Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 112-272039 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Czernica 4 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-06-11 00:00:00
Deadline 2020-07-15 00:00:00
Values 1˙225˙211.80 EUR (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-281031-001

1 DELETION_DATE: 20200715

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 112

2 DATE_PUB: 20200611

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 112-272039

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272039-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.czernica.pl

2 IA_URL_ETENDERING: www.bip.czernica.pl

2 ORIGINAL_CPV: Credit granting services

INFOCODE: 66113000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1225211.80

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200609

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200715 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по предоставяне на кредит

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování úvěrů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Åbning af en kredit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgewährung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de concesión de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krediteerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Luotonantopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de concession de crédit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge odobravanja kredita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hitelnyújtási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di concessione di credito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredito teikimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredītu piešķiršanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-għoti ta' kreditu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredietverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi udzielania kredytu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concessão de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de acordare de credit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie úverov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odobravanja kreditov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Czernica

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Czernica

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 9121101093

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kolejowa 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Czernica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-003

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elżbieta Zembska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@czernica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czernica.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.bip.czernica.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Gminy Czernica

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kolejowa 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Czernica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-003

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elżbieta Zembska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@czernica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czernica.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MTP.271.2.7.2020.EZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100).

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1225211.80

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100).

5 P: 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

5 P: 3. Środki zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie wynikającym z oferty nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez jednorazową wypłatę kredytu lub w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

5 P: 4. Spłata kredytu

5 P: Przewidywana spłata kredytu:

5 P: 1) rozpoczęcie w dniu 31 marca 2021 r.;

5 P: 2) zakończenie w dniu 31 sierpnia 2038 r. (18 lat).

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1225211.80

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2038-08-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Dodatkowe kryterium – termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia przedłożenia dyspozycji wypłaty (T).

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-07-15

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-07-15

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:30

4 PLACE

5 P: Gmina Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice, POLSKA, II piętro

4 INFO_ADD

5 P: Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołania składa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-09

5+1