Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 159-388262 dispatched in the year 2020.

Contracting authority SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 25 info
Bytomski (PL228) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Bytomski (PL228) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-08-18 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-398986-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 159

2 DATE_PUB: 20200818

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 159-388262

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388262-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpital4.bytom.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://dzp.szpital4.bytom.pl

2 ORIGINAL_CPV: Medical waste services

INFOCODE: 90524000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse incineration services

INFOCODE: 90513300

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200813

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200923 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с медицински отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zpracování zdravotnického odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med medicinsk affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical waste services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con los desechos médicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiinijäätmete teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sairaalajätepalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relatifs aux déchets médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical waste services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s medicinskim otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti medici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paslaugos, susijusios su medicinos atliekomis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' skarat mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor medisch afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com resíduos médicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace so zdravotníckym odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z medicinskimi odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bytom

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjänster i samband med medicinskt avfall

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: al. Legionów 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bytom

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 41-902

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: mgr inż. Małgorzata Lipiec

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 323964502

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dzp@szpital4.bytom.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 323964654

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpital4.bytom.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://dzp.szpital4.bytom.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://dzp.szpital4.bytom.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DZP - 23/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 A oraz 1 B do SIWZ.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4; al. Legionów 10; 41-902 Bytom, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 A oraz 1 B do SIWZ.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-02-08

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z zapisami SIWZ.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z zapisami SIWZ.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z zapisami SIWZ.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-23

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-11-21

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-09-23

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

4 PLACE

5 P: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4; al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA, aula – budynek A, I piętro.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587702

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: uzp@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: Terminy na wniesienie odwołania: odwołanie wnosi się w następujących terminach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż opisany w pkt 1;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: Wniesienie odwołania: odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-13

7+1