Furnizare medicamente – 24 de luni

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 096-229051 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Spitalul de Pediatrie Pitești
Argeş (RO311) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Argeş (RO311) more
Country RO; - country: RO
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-05-18 00:00:00
Deadline 2020-08-21 00:00:00
Values 72˙132.60 RON (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 117-286487

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-233859-001

1 DELETION_DATE: 20200821

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 96

2 DATE_PUB: 20200518

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 096-229051

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229051-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.pediatriepitesti.ro

2 ORIGINAL_CPV: Pharmaceutical products

INFOCODE: 33600000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 72132.60

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 117-286487

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200513

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Фармацевтични продукти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lægemidler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arzneimittel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Φαρμακευτικά προϊόντα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pharmaceutical products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Productos farmacéuticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ravimid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaseuttiset tuotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produits pharmaceutiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pharmaceutical products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutski proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gyógyszerészeti termékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti farmaceutici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmacijos produktai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmācijas izstrādājumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti farmaċewtiċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutische producten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produtos farmacêuticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produse farmaceutice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutické výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmacevtski proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Läkemedel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Spitalul de Pediatrie Pitești

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Spitalul de Pediatrie Pitești

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4318075

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Dacia nr. 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pitești

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 110414

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Gabriel Bortosu

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 248220800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aprovizionare@pediatriepitesti.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 248213850

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.pediatriepitesti.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Unitate spitalicească

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Furnizare medicamente – 24 de luni

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4318075_2019_paapd1085258

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Furnizare medicamente – 24 de luni.

L: 4 --- key: (P)   value: Atentie: solicitari de clarificari:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP-ului;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP-ului.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale acordului-cadru, dupa cum urmeaza: acordul-cadru si contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii: cantitatile maxime ce pot fi suplimentate pana la maxim 10 % din cantitatile aferente acordului-cadru, pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 6 din Instructiunea 3/2017, fiind considerate o modificare nesubstantiala – prag valoric. Orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile. Drepturile și obligațiile furnizorului, stabilite prin acest acordul-cadru sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin lege. Identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele achizitorului, precizate in prezenta documentatie de atribuire Identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a acordului-cadru sau a unei părți a acestuia (exemplu: asigurarea depozitării produselor pentru o anumită perioadă sau pentru o perioadă mai mare de timp, emiterea de comenzi cu cantitati partiale, emiterea de comenzi in termene mai lungi sau mai scurte de timp).

3 --- VAL_TOTAL   value: 72132.60

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: XILOMETAZOLINUM 0.5MG/ML X 10ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR.1, JUDETUL ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CARBOGRANULE CARBUNE

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ENOXAPARINUM 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 16

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUDETUL ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Formula de lapte optipro 2 sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 36

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Formula de lapte optipro 3 sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 37

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII LARIDEP SPRAY ORAL X 30ML sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 59

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CARBAMAZEPINUM 200MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+BETHAMETASONUM)0,2g+0,5g/100ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICILE SI CANTITATILE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: LIDOCAINUM 20mg/mlx2ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 51

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTII SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE SOLV. PT. UZ PARENTERAL

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: INSULINUM ASPART 100unitati/ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 41

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: MANNITOLUM 150MG/ML X100ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 44

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OXACILLINUM 500MG SOL INJ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 45

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: PARACETAMOLUM 125MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 46

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII (HIPP ORS 200 MAR X200ML SAU ECHIVALENT)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 28

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAITULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII (BETAMETHASONUM + TETRYZOLINUM) 0.5MG/1MG/ML X 10ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OFLOXACINUM 3MG/ML X5ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 23

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OptiFibre X 125G sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 43

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITSTI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII HIPP ORS 200 MORCOV x 200ml sau ECHIVALENT Fara gluten,fara adaos de lactoza,fara adaos de produse derivate din lapte,din mar ecologic,produs organic.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 29

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METOPROLOLUM 5MG/5ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+BETHAMETASONUM)0,2g+0,5g/100g UNG. OFT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII ALLERDEP sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 56

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CSIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: GRANISETRONUM 1MG/ML X3ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 27

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: FLUCONAZOLUM 10MG/ML X 60 ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 20

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METHILPREDNISOLONUM 125 MGCutie cu 1 flac. din sticla incolora x 5 ml care contine pulb. pt. sol. inj./perf. si 1 fiola din sticla incolora,care contine 2 ml solv. pt. sol. inj./perf. "

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 31

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: NORADRENALINUM 2MG/MLX8ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 39

