Upphandling av Lokalvård inom Tranemo kommun

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 085-202282 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Tranemo kommun
Västra Götalands län (SE232) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Västra Götalands län (SE232) more
Country SV; - country: SE
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-04-30 00:00:00
Deadline 2020-08-06 00:00:00
Values 37˙000˙000.00 SEK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 243-597483

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-206744-001

1 DELETION_DATE: 20200806

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 85

2 DATE_PUB: 20200430

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 085-202282

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202282-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.tranemo.se

2 ORIGINAL_CPV: Cleaning services

INFOCODE: 90910000

2 ORIGINAL_CPV: Accommodation, building and window cleaning services

INFOCODE: 90911000

2 ORIGINAL_CPV: Office, school and office equipment cleaning services

INFOCODE: 90919000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 37000000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 243-597483

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200428

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Úklidové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rengøring

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reinigungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες καθαρισμού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de limpieza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puhastusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de nettoyage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge čišćenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Takarítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di pulizia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Valymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uzkopšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-tindif

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reinigingsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi sprzątania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de limpeza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de curăţenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Upratovacie služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve čiščenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: TRANEMO

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Städning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Tranemo kommun

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tranemo kommun

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-1462

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Storgatan 26

L: 4 --- key: (TOWN)   value: TRANEMO

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 514 80

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Michaela Chalhoub

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: michaela.chalhoub@tranemo.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tranemo.se

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandling av Lokalvård inom Tranemo kommun

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: UPH/2019:50

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Allmän Orientering

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingen avser lokalvård inom Tranemo kommun. Objekten har en städyta om ca 51 000 kvm.

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingen är indelad i ett (1) upphandlingsområde. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

L: 4 --- key: (P)   value: Kontraktstid är 2020-11-01 till 2023-10-31. Avtalet förlängs med ett år plus ett år om inte B skriftligen sagt upp avtalet senast 6 månader före kontraktstidens utgång. Maximal avtalstid är 5 år.

L: 4 --- key: (P)   value: Beställare

L: 4 --- key: (P)   value: Tranemo kommun, nedan kallad B.

L: 4 --- key: (P)   value: Besöksadress: Storgatan 26 Tranemo

L: 4 --- key: (P)   value: AdressTranemo KommunTekniska Sektionen514 80 TranemoTel: 0325 57 60 00

L: 4 --- key: (P)   value: e-post: kommun@tranemo.seOrganisationsnummer: 212000-1462

L: 4 --- key: (P)   value: Anbudets giltighetstid

L: 4 --- key: (P)   value: Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag. För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är Anbudsgivaren bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 2020-08-20

3 --- VAL_TOTAL   value: 37000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Upphandlingen avser lokalvård inom Tranemo kommun. Objekten har en städyta om ca 51 000 kvm.

5 P: Upphandlingen är indelad i ett (1) upphandlingsområde. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

5 P: Allmän Orientering

5 P: Upphandlingen avser lokalvård inom Tranemo kommun. Objekten har en städyta om ca 51 000 kvm.

5 P: Upphandlingen är indelad i ett (1) upphandlingsområde. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

5 P: Kontraktstid är 2020-11-01 till 2023-10-31. Avtalet förlängs med ett år plus ett år om inte B skriftligen sagt upp avtalet senast 6 månader före kontraktstidens utgång. Maximal avtalstid är 5 år.

5 P: Beställare

5 P: Tranemo kommun, nedan kallad B.

5 P: Besöksadress: Storgatan 26 Tranemo

5 P: AdressTranemo KommunTekniska Sektionen514 80 TranemoTel: 0325 57 60 00

5 P: e-post: kommun@tranemo.seOrganisationsnummer: 212000-1462

5 P: Anbudets giltighetstid

5 P: Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag. För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är Anbudsgivaren bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 2020-08-20

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 243-597483

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Samhall Aktiebolag

NATIONALID: 556448-1397

ADDRESS: Klarabergsviadukten 90, Hus C Box 27705

TOWN: STOCKHOLM

POSTAL_CODE: 111 64

7 COUNTRY

E_MAIL: saljstod.linkoping@samhall.se

URL: http://www.samhall.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 37000000

5 VAL_TOTAL: 37000000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afnpxokbaf

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten i Jönköping

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jönköping

INFO4: SE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-28

18+1