AAK-20-1101: Albertkanaal - Stad Genk: herbouw spoorbrug Genk

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 092-218722 dispatched in the year 2020.

Contracting authority De Vlaamse Waterweg nv 139 info
Arr. Hasselt (BE221) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Arr. Hasselt (BE221) more
Country NL; - country: BE
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-05-12 00:00:00
Deadline 2020-07-09 00:00:00
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-224789-001

1 DELETION_DATE: 20200709

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 92

2 DATE_PUB: 20200512

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 092-218722

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218722-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: www.vlaamsewaterweg.be

2 IA_URL_ETENDERING: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374808

2 ORIGINAL_CPV: Viaduct construction work

INFOCODE: 45221120

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200508

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200709 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на виадукти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba nadjezdů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge-anlægsarbejde: viadukter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Viadukten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για κοιλαδογέφυρες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viaduct construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de viaductos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viaduktide ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maasiltojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de viaducs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viaduct construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na vijaduktu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viadukt építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di viadotti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viadukų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viadukta celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' vjadott

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van viaduct

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de viaduto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de viaducte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na viaduktoch

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na viaduktu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hasselt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av viadukt

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: De Vlaamse Waterweg nv

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: De Vlaamse Waterweg nv

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0216.173.309_16711

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Havenstraat 44

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Hasselt

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3500

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elke Vanlommel

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 11298400

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: regio.oost@vlaamsewaterweg.be

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.vlaamsewaterweg.be

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374808

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374808

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-AAK-20-1101-F02

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Openbare werken

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: AAK-20-1101: Albertkanaal - Stad Genk: herbouw spoorbrug Genk

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: De Vlaamse Waterweg-AAK-20-1101-F02_0

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het project bestaat uit het vernieuwen van de brug over het Albertkanaal afwaarts het sluizencomplex van Genk.

L: 4 --- key: (P)   value: De werken bestaan uit een vast en een voorwaardelijk deel.

L: 4 --- key: (P)   value: Vast gedeelte:

L: 4 --- key: (P)   value: de werken omvatten de herbouw van de spoorbrug over het kanaal, inclusief aanpassen van de sporen, afbraakwerken, herbouw van twee trogbruggen, aanleg wegenis en riolering, bouw van een nieuwe kaaimuur, vernieuwen van oever en jaagpad.

L: 4 --- key: (P)   value: Voorwaardelijk gedeelte:

L: 4 --- key: (P)   value: de werken omvatten allerhande werken ter afwerking van de werken zoals het plaatsen van weg- en scheepvaartsignalisatie, het plaatsen van een inspectiegondel, wegenis- en rioleringswerken, plaatsen van vangrails, groenaanleg en groenbeheer, plaatsen van nestplaatsen enz.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Stad Genk

4 SHORT_DESCR

5 P: Het project bestaat uit het vernieuwen van de brug over het Albertkanaal afwaarts het sluizencomplex van Genk.

5 P: De werken bestaan uit een vast en een voorwaardelijk deel.

5 P: Vast gedeelte:

5 P: de werken omvatten de herbouw van de spoorbrug over het kanaal, inclusief aanpassen van de sporen, afbraakwerken, herbouw van twee trogbruggen, aanleg wegenis en riolering, bouw van een nieuwe kaaimuur, vernieuwen van oever en jaagpad.

5 P: Voorwaardelijk gedeelte:

5 P: de werken omvatten allerhande werken ter afwerking van de werken zoals het plaatsen van weg- en scheepvaartsignalisatie, het plaatsen van een inspectiegondel, wegenis- en rioleringswerken, platsen van vangrails, groenaanleg en groenbeheer, plaatsen van nestplaatsen enz.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 1

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: De in punt II 2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van één dag is louter fictief.

5 P: 1. de totale uitvoeringstermijn van het vaste gedeelte is vastgesteld op 550 kalenderdagen. De totale uitvoeringstermijn van het voorwaardelijke gedeelte is vastgesteld op 150 kalenderdagen;

5 P: 2. nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen. Voor elke prestatie op zaterdag en/of zondag worden er recuperatiedagen voorzien in de daarop volgende week.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Art. 68-69 Uitsluitingsgronden.

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA. (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA.)

L: 4 --- key: (P)   value: Art. 69 Facultatieve uitsluitingsgronden.

L: 4 --- key: (P)   value: Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

L: 4 --- key: (P)   value: — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid,

L: 4 --- key: (P)   value: — de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie,

L: 4 --- key: (P)   value: — de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden,

L: 4 --- key: (P)   value: — de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

L: 4 --- key: (P)   value: — de wet van 4.11.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E (algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde) en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver is verplicht:

L: 4 --- key: (P)   value: — de staalconstructie te doen uitvoeren door een onderaannemer die erkend is in de categorie F, klasse 8,

L: 4 --- key: (P)   value: — de spoorgerelateerde werken te doen uitvoeren door een onderaannemer die erkend is in de categorie H, klasse 6.

L: 4 --- key: (P)   value: Indien de inschrijver niet zelf over de erkenningen in deze categorieën beschikt.

L: 4 --- key: (P)   value: Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E (algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde) en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver is verplicht:

L: 4 --- key: (P)   value: — de staalconstructie te doen uitvoeren door een onderaannemer die erkend is in de categorie F, klasse 8,

L: 4 --- key: (P)   value: — de spoorgerelateerde werken te doen uitvoeren door een onderaannemer die erkend is in de categorie H, klasse 6.

L: 4 --- key: (P)   value: Indien de inschrijver niet zelf over de erkenningen in deze categorieën beschikt.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-07-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-02-14

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-07-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

4 PLACE

5 P: Hasselt

4 INFO_ADD

5 P: Openbare procedure.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. De totale uitvoeringstermijn van het vaste gedeelte is vastgesteld op 550 kalenderdagen. De totale uitvoeringstermijn van het voorwaardelijke gedeelte is vastgesteld op 150 kalenderdagen.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen. Voor elke prestatie op zaterdag en/of zondag worden er recuperatiedagen voorzien in de daarop volgende week.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-08

6+1