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII LAPTE PRAF HIPOALERGENIC H.A.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 62

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OMEPRAZOLUM 20MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 42

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: NATRII CHLORIDUM 58,5mg/ml X 20ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII TUSSODEP X 150ML sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 61

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM 1MG/G crema

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 34

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: INDOMETACINUM 1mg/ml x5ml SOL OFT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 30

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METHILPREDNISOLONUM 500 MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 32

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: TOBRAMYCINUM/DEXAMETHASONUM 3MG/1MG/G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 50

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII LAPTE PRAF ANTIREGURGITARE A.R.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 63

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: FUROSEMIDUM 20mg/2ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 26

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: AMBROXOLUM 3mg/ml(15mg/5ml) x100ml sirop

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Str DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: Conform caracteristicilor si cantitatilor din caietul de sarcini

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CETIRIZINUM 10MG/ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 52

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACAIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARCACTERISTI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: FLUMAZENILUM 0.1MG/ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR.1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII EUCARBON sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 22

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII CATHEJELL CU LIDOCAINA

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NE 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: PHENITOINUM 250MG/ 5ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 48

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: BETAXOLOLUM 0.25%X5ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Formula de lapte optipro 1 sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 35

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII HEPADEP X 50ML sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 58

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII SPASMODEP X 30ML sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 60

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII EMOFIX X 30G UNG HEMOSTATIC sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 55

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: TRIHEXYPHENIDYLUM 2MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 49

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5mg x 5ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Str. Dacia, nr 1, judetul Arges

4 SHORT_DESCR

5 P: Conform caracteristicilor si cantitatilor din caietul de sarcini

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII BIXTONIM Cutie x 1 flacon din PEID cu dop picurator

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OFLOXACINUM 3mg/g

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 24

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ACIDUM FUSIDICUM 20 mg/g ung

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 25

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACAIA, NR1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: TRIMEBUTINUM 24mg/5ml x 250ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 19

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUDETUL ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ESOMEPRAZOLUM 10MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 38

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: AMIODARONUM 150MG/3ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CONFORM CARACTERISTICILOR SI CANTITATILOR DIN CAIETUL DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: KALII CHLORIDUM 74,56mg/ml X 20ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ERDOSTEINUM 175MG/5ML x100ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 21

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: INSULINUM DETEMIR 100UI/ML X 3ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 33

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OXELADINUM 2mg/ml SIROP

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 47

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1, JUD ARGES

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII SOL RINGER

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 54

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: LEVOCETIRIZINUM 5MG/ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 53

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METAMIZOLUM NATRICUM 300MG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 40

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CANTITATI SI CARACTERISTICI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII FRUTDEP IMMUNO X 10 DOZE X 10 ML sau ECHIVALENT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 57

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARACTERISTICI SI CANTITATI CONROM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 117-286487

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 14

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 59

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 13

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 6

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 41

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 45

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 10

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 23

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 7

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 56

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 20

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 30

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 61

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 9

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 58

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 60

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 55

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 49

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 11

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 24

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 33

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 47

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 54

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 57

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 443

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: AMBROXOLUM 3mg/ml(15mg/5ml) x100ml sirop

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-03-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4500

5 VAL_TOTAL: 299

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1343

3 --- LOT_NO   value: 39

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: NORADRENALINUM 2MG/MLX8ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: COMPANIA NATIONALA UNIFARM

NATIONALID: RO 11653560

ADDRESS: Strada Sănătescu Ştefan, mr. av., Nr. 48

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 011478

7 COUNTRY

PHONE: +40 213192884

E_MAIL: comercial@unifarm.ro

FAX: +40 374091477

URL: www.unifarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2484.88

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 2365.36

HIGH: 2365.36

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 194

3 --- LOT_NO   value: 46

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PARACETAMOLUM 125MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1800

5 VAL_TOTAL: 64

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 197

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5mg x 5ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3081

5 VAL_TOTAL: 35.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 166

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII CATHEJELL CU LIDOCAINA

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-07

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2622

5 VAL_TOTAL: 134.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 172

3 --- LOT_NO   value: 38

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ESOMEPRAZOLUM 10MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-07

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 8728.50

5 VAL_TOTAL: 1069.60

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 167

3 --- LOT_NO   value: 43

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OptiFibre X 125G sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-07

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11400

5 VAL_TOTAL: 190

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1308

3 --- LOT_NO   value: 18

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: NATRII CHLORIDUM 58,5mg/ml X 20ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 12205

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 12200

HIGH: 12200

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1358

3 --- LOT_NO   value: 46

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PARACETAMOLUM 125MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1800

