Jednorovinový angiografický systém

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 050-118495 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Fakultná nemocnica Trenčín
Trenčiansky kraj (SK022) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Trenčiansky kraj (SK022) more
Country SK; - country: SK
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-03-11 00:00:00
Deadline 2020-06-14 00:00:00
Values 666˙658.33 EUR (procurement total)
Linked information and documents
Ref. No. Doc: 2019/S 226-553522

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-117905-001

1 DELETION_DATE: 20200614

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 50

2 DATE_PUB: 20200311

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 050-118495

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118495-2020:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.fntn.sk

2 ORIGINAL_CPV: Angiography devices

INFOCODE: 33111720

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 666658.33

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 226-553522

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200306

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Уреди за ангиография

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiografické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparatur til angiografi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiografie-Ausrüstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συσκευές αγγειογραφίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiography devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para angiografías

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiograafiaseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiografialaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Appareils d'angiographie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiography devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uređaji za angiografiju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiográfiai eszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi per angiografia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiografijos prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiogrāfijas aparāti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparati ta' l-anġjografija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumenten voor angiografie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do angiografii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para angiografia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparate de angiografie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Angiografické prístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za angiografijo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparatur för angiografi

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Fakultná nemocnica Trenčín

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Fakultná nemocnica Trenčín

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00610470

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Legionárska 28

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Trenčín

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 911 71

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Michal Plesník

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 326566838

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: michal.plesnik@fntn.sk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 326566838

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.fntn.sk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Jednorovinový angiografický systém

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: FNTN-2019-09-NZ-VS

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia Jednorovinový angiografický systém.

L: 4 --- key: (P)   value: Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

L: 4 --- key: (P)   value: — Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to:

L: 4 --- key: (P)   value: — Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,

L: 4 --- key: (P)   value: — Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

L: 4 --- key: (P)   value: — Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia

L: 4 --- key: (P)   value: — Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.,

L: 4 --- key: (P)   value: — Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,

L: 4 --- key: (P)   value: — Záručný list,

L: 4 --- key: (P)   value: — Skúšobný protokol, Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja.

L: 4 --- key: (P)   value: Dodanie Technologického projektu.

3 --- VAL_TOTAL   value: 666658.33

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia Jednorovinový angiografický systém.

5 P: Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

5 P: — Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to:

5 P: — Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,

5 P: — Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

5 P: — Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia

5 P: — Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.,

5 P: — Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,

5 P: — Záručný list,

5 P: — Skúšobný protokol, Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.

5 P: Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja.

5 P: Dodanie Technologického projektu.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 226-553522

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-03-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: S&T Slovakia s. r. o.

NATIONALID: 31349935

ADDRESS: Mlynské Nivy 71

TOWN: Bratislava

POSTAL_CODE: 821 05

7 COUNTRY

E_MAIL: helena.horovcakova@snt.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 841000.00

5 VAL_TOTAL: 666658.33

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Podiel subdodávok:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.Hosping spol. s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO, IČO: 31328474

L: 4 --- key: (P)   value: Podiel na zákazke: 0,27 %, Hodnota bez DPH: 1 799,98 EUR

L: 4 --- key: (P)   value: Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: Projekt

L: 4 --- key: (P)   value: 2.Lumatec, s.r.o., Hargašova 12, 841 06 Bratislava, SLOVENSKO, IČO: 45436410

L: 4 --- key: (P)   value: Podiel na zákazke: 2,5 %, Hodnota bez DPH: 16 666,46 EUR

L: 4 --- key: (P)   value: Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: Injektor

L: 4 --- key: (P)   value: 3.Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, 911 05 Trenčín, SLOVENSKO, IČO: 36348279

L: 4 --- key: (P)   value: Podiel na zákazke: 0,004 %, Hodnota bez DPH: 26,67 EUR

L: 4 --- key: (P)   value: Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: Kontrola

L: 4 --- key: (P)   value: 4.Barcco Imaging Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO, IČO: 46182870

L: 4 --- key: (P)   value: Podiel na zákazke 2 %, Hodnota bez DPH: 13 333,17

L: 4 --- key: (P)   value: Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: FFR systém

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-06

14+1