaże doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego skierowanego do realizacji zamówienia, który nadzorował robotę budowlaną o wartości minimum: Część nr 150 000,00 zł brutto, Część nr 2: 130 000,00 zł brutto, Część nr 3: 950 000,00 złotych brutto (kwota dotyczy wartości nadzorowanej pojedynczej roboty budowlanej), polegającej na remoncie i/lub budowie i/lub przebudowie budowli hydrotechnicznej otrzyma: 1 robotę budowlaną – 10 pkt;2 roboty budowlane -– 20 pkt;3 roboty budowlane -– 30 pkt;4 lub więcej roboty budowlane --40 pkt.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-04-27

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-06-26

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-04-27

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:15

4 PLACE

5 P: Otwarcie ofert odbędzie się w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie, pokój nr 4 (sala narad), ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie, POLSKA.Otwarcie ofert jest jawne.Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W związku z limitami ilości znaków ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający w sposób skrócony zamieszcza następujące informacje:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 2.Opis sposobu przygotowywania ofert został szczegółowo opisany w rozdziale 11 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na daną część.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia. Rozdział 17 SIWZ

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Informacje dotyczące Wykonawców mających miejsce zamieszkania poza terytporium RP zawarte są w pkt 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, SIWZ

L: 4 --- key: (P)   value: 5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 6.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszcona w rozdziale 18 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały zamieszczone w rozdziale 8 SIWZ. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały wymienione w rozdziale 7 SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu... TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 16.05.2019 r.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn.zm.) i jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie będą ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. .. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT został opisany w rozdz. 11 SIWZ W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowalnym podpisem Ofertę zawierającą: 1) formularz Oferty (zał. nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (zał. nr 1a do SIWZ). 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ 5) JEDZ 6) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega 7) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 8) Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko w formie niepieniężnej).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-20

8+1