„Cartușe de toner aferente imprimantelor, copiatoarelor şi faxurilor aflate în dotarea DGRFP Braşov şi a structurilor subordonate”

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 063-150392 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov 26 info
Braşov (RO122) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity General public services
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Braşov (RO122) more
Country RO; - country: RO
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-03-30 00:00:00
Deadline 2020-06-04 00:00:00
Values 2˙304˙149.00 RON (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-154835-001

1 DELETION_DATE: 20200604

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 63

2 DATE_PUB: 20200330

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 063-150392

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150392-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.anaf.ro

2 IA_URL_ETENDERING: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091473

2 ORIGINAL_CPV: Toner cartridges

INFOCODE: 30125100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2304149

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200326

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200604 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Касети с тонер

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zásobníky tonerů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonerkassetter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonerpatronen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Φυσίγγες σκόνης τόνερ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toner cartridges

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cartuchos de tóner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Värvikassetid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Värikasetit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cartouches de toner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toner cartridges

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Patrone s tonerom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonerkazetták

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cartucce di toner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažų kasetės

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonera kasetne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kartuċċi tat-toner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonerpatronen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wkłady barwiące

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cartuchos de tinta (toner)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cartuşe de toner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tonerové náplne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kasete s tonerjem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Brașov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kolpulverpatroner

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 5b6dcc97-e4c6-4dd9-90ad-d96eaaf4dc11

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4317495

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brașov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 500090

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ștefania Harlab

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 268308434

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Achizitii.Publice.BV@anaf.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 268547730

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.anaf.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091473

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Cartușe de toner aferente imprimantelor, copiatoarelor şi faxurilor aflate în dotarea DGRFP Braşov şi a structurilor subordonate”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4317495_2020_PAAPD1122847

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 114-119 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu prevederile art. 107-111 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, DGRFP Brașov, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice ale personalului intentioneaza să achiziţioneze „Cartuse de toner”, cod CPV 30125100-2 cartuşe de toner, conform cerințelor din caietul de sarcini, cu împărțire pe loturi.

L: 4 --- key: (P)   value: DGRFP Brasov intentioneaza sa incheie un acord-cadru, avand o durata de valabilitate de 24 de luni cu trei operatori economici pentru fiecare lot in parte, mentionat in prezentul caiet de sarcini. In situatia in care nu vor fi depuse trei oferte admisibile, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu operatorii/operatorul a carui oferta a fost declarata admisibila. In situatia in care la prezenta procedura vor fi depuse doar oferte inacceptabile si neconforme, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire. Termenul-limita pana la care se vor solicita clarificari este de 14 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Acord-cadru pentru 24 de luni, cu contracte subsecvente semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de alocatiile bugetare aprobate.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente acordului-cadru, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul ofertei, celelalte elemente ale ofertelor vor ramane neschimbate. Ofertantii invitati la reofertare vor putea sa depuna noi oferte de pret doar in sensul imbunatatirii ofertei de pret depuse initial in cadrul procedurii. Cantitatiile de produse cuprinse/mentionate in invitatia la reofertare vor face obiectul unui singur contract subsecvent.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 2304149

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

L: 4 --- key: (LOT_MAX_ONE_TENDERER)   value: 2

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Furnizare cartușe de toner originale [echipamente în garanție] pentru DGRFP Brașov și structurile subordonate

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Sediul DGRFP Brasov, Brasov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud. Brasov.

4 SHORT_DESCR

5 P: Pentru cantităţile minime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare minimă totală de lot 2 – 7 155,00 RON fără TVA.

5 P: Pentru cantităţile maxime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare maximă totală de lot 2 – 1 664 824,00 RON fără TVA.

5 P: Valoarea estimată minimă a celor mai mici contracte subsecvente este de lot 2 – 7 155,00 RON fără TVA.

5 P: Valoarea estimată maximă a celor mai mari contracte subsecvente este de lot 2 – 392 579,00 RON fără TVA.

5 P: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente este: un contract la sase luni, în funcţie de necesităţiile autorităţii contractante şi cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1664824

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Pentru cantităţile minime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare minimă totală de lot 2 – 7 155,00 RON fără TVA.

5 P: Pentru cantităţile maxime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare maximă totală de lot 2 – 1 664 824,00 RON fără TVA.

5 P: Valoarea estimată minimă a celor mai mici contracte subsecvente este de lot 2 – 7 155,00 RON fără TVA.

5 P: Valoarea estimată maximă a celor mai mari contracte subsecvente este de lot 2 – 392 579,00 RON fără TVA.

5 P: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Cartușe de toner aferente imprimantelor și faxurilor aflate în dotarea DGRFP Brasov și a structurilor subordonate

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Sediul DGRFP Brasov, Brasov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud. Brasov.

4 SHORT_DESCR

5 P: Furnizare cartuse de toner aferente imprimantelor si faxurilor aflate in dotarea DGRFP Brasov si a structurilor subordonate, conform caietului de sarcini.

5 P: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente este: semestrial in functie de necesitatiile autoritatii contractante si cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 639325

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Pentru cantităţile minime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare minimă totală de lot 1 – 11 185,00 RON fără TVA.

5 P: Pentru cantităţile maxime totale, pe o perioadă de 24 de luni rezultă o valoare maximă totală de lot 1 – 39 325,00 RON fără TVA.