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 1280

HIGH: 1760

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1331

3 --- LOT_NO   value: 29

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII HIPP ORS 200 MORCOV x 200ml sau ECHIVALENT Fara gluten,fara adaos de lactoza,fara adaos de produse derivate din lapte,din mar ecologic,produs organic.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 15000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 13625

HIGH: 13625

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1335

3 --- LOT_NO   value: 37

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 3 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 21500

HIGH: 21500

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1300

3 --- LOT_NO   value: 25

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ACIDUM FUSIDICUM 20 mg/g ung

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2529

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 2244

HIGH: 2244

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1365

3 --- LOT_NO   value: 62

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII LAPTE PRAF HIPOALERGENIC H.A.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 5250

HIGH: 5250

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1311

3 --- LOT_NO   value: 17

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: KALII CHLORIDUM 74,56mg/ml X 20ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 7404

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 7360

HIGH: 7360

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1296

3 --- LOT_NO   value: 27

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: GRANISETRONUM 1MG/ML X3ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FRESENIUS KABI ROMANIA

NATIONALID: RO 3391027

ADDRESS: Strada Fânarului, Nr. 2A

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500464

7 COUNTRY

PHONE: +40 268406260

E_MAIL: licitatii@fresenius-kabi.ro

FAX: +40 268406263

URL: www.fresenius-kabi.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 249060

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 248000

HIGH: 248000

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1367

3 --- LOT_NO   value: 53

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: LEVOCETIRIZINUM 5MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA

NATIONALID: RO 8955860

ADDRESS: Strada Săndulescu C. Amilcar, Nr. 7

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 060859

7 COUNTRY

PHONE: +40 214077711

E_MAIL: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro

FAX: +40 214077712

URL: www.farmexpert.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 30075

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 25830

HIGH: 29786.28

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1316

3 --- LOT_NO   value: 12

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: XILOMETAZOLINUM 0.5MG/ML X 10ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13500

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 8490

HIGH: 8490

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1349

3 --- LOT_NO   value: 44

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: MANNITOLUM 150MG/ML X100ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3345

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 3340

HIGH: 3340

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1351

3 --- LOT_NO   value: 51

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: LIDOCAINUM 20mg/mlx2ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 876

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 780

HIGH: 780

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1327

3 --- LOT_NO   value: 32

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METHILPREDNISOLONUM 500 MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 48340

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 46360

HIGH: 47100

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1333

3 --- LOT_NO   value: 28

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII (HIPP ORS 200 MAR X200ML SAU ECHIVALENT)

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 15000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 13625

HIGH: 13625

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1360

3 --- LOT_NO   value: 42

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OMEPRAZOLUM 20MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 6600

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 3300

HIGH: 4500

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1337

3 --- LOT_NO   value: 36

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 2 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 26500

HIGH: 26500

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1306

3 --- LOT_NO   value: 19

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: TRIMEBUTINUM 24mg/5ml x 250ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 14610

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 13380

HIGH: 14610

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1302

3 --- LOT_NO   value: 22

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII EUCARBON sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 630

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 612

HIGH: 612

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1329

3 --- LOT_NO   value: 31

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METHILPREDNISOLONUM 125 MGCutie cu 1 flac. din sticla incolora x 5 ml care contine pulb. pt. sol. inj./perf. si 1 fiola din sticla incolora,care contine 2 ml solv. pt. sol. inj./perf. "

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13740

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 13180

HIGH: 13420

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1325

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5mg x 5ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3081

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 2685

HIGH: 2685

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1345

3 --- LOT_NO   value: 38

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ESOMEPRAZOLUM 10MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 8728.50

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 8022

HIGH: 8022

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1341

3 --- LOT_NO   value: 34

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM 1MG/G crema

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 927

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 827

HIGH: 827

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1353

3 --- LOT_NO   value: 52

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CETIRIZINUM 10MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9830

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 8460

HIGH: 8500

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1322

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: FLUMAZENILUM 0.1MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 332.52

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 300

HIGH: 300

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1339

3 --- LOT_NO   value: 35

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 1 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 25500

HIGH: 25500

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1357

3 --- LOT_NO   value: 48

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PHENITOINUM 250MG/ 5ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1150.20

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 980

HIGH: 984.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1298

3 --- LOT_NO   value: 26

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: FUROSEMIDUM 20mg/2ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 491

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 435

HIGH: 491

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1362

3 --- LOT_NO   value: 40

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METAMIZOLUM NATRICUM 300MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2930

