Dowóz uczniów do szkół w 2020/2021

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 087-208190 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach
Wielkopolskie (PL41) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wielkopolskie (PL41) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-05-05 00:00:00
Deadline 2020-08-08 00:00:00
Values 1˙728˙284.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 012-024171

2020/S 012-024171 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-212775-001

1 DELETION_DATE: 20200808

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 87

2 DATE_PUB: 20200505

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 087-208190

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208190-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://cuwszamotuly.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Road transport services

INFOCODE: 60100000

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

2 ORIGINAL_CPV: Special-purpose road passenger-transport services

INFOCODE: 60130000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1728284.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 012-024171

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200430

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Пътни транспортни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Straßentransport/-beförderung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por carretera

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maanteetransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tieliikennepalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti szállítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wegvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szamotuły

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vägtransporter

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Dworcowa 26

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Szamotuły

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 64-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Arkadiusz Bocian oraz Andrzej Godoń

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@cuwszamotuly.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://cuwszamotuly.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dowóz uczniów do szkół w 2020/2021

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DPZP/1/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu a także dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i odwożenie ich do domu, po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opieki.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1728284.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dowóz uczniów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Szamotuły

4 SHORT_DESCR

5 P: Część ta obejmuje dowóz uczniów do placówek wskazanych w załączniku nr 2a do SIWZ, w którym zostały szczegółowo opracowane trasy.

5 P: Wszystkie przystanki na trasach dowozu uczniów są oznaczone.

5 P: Wymagania:

5 P: Pojazdy służące do przewozów uczniów muszą posiadać aktualne badania techniczne, pasy bezpieczeństwa. Określone przez Zamawiającego trasy przewozu uczniów mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy.

5 P: W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały. W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Wymagane jest jednak niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o powyższej okoliczności.

5 P: W każdym pojeździe musi znajdować się jeden opiekun opiekujący się dziećmi, zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Opiekunów zatrudnia Wykonawca na swój własny koszt. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Opiekunami mogą być tylko osoby posiadające przeszkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej.

5 P: Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny pomiędzy opiekunem znajdującym się w pojeździe przewożącym uczniów a Zamawiającym.

5 P: Wykonawca ma obowiązek wyposażyć kierowców i opiekunów w identyfikatory (imię, nazwisko, stanowisko) oraz zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby na stanowisku opiekuna lub kierowcy, z tym zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba zastępowana. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia – kierowcy, opiekunowie – obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów w trakcie przewozu uczniów oraz pod szkołą.

5 P: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnego zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ilość uczniów korzystających z dowozu, z tego też powodu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji – zgodnie z formularzem ofertowym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

5 P: 2. Strony Umowy ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku (dalej „Okres Podstawowy Umowy”) z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poniższych.

5 P: 3. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia obowiązywania Umowy od dnia 1 września maja 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

5 P: 4. Zamawiający chęć skorzystania z Prawa Opcji winien zgłosić Wykonawcy najpóźniej na 10 dni przed upływem odpowiednio Okresu Podstawowego Umowy. Zgłoszenie nastąpi w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy [_].

5 P: 5. Strony zgodnie z oświadczają, iż realizacja umowy w ramach Prawa Opcji będzie następować w sposób tożsamy jak dla Okresu Podstawowego Umowy.

5 P: 6. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku nie skorzystania z Prawa Opcji w szczególności roszczenie o utracone korzyści.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Termin wykonania zamówienia:

5 P: 1. Początkowy termin wykonania zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

5 P: 2. Końcowy termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

5 P: 3. Przedłużenie końcowego terminu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: do dnia 30 listopada 2021 roku.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dowóz uczniów niepełnosprawnych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Szamotuły

4 SHORT_DESCR

5 P: Część ta obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalistycznych wskazanych w załączniku nr 2b do SIWZ, w którym zostały szczegółowo opracowane trasy.

5 P: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych odbywa się na trasie dom ucznia – szkoła, a następnie odwiezienie na trasie szkoła – dom ucznia.

5 P: Uczniowie będą dowożeni z domu do szkoły i odwożeni ze szkoły do domu według obowiązującego planu lekcji.

5 P: Pojazdy służące do przewozów uczniów muszą posiadać aktualne badania techniczne, pasy bezpieczeństwa. Określone przez Zamawiającego trasy przewozu uczniów mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy.

5 P: W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały. W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Wymagane jest jednak niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o powyższej okoliczności.

5 P: W każdym pojeździe musi znajdować się jeden opiekun opiekujący się dziećmi, zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Opiekunów zatrudnia Wykonawca na swój własny koszt. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Opiekunami mogą być tylko osoby posiadające przeszkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej.

