Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie gminy Oleśnica z dojazdem do miasta Oleśnica oraz sześciu szkół podstawowych gminy Oleśnica.

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 088-210392 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Oleśnica 1 info
POLSKA (PL) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-05-06 00:00:00
Deadline 2020-06-08 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-213844-001

1 DELETION_DATE: 20200608

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 88

2 DATE_PUB: 20200506

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 088-210392

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210392-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200503

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200608 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Oleśnica

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Oleśnica

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. 11 Listopada 24

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oleśnica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 56-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Renata Szwed

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: renata.szwed@olesnica.wroc.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie gminy Oleśnica z dojazdem do miasta Oleśnica oraz sześciu szkół podstawowych gminy Oleśnica.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.271.1.9.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie gminy Oleśnica z dojazdem do miasta Oleśnica oraz sześciu szkół podstawowych gminy Oleśnica zgodnie z załączonym do SIWZ jako załącznik nr 2 rozkładem jazdy. Przybliżona ilość kilometrów w zadaniu: 2 146 582 km.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie gminy Oleśnica z dojazdem do miasta Oleśnica oraz sześciu szkół podstawowych gminy Oleśnica zgodnie z załączonym do SIWZ jako załącznik nr 2 rozkładem jazdy. Przybliżona ilość kilometrów w zadaniu: 2 146 582 km.

5 P: 2. Z tytułu świadczenia usługi transportowej Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie będące iloczynem: sumy kilometrów wykonanych wg rozkładów jazdy na wszystkich kursach i ewentualnie dodatkowo zleconych przez Zamawiającego w danym miesiącu oraz stawki za kilometr zaoferowanej w przetargu. Jednocześnie wynagrodzenie to będzie pomniejszane przez Wykonawcę o wartość biletów miesięcznych wykupionych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego dla uczniów uczęszczających do szkół gminy Oleśnica oraz biletów jednorazowych i miesięcznych w tym ulgowych sprzedanych dla pozostałych Pasażerów. Wynagrodzenie będzie pomniejszane o całkowite wartości sprzedanych biletów, a więc także o otrzymane przez Wykonawcę dopłaty Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych.

5 P: 3. Przewozy będą odbywały się od dnia 01.07.2020 przez okres 48 miesięcy tj. do 30.06.2024, w oparciu o linie otwarte opracowane przez Gminę Oleśnica.

5 P: 4. Usługa transportowa będzie świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy rozkład jazdy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian rozkładów jazdy w trakcie realizacji usługi. W takim wypadku Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą.

5 P: 5. W okresie roku szkolnego, każdorazowo ustalanego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej usługi przewozowe w oparciu o linie otwarte będą zapewniały pierwszeństwo przejazdu dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół gminy Oleśnica.

5 P: 6. Usługa obejmuje przejazdy w oparciu o bilety miesięczne (w przypadku uczniów uczęszczających do szkół gminy Oleśnica, których przejazdy finansowane będą przez SP gminy Oleśnica) oraz bilety jednorazowe i miesięczne (w przypadku pozostałych pasażerów).

5 P: 7. Wykonawca zapewnia punkt stacjonarny do sprzedaży biletów zlokalizowany w centrum Oleśnicy lub w okolicy dworca autobusowego w Oleśnicy umożliwiający zakup biletów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej 7.00–15.00. Ponadto Wykonawca umożliwia zakup biletów jednorazowych oraz przedłużanie biletów miesięcznych w autobusach.

5 P: 8. Autobusy muszą być wyposażone w kasy fiskalne.

5 P: 9. Ceny biletów miesięcznych i jednorazowych ustala Zamawiający na kwoty:

5 P: 1) bilet jednorazowy 2 zł;

5 P: 2) bilet miesięczny 80 zł;

5 P: 3) bilet miesięczny ulgowy 42 zł.

5 P: 10. W okresie roku szkolnego opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie, których zapewni Gmina Oleśnica, natomiast Wykonawca zapewni opiekunom bezpłatny przejazd.

5 P: 11. Szkoły podstawowe gminy Oleśnica przekażą Wykonawcy 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca, w którym będą odbywały zajęcia w szkołach, wykaz uczniów, którzy będą korzystali z usług transportowych, celem wydruku biletów miesięcznych. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do 6 /sześciu/ szkół podstawowych gminy Oleśnica wydrukowanych biletów na dwa dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, w którym bilety mają obowiązywać.

