Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en weghalen van (tijdelijke) sparren en feestverlichting 2020-2024

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 067-159711 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Leuven 51 info
Arr. Leuven (BE242) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Arr. Leuven (BE242) more
Country NL; - country: BE
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-04-03 00:00:00
Deadline 2020-06-16 00:00:00

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-162494-001

1 DELETION_DATE: 20200616

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 67

2 DATE_PUB: 20200403

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 067-159711

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159711-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.leuven.be

2 IA_URL_ETENDERING: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371390

2 ORIGINAL_CPV: Artificial and natural lighting engineering services for buildings

INFOCODE: 71318100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200401

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200616 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Лувен

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba umělého a přirozeného osvětlení budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Leuven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for belysnings- og dagslysteknik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Löwen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Λουβέν

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικής τεχνητού και φυσικού φωτισμού κτιρίων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artificial and natural lighting engineering services for buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Lovaina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de luminotecnia y de iluminación natural

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitiste kunstliku ja loomuliku valgustuse insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennusten keino- ja luonnonvalaistustekniikkapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services pour les techniques d'éclairage naturel et artificiel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Lováin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artificial and natural lighting engineering services for buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge u području umjetne i prirodne rasvjete za zgrade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Lovanio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di tecnica di illuminazione artificiale e naturale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Liuvenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pastatų dirbtinio ir natūralaus apšvietimo inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Lēvene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēku mākslīgā un dabiskā apgaismojuma inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija tad-dwal artifiċjali u naturali għall-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Leuven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Leuven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Lovaina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de iluminação natural e artificial

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial pentru clădiri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby pre oblasť umelého a prirodzeného osvetlenia budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Louvain

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju tehnike umetne in dnevne svetlobe v stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Leuven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ljustekniska tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Leuven

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Leuven

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0207.521.503_20958

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Professor Van Overstraetenplein 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Leuven

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3000

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 16272326

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bart.noppe@leuven.be

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.leuven.be

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371390

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371390

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Leuven-DFB-LOG-2020%2F024-F02

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en weghalen van (tijdelijke) sparren en feestverlichting 2020-2024

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Leuven-DFB-LOG-2020/024-F02_0

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en weghalen van (tijdelijke) sparren en feestverlichting 2020-2024.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en weghalen van (tijdelijke) sparren en feestverlichting 2020-2024.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: I.6.1 Plaatsbezoek

5 P: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op woensdag 6.5.2020 om 10:00 en duurt vermoedelijk twee dagdelen.

5 P: De deelnemers ontvangen na afloop van het plaatsbezoek een deelnamebewijs dat ze moeten invoegen bij het inschrijvingsdossier.

5 P: Door de recente coronacrisis zijn we genoodzaakt het plaatsbezoek aangepast te laten doorgaan en dit in overeenstemming met de federale maatregelen. Er wordt verzameld centraal op het Ladeuzeplein te 3000 Leuven ter hoogte van De Kever. Onder het plein is er parkeermogelijkheid. We verzoeken elke inschrijver idealiter alleen te komen en te voorzien van eigen vervoer voor de locaties buiten het centrum.

5 P: De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

2 LEFTI

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-16

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 3

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-16

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De verbintenistermijn bedraagt negentig kalenderdagen.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 22349611

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@raadvanstate.be

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-01

16+1