5 P: Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny pomiędzy opiekunem znajdującym się w pojeździe przewożącym uczniów a Zamawiającym.

5 P: Wykonawca ma obowiązek wyposażyć kierowców i opiekunów w identyfikatory (imię, nazwisko, stanowisko) oraz zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby na stanowisku opiekuna lub kierowcy, z tym zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba zastępowana. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia – kierowcy, opiekunowie – obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów w trakcie przewozu uczniów oraz pod szkołą.

5 P: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnego zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ilość uczniów korzystających z dowozu, z tego też powodu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji – zgodnie z formularzem ofertowym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

5 P: 2. Strony Umowy ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku (dalej „Okres Podstawowy Umowy”) z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poniższych.

5 P: 3. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia obowiązywania Umowy od dnia 1 września maja 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

5 P: 4. Zamawiający chęć skorzystania z Prawa Opcji winien zgłosić Wykonawcy najpóźniej na 10 dni przed upływem odpowiednio Okresu Podstawowego Umowy. Zgłoszenie nastąpi w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy [_].

5 P: 5. Strony zgodnie z oświadczają, iż realizacja umowy w ramach Prawa Opcji będzie następować w sposób tożsamy jak dla Okresu Podstawowego Umowy.

5 P: 6. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku nie skorzystania z Prawa Opcji w szczególności roszczenie o utracone korzyści.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Termin wykonania zamówienia:

5 P: 1. Początkowy termin wykonania zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

5 P: 2. Końcowy termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

5 P: 3. Przedłużenie końcowego terminu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: do dnia 30 listopada 2021 roku.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 012-024171

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dowóz uczniów

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład Usługowo-Handlowy „Dom-Jan” Wiesław Ryżek

ADDRESS: ul. Świerkowa 11/1

TOWN: Obrzycko

POSTAL_CODE: 64-520

7 COUNTRY

E_MAIL: biuro@domjan.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1248973.88

5 VAL_TOTAL: 1199744.00

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Skorzystanie z 3 pojazdów, 3 kierowców i 3 opiekunów

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dowóz uczniów niepełnosprawnych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład Usługowo-Handlowy „Dom-Jan” Wiesław Ryżek

ADDRESS: ul. Świerkowa 11/1

TOWN: Obrzycko

POSTAL_CODE: 64-520

7 COUNTRY

E_MAIL: biuro@domjan.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 672605.45

5 VAL_TOTAL: 528540.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie na:

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1. część nr 1 – dowóz uczniów,

L: 4 --- key: (P)   value: 3.2. część nr 2 – dowóz uczniów niepełnosprawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

L: 4 --- key: (P)   value: 4.1.część nr 1 – dowóz uczniów – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy),

L: 4 --- key: (P)   value: 4.2. część nr 2 – dowóz uczniów niepełnosprawnych – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy).

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: 5.1. pieniądzu,

L: 4 --- key: (P)   value: 5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

L: 4 --- key: (P)   value: 5.3. gwarancjach bankowych,

L: 4 --- key: (P)   value: 5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

L: 4 --- key: (P)   value: 5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Duszniki, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły, numer: 22 9072 0002 2004 0404 2033 0002, tytułem: „WADIUM – NR REFERENCYJNY: DPZP/1/2020 – CZĘŚĆ NR .........”.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

L: 4 --- key: (P)   value: 8.1. poręczeń lub gwarancji:

L: 4 --- key: (P)   value: 8.1.1. powinno być złożone w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę Zamawiającego e-PUAP w oryginale dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta i musi obejmować cały okres związania ofertą,

L: 4 --- key: (P)   value: 8.1.2. powinno być wystawione na Zamawiającego,

L: 4 --- key: (P)   value: 8.1.3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego,

L: 4 --- key: (P)   value: 8.2. wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ust. 5 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

L: 4 --- key: (P)   value: 10.1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl,

L: 4 --- key: (P)   value: 10.2. ePUAP-u: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

L: 4 --- key: (P)   value: 10.3. poczty elektronicznej: przetargi@cuwszamotuly.pl

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Wartość udzielonego zamówienia bez podatku VAT:

L: 4 --- key: (P)   value: Cz. 1:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie podstawowe: 966 460,44 PLN,

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie dodatkowe – w ramach prawa opcji: 233 283,56 PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: Cz. 2:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie podstawowe: 425 768,33 PLN,

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie dodatkowe – w ramach prawa opcji: 102 771,67 PLN.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się ustawie w dziale VI, art. 179 i następne ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Owoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-30

15+1