5 P: Valoarea estimată minimă a celor mai mici contracte subsecvente este de lot 1 – 11 185,00 RON fără TVA.

5 P: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. În etapa de ofertare se solicită doar completarea DUAE (Document Unic de Achiziţie European) în SEAP de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, după autentificarea în sistem. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate de către ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire.

L: 4 --- key: (P)   value: Aceste documente pot fi:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. cazierul judiciar al operatorului economic sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

L: 4 --- key: (P)   value: În cazul unui grup de operatori economici care îşi depun oferta comună, fiecare membru al grupului are obligaţia de a depune această declaraţie (fiecare membru al asociaţiei, cât şi fiecare subcontractant propus şi/sau terţ susţinător).

L: 4 --- key: (P)   value: Dovada neîncadrării în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va completa declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE, în SEAP de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, după autentificarea în sistem. Declaraţia solicitată pentru neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 va trebui prezentată atât de subcontractant, cât şi de terţul susţinător, dacă este cazul. Se va completa declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 si se va prezenta de ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, odata cu DUAE.

L: 4 --- key: (P)   value: Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:

L: 4 --- key: (P)   value: — Vasile Tibre – director general DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Lucian Voinescu – director executiv colectare DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Dontu Adriana – director executiv servicii interne DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Budulan Maria – sef Serv. financiar, buget si salarizare DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Clara Trandafir – sef Serv. contabilitate DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Popa Monica Lavinia – CFP, Serv. financiar, buget si salarizare DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Costin Lucian Blaj – sef Serviciu juridic, DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Gabriela Toma – sef Serv. administrativ, investitii si achizitii DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Stefania Harlab – sef Birou achizitii publice DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Sorin Vulcu – consilier superior Serv. tehnologia informatiei DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Stoian Mihaela – inspector asistent Serv. administrativ, investitii si achizitii DGRFP Brasov;

L: 4 --- key: (P)   value: — Racz Violeta – inspector superior Serv. administrativ, investitii si achizitii DGRFP Brasov.

L: 4 --- key: (P)   value: Declaraţia solicitată pentru neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, va trebui prezentată atât de subcontractant, cât şi de terţul susţinător, dacă este cazul.

L: 4 --- key: (P)   value: Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câştigător va prezenta contractul/contractele încheiat(e) cu subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în oferta, în copie. Pe parcursul derulării contractului, ofertantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a subcontractantilor nu trebuie să ducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE, în SEAP de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, după autentificarea în sistem. În cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract şi se bazează pe capacităţile subcontractantului pentru executarea părţii respective, trebuie completat un DUAE separat, pentru fiecare subcontractant. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire.

L: 4 --- key: (P)   value: Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul/ofertantii clasati pe primele opt locuri.

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru persoane juridice străine: documentele echivalente, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă în ţara de rezidenţă, valabile la data prezentării. Documentul se va prezenta însoţit de traducerea autorizată a acestora în limba română.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista privind principalele livrari de produse similare din ultimii trei ani, calculati de la data-limita de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare, în valoare cumulata de cel putin:

L: 4 --- key: (P)   value: — 160 310,00 RON fara TVA pentru lotul 1 si

L: 4 --- key: (P)   value: — 392 579,00 RON fara TVA pentru lotul 2, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Prin produs similar se intelege acele produse care sunt destinate unor utilizari identice sau similare cu obiectul contractului.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire; dupa autentificare in sistem se vor preciza informatii cum ar fi: numarul şi data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, data şi numarul documentului de receptie etc. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente care certifica livrarile de produse sunt emise de operatori si contrasemnate de catre clientii beneficiari ai livrarilor de produse sau vor fi emise si semnate numai de catre clientii beneficiari ai livrarilor de produse.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SEVERAL_OPERATORS

L: 4 --- key: (NB_PARTICIPANTS)   value: 8

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-04

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: RO

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-09-04

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-04

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 15:00

4 PLACE

5 P: In SEAP.

4 INFO_ADD

5 P: Comisia de evaluare.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat: maximum trei operatori economici; doc. DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

L: 4 --- key: (P)   value: Se vor completa inclusiv informatiile din partea IV sectiunile A, B, C si D a DUAE. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP, sectiunea „Intrebari”. In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat, cu informatiile aferente situatiei lor. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex. oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: in cazul in care pe primele trei locuri in clasamentul provizoriu, dupa evaluarea financiara, au fost depuse trei sau mai multe oferte admisibile cu preturi egale, in vederea departajarii, se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP ofertantilor la care s-au constatat aceste preturi egale, pentru a introduce o noua propunere financiara imbunatatita, al carui pret va fi format din 2 (doua) zecimale. Oferta va putea fi imbunatatita pana la nivelul ofertei superioare locului ce face obiectul reofertarii, fara ca aceasta sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Oferta castigatoare in vederea incheierii contractului subsecvent, se va stabili prin aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut, pentru toate produsele mentionate in invitatia de participare la reofertare (total valoare [...] in lei, fara TVA). In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente doi sau mai multi ofertanti prezinta o propunere financiara de aceeasi valoare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara, contractul subsecvent urmand sa fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai buna oferta, respectiv cel mai scazut pret.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bucureşti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

L: 4 --- key: (P)   value: Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune contestație în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-26

11+1