Opzetten en exploiteren van een shuttledienst

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 087-207519 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 14 info
Arr. Gent (BE234) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Arr. Gent (BE234) more
Country NL; - country: BE
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-05-05 00:00:00
Deadline 2020-06-09 00:00:00

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-211557-001

1 DELETION_DATE: 20200609

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 87

2 DATE_PUB: 20200505

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 087-207519

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207519-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: http://eten.publicprocurement.be/etendering

2 IA_URL_ETENDERING: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373958

2 ORIGINAL_CPV: Non-scheduled passenger transport

INFOCODE: 60140000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200430

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200609 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Гент

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Gand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nepravidelná osobní doprava

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Persontransport, ikke rutekørsel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bedarfspersonenbeförderung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Γάνδη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Ghent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Non-scheduled passenger transport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Gante

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporte no regular de pasajeros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sõiduplaaniväline reisijatevedu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Gand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport non régulier de passagers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Gand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Non-scheduled passenger transport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Izvanredni putnički prijevoz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nem menetrendszerű utasszállítás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Gand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto non regolare di passeggeri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Gentas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nereguliarus keleivinis transportas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Ģente

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Neregulāri pasažieru pārvadājumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trasport tal-passiġġieri mhux fuq rotta skedata

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personenvervoer zonder dienstregeling

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Gandawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nieregularny transport osób

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Gante

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transportes não regulares de passageiros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport de pasageri ocazional

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Gand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nepravidelná osobná doprava

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Izredni potniški prevoz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Gent

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Icke-reguljär passagerartransport

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0207.451.227_503558

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stadhuis, Botermarkt 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gent

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9000

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jelena Backx

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jelena.backx@stad.gent

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://eten.publicprocurement.be/etendering

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373958

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373958

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mobiliteitsbedrijf+-MB+20%2F2020-F02

3 --- URL_TOOL   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29256

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opzetten en exploiteren van een shuttledienst

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Mobiliteitsbedrijf -MB 02/2020-F02_0

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het startscenario voorziet een shuttledienst tussen de P+R Weba/Decathlon en Gent-centrum. De dienstverlening gebeurt van maandag tot en met zaterdag, op koopzondagen en bij evenementen.

L: 4 --- key: (P)   value: De opdracht zal afgesloten worden voor een initiële periode van 18 maanden vanaf sluiting van de opdracht. De eerste zes maanden worden beschouwd als voorbereidingstijd. Vanaf 1.4.2021 zijn de voertuigen operationeel en kan de dienstregeling zoals opgenomen in de technische bepalingen uitgevoerd worden. De aanbestedende overheid kan de opdracht maximaal drie keer verlengen met telkens één jaar.

L: 4 --- key: (P)   value: Deze dienstverlenging wordt gezien als een bijzondere vorm van geregeld vervoer in de zin van artikel 2 van het decreet 20.4.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.

L: 4 --- key: (P)   value: Deze opdracht omvat één perceel.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gent

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie II.1.4)

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 18

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: De opdracht kan maximaal drie keer verlengd worden met telkens één jaar.

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Deze opdracht omvat volgende verplichte opties:

5 P: — voorwerp: rolstoeltoegankelijke voertuigen.

5 P: Minimumvereisten:

5 P: per voertuig wordt er een eenheidsprijs gegeven om het voertuig rolstoeltoegankelijk te maken volgens de bepalingen opgenomen in ISO 10542 en ISO 7176-19.

5 P: De eenheidsprijs wordt opgegeven per voertuig.

5 P: De stad Gent behoudt zich het recht om geen, één of meerdere voertuigen rolstoeltoegankelijk te maken,

5 P: — voorwerp: aanleveren van digitale teldata.

5 P: Minimumeisen:

5 P: in de teldata wordt minimaal volgende data aangeleverd:

5 P: —— aantal gebruikers plus inschatting type gebruiker (minder mobiele, senior, toerist, ...).

5 P: Minimum vijf verschillende types.

5 P: —— registratie op- en afstappers,

5 P: —— tijdsregistratie,

5 P: —— GPS-coördinaten,

5 P: —— in real-time beschikbare data van de bezetting,

5 P: —— gegevens worden iedere maand aangeleverd in een Excel-bestand.

5 P: De eenheidsprijs wordt opgeven in een totaalprijs per maand voor alle voertuigen (ook reservevoertuigen en extra voertuigen in functie van evenementen).

5 P: De inschrijver is verplicht om voor deze optie(s) een prijs op te geven.

5 P: De aanbestedende overheid is niet verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch bij de uitvoering van de opdracht.

5 P: Vrije opties zijn niet toegestaan.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Er zijn geen vereisten inzake financiële en economische draagkracht.

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 37

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 37

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 37

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-30

11+1