5 P: 12. W okresie ferii, wakacji i przerw świątecznych usługi transportowe będą świadczone w oparciu o rozkłady jazdy z mniejszą ilością kursów. W miesiącach, w których planowane będą ferie zimowe, cena biletu miesięcznego dla uczniów uczęszczających do szkół gminy Oleśnica zostanie zmniejszona o 50 %. Obniżka obejmie jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch miesięcy. Usługa transportowa będzie realizowana pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób, zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort jazdy. Autobusy muszą być utrzymane w czystości, z zachowaniem estetyki wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czystości pojazdów.

5 P: 13. Autobusy muszą być wyposażone w urządzenia GPS z możliwością obserwacji on-line (przez pracownika Gminy/przez mieszkańców za pomocą aplikacji mobilnej).

5 P: 14. Przewozy należy wykonywać przy respektowaniu przepisu art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z dnia 2019.11.06 ze zm.).

5 P: 15. Przewoźnik zobowiązany jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządcami.

5 P: 16. Przewoźnik będzie zobowiązany do posiadania:

5 P: 1) licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób;

5 P: 2) ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności na kwotę min. 300 000,00 PLN;

5 P: 3) ubezpieczenia NNW dla każdego autobusu realizującego przewozy;

5 P: 4) regulaminu przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2019.2475 t.j. z dnia 2019.12.23 ze zm.) i przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu. W każdym pojeździe Wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg regulaminu przewozu osób, oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji.

5 P: 17. Przewoźnik będzie zobowiązany do:

5 P: 1) udostępniania informacji oraz rozkładów jazdy (w tym bieżących zmian) na dedykowanej stronie internetowej Wykonawcy, na przystankach autobusowych, w mediach społecznościowych oraz prowadzenia infolinii czynnej co najmniej w godzinach kursowania autobusów;

5 P: 2) zapewnienia opieki dyspozytora dostępnego przez 24 godziny na dobę;

5 P: 3) oklejenia autobusów na tylnej szybie każdego pojazdu herbem gminy oraz hasłem „Komunikacja Autobusowa gminy Oleśnica – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5 P: 18. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

5 P: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie czynności przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności czynności kierowców autobusów.

5 P: 2) Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5 P: 3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy (Dz.U. 2016.1666 t.j. z 2016.10.12 ze zm.), tj. wykonywanie wskazanych czynności nie będzie oparte na wykonywaniu pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Świadczenie na podstawie tzw. samozatrudnienia wymaga wskazania przez Wykonawcę Podwykonawcy.

5 P: 4) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie obejmuje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym w szczególności kierownika budowy, geodety, projektanta.

5 P: 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

5 P: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

5 P: b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

5 P: c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5 P: 6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c. inne dokumenty – zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

5 P: 7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 5 pkt 1 czynności.

5 P: 8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5 P: 19. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa t...

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Zapewnienie obsługi przewozów w okresie wakacji i ferii szkolnych taborem o pojemności 19 miejsc siedzących

AC_WEIGHTING: 15.00

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Posiadanie bazy serwisowej w odległości do 10km od Oleśnicy

AC_WEIGHTING: 15.00

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Wyposażenie pojazdów w wyświetlacz elektroniczny z przodu pojazdu wskazujący nr linii oraz kierunek

AC_WEIGHTING: 5.00

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Punkt sprzedaży biletów istnieje min 12 miesięcy na terenie gminy Oleśnica (wiejskiej lub miejskiej)

AC_WEIGHTING: 5.00

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60.00

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-07-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2024-06-30

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że: posiada zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu osób, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (Dz.U. 2019.2140 t.j. z 2019.11.06 ze zm.)

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć, opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy, na kwotę: odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa – suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, które będzie także zobowiązany sukcesywnie przedkładać w trakcie trwania zamówienia.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Minimalne poziomy zdolności dotyczące sytuacji technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: a. wykaże że realizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przewozy pasażerskie o łącznej wartości min. 1 000 000,00 PLN (słownie jeden milion) w tym przynajmniej 1 zadanie o wartości min. 500 000,00 PLN (słownie pięćset tysięcy);

L: 4 --- key: (P)   value: b. dysponuje lub będzie dysponował min. 12 pojazdami przystosowanymi do drogowego transportu osób każdy min. 50 miejsc siedzących zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – przez cały okres obowiązywania umowy.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-08

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-08

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:30

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Rozdział X SIWZ zawiera wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz inne dokumenty, które należy załączyć, forma składania dokumentów

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov/kio

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-03

11+1