Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasto Kutno i zagospodarowanie tych odpadów

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 162-393792 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Miasto Kutno 10 info
Łódzki (PL712) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Łódzki (PL712) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-08-21 00:00:00
Deadline 2020-09-22 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-404446-001

1 DELETION_DATE: 20200922

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 162

2 DATE_PUB: 20200821

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 162-393792

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393792-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

2 IA_URL_ETENDERING: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse recycling services

INFOCODE: 90514000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse disposal and treatment

INFOCODE: 90510000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200817

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200922 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteisiin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services liés aux déchets et aux ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi marbuta maż-żibel u l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z odpadami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relativos a resíduos e lixos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kutno

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto Kutno

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto Kutno

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. marsz. J. Piłsudskiego 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kutno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 99-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sylwia Obiedzińska – kierownik Biura Zamówień Publicznych – sprawy formalno-prawne; Przemysław Dominowski – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – sprawy merytoryczne

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@um.kutno.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 242531229

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasto Kutno i zagospodarowanie tych odpadów

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.271.7.2020.EP

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasto Kutno i zagospodarowaniu tych odpadów”.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Kutno

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.

5 P: 2. Szczegółowe uwarunkowania realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: aspekt ekologiczny – ilość pojazdów spełniających wymagania emisji spalin minimum EURO 6

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5 P: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kutno, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kutno, w zakresie odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zbierania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: c) zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3. Warunek określony w pkt 1.1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.1–III.1.3 ogłoszenia, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

L: 4 --- key: (P)   value: — aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – zakres oświadczenia stanowi Zał. nr 9 do SIWZ. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ (zarówno w formacie XML – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 ogłoszenia, t.j.:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kutno, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kutno, w zakresie odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zbierania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: c) zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 11 do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga: ciąg dalszy w sekcji III.1.2 „Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia dokumentu, potwierdzającego okoliczności o których mowa wyżej, t.j.:

L: 4 --- key: (P)   value: — informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.2) W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3 polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.4) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał JEDZ dot. podwykonawców.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.5) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych dokumentów, odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz dokumentów i oświadczeń wskazanych w sekcji III.1.1 pkt 3 ppkt 3–9 ogłoszenia.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: C.d. z sekcji III.1.1:

L: 4 --- key: (P)   value: 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: 8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę za granicą znajdują się w SIWZ (pkt 9.5).

L: 4 --- key: (P)   value: 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga: ciąg dalszy w sekcji III.1.3 „Zdolność techn. i kwalifik. zawodowe – Min. poziom ewent. wymaganych standardów”.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy usługę/usługi odbierania odpadów komunalnych, o łącznej masie min. 12 000 Mg.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów komunalnych w m – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m = 0,125 Mg;

5 FT: 3

5 FT: 3

L: 4 --- key: (P)   value: b) dysponuje:

L: 4 --- key: (P)   value: · co najmniej 4 pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

L: 4 --- key: (P)   value: · co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

L: 4 --- key: (P)   value: · co najmniej 2 pojazdami do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

L: 4 --- key: (P)   value: a każdy z środków transportu wyposażony jest w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający monitorowanie tras, w tym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, jest trwale i czytelnie oznakowany nazwą firmy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa wyżej, t.j.:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”);

L: 4 --- key: (P)   value: 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ („Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – na zasadach określonych w sekcji III.1.2 pkt 3.1–3.5 ogłoszenia.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: C.d. z sekcji III.1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącza do oferty:

L: 4 --- key: (P)   value: · oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 2 wraz z ewentualnym oświadczeniem JEDZ podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polega;

L: 4 --- key: (P)   value: · ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w sekcji III.1.2 pkt 3.2 ogłoszenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Złożenie oferty i JEDZ:

L: 4 --- key: (P)   value: 7.1. Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego złożenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 7.2. JEDZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy.

L: 4 --- key: (P)   value: 7.3. Szczegóły dotyczące złożenia oferty i JEDZ drogą elektroniczną zawiera pkt 10.2 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń żądanych w niniejszym postępowaniu zostały zawarte w pkt 8 i 9 SIWZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Inne dokumenty:

L: 4 --- key: (P)   value: 9.1. pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;

L: 4 --- key: (P)   value: 9.2. w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 9.3. potwierdzenie wniesienia wadium.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki realizacji umowy oraz zakres i charakter zmian zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-22

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-11-20

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-09-22

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 13:30

4 PLACE

5 P: Urząd Miasta Kutno, 99-300 Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, pokój nr 314, POLSKA.

5 P: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 RECURRENT_PROCUREMENT

3 ESTIMATED_TIMING

L: 4 --- key: (P)   value: III kwartał 2022 roku

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 22 września 2020 roku, do godz. 12:00.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w pkt 11 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu:

L: 4 --- key: (P)   value: · dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym komunikację z platformami miniportal i ePUAP oraz z pocztą elektroniczną;

L: 4 --- key: (P)   value: · dostęp do sieci Internet;

L: 4 --- key: (P)   value: · maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@um.kutno.pl wynosi 300 MB.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 22-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Terminy wniesienia odwołania:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 22-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-17

10+1