„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa”

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 162-393674 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa 16 info
Łódzkie (PL71) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Łódzkie (PL71) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-08-21 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-404133-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 162

2 DATE_PUB: 20200821

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 162-393674

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393674-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.belchatow.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse disposal services

INFOCODE: 90513100

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 ORIGINAL_CPV: Waste-tip management services

INFOCODE: 90533000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse recycling services

INFOCODE: 90514000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200817

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200923 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по отстраняване на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Likvidace odpadu z domácností

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bortskaffelse af husholdningsaffald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hausmüllbeseitigung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Household-refuse disposal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Majapidamisjäätmete kõrvaldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kotitalouksien jätehuolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'élimination des ordures ménagères

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Household-refuse disposal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Háztartásihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Buitinių atliekų šalinimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tad-disponiment taż-żibel domestiku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verwijderen van huisvuil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de eliminação de resíduos domésticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de eliminare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Likvidácia odpadu z domácností

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odstranjevanja gospodinjskih odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bełchatów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Disponering av hushållssopor

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kościuszki 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bełchatów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 97-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mariola Robaszek-Zając, Agnieszka Kopka, Urząd Miasta Bełchatowa – Zespół ds. Zamówień Publicznych, bud. A, p.308, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +44 7335158

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bzp@um.belchatow.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.belchatow.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa”

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.271.10.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ, zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Bełchatów, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ jest:

5 P: 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

5 P: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

5 P: 1.1.1. świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie miasta Bełchatowa oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Świadczenie ww. usług ma być zgodne z zapisami:

5 P: 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2482);

5 P: 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

5 P: 3) aktualnego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego;

5 P: 4) uchwały nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6770);

5 P: 5) uchwały nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6771);

5 P: 1.1.2. wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie w pojemniki polega na oddaniu do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia i nie oznacza przeniesienia prawa własności pojemników ani na Zamawiającego, ani na właścicieli nieruchomości;

5 P: 1.1.3. zorganizowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie maks. 60 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK;

5 P: 1.1.4. organizowanie mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Przedmiotem zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem oraz obsługa pojemników na przeterminowane leki, pojemników na zużyte baterie i akumulatorki oraz obsługa Miejskiego Punktu Elektroodpadów (MPE);

5 P: 1.1.5. utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym pojemników i gniazd przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6f ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości 5 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) Wadium należy wnieść w terminie i w sposób określonym w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Pzp. Warunki udziału oraz dokumenty na potwierdzenie spełniania w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania musi spełniać warunki, o których mowa poniżej:

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

L: 4 --- key: (P)   value: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykaże że posiada:

L: 4 --- key: (P)   value: — wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez prezydenta miasta Bełchatowa,

L: 4 --- key: (P)   value: — wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego i ma nadany indywidualny nr rejestrowy.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: — posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100),

L: 4 --- key: (P)   value: — za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres) w co najmniej jednym roku obrotowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100) na podstawie sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że dysponuje:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) co najmniej 5 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jeden pojazd tzw. hakowiec;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) co najmniej 3 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jeden pojazd do odbioru bioodpadów z pojemnikiem dolnym na odcieki;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie miasta Bełchatowa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), świadczył co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie minimum – 15 000 Mg wraz z zagospodarowaniem odpadów. Wymagane dokumenty na potwierdzenie ww. warunków zostały określone w SIWZ, która znajduje się pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

L: 4 --- key: (P)   value: Informacja dotycząca podmiotów trzecich, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty JEDZ podmiotu trzeciego, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, podać w formularzu ofertowym zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz załączyć dokumenty, z których to wynika.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w okolicznościach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-23

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-11-21

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-09-23

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:30

4 PLACE

5 P: Siedziba Zamawiającego-zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

4 INFO_ADD

5 P: Komisja przetargowa

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis dotyczący faktur elektronicznych - zgodnie z zapisami w projekcie umowy-załącznik do SIWZ. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp. Szczegółowy opis dotyczący podstaw wykluczenia oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wraz z informacją dotyczącą podmiotów zagranicznych został zawarty w SIWZ, która znajduje się pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Pouczenie o środkach ochrony prawnej: zgodnie z regulacją działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ww. ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w dziale VI – Środki ochrony prawnej oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zapisy RODO zgodnie z zapisami siwz zamieszczonej pod adresem:platformazakupowa.pl/pn/belchatow: obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZP.271.10.2020 zgodnie z zapisami w SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-17

5+1