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 2610

HIGH: 2730

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1299

3 --- LOT_NO   value: 26

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: FUROSEMIDUM 20mg/2ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 491

5 VAL_TOTAL: 26.10

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1347

3 --- LOT_NO   value: 43

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OptiFibre X 125G sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11400

5 VAL_TOTAL: 950

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 196

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: AMBROXOLUM 3mg/ml(15mg/5ml) x100ml sirop

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4500

5 VAL_TOTAL: 299

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1330

3 --- LOT_NO   value: 31

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METHILPREDNISOLONUM 125 MGCutie cu 1 flac. din sticla incolora x 5 ml care contine pulb. pt. sol. inj./perf. si 1 fiola din sticla incolora,care contine 2 ml solv. pt. sol. inj./perf. "

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13740

5 VAL_TOTAL: 1021.45

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1338

3 --- LOT_NO   value: 36

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 2 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_TOTAL: 2650

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1326

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: AMBROXOLUM 3mg/ml(15mg/5ml) x100ml sirop

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4500

5 VAL_TOTAL: 299

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1328

3 --- LOT_NO   value: 32

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METHILPREDNISOLONUM 500 MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 48340

5 VAL_TOTAL: 2318

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1303

3 --- LOT_NO   value: 22

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII EUCARBON sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ND PHARMA S.R.L.

NATIONALID: 22082443

ADDRESS: Strada Moldovei, Nr. 197

TOWN: Bacau

POSTAL_CODE: 600352

7 COUNTRY

PHONE: +40 234514808

E_MAIL: office@ndpharma.ro

FAX: +40 234513808

URL: www.ndpharma.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 630

5 VAL_TOTAL: 102

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1301

3 --- LOT_NO   value: 25

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ACIDUM FUSIDICUM 20 mg/g ung

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2529

5 VAL_TOTAL: 74.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1354

3 --- LOT_NO   value: 52

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CETIRIZINUM 10MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9830

5 VAL_TOTAL: 1692

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1359

3 --- LOT_NO   value: 46

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PARACETAMOLUM 125MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1800

5 VAL_TOTAL: 246

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1361

3 --- LOT_NO   value: 42

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OMEPRAZOLUM 20MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 6600

5 VAL_TOTAL: 330

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1340

3 --- LOT_NO   value: 35

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 1 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_TOTAL: 2550

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1307

3 --- LOT_NO   value: 19

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: TRIMEBUTINUM 24mg/5ml x 250ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 14610

5 VAL_TOTAL: 1784

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1344

3 --- LOT_NO   value: 39

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: NORADRENALINUM 2MG/MLX8ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: COMPANIA NATIONALA UNIFARM

NATIONALID: RO 11653560

ADDRESS: Strada Sănătescu Ştefan, mr. av., Nr. 48

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 011478

7 COUNTRY

PHONE: +40 213192884

E_MAIL: comercial@unifarm.ro

FAX: +40 374091477

URL: www.unifarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2484.88

5 VAL_TOTAL: 591.34

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1346

3 --- LOT_NO   value: 38

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ESOMEPRAZOLUM 10MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 8728.50

5 VAL_TOTAL: 4278.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1315

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII CATHEJELL CU LIDOCAINA

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2622

5 VAL_TOTAL: 112

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1364

3 --- LOT_NO   value: 63

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII LAPTE PRAF ANTIREGURGITARE A.R.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9000

5 VAL_TOTAL: 389.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1352

3 --- LOT_NO   value: 51

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: LIDOCAINUM 20mg/mlx2ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 876

5 VAL_TOTAL: 117

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1350

3 --- LOT_NO   value: 44

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: MANNITOLUM 150MG/ML X100ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3345

5 VAL_TOTAL: 167

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1305

3 --- LOT_NO   value: 21

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ERDOSTEINUM 175MG/5ML x100ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Pharma

NATIONALID: RO 13591928

ADDRESS: Strada BUCIUM, Nr. 73E

TOWN: Iasi

POSTAL_CODE: 700552

7 COUNTRY

PHONE: +40 232218396

E_MAIL: licitatii@pharmaiasi.ro

FAX: +40 232218396

URL: www.pharmaiasi.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11166

5 VAL_TOTAL: 5049

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1368

3 --- LOT_NO   value: 53

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: LEVOCETIRIZINUM 5MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 30075

5 VAL_TOTAL: 5166

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1342

3 --- LOT_NO   value: 34

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM 1MG/G crema

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 927

5 VAL_TOTAL: 165.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1309

3 --- LOT_NO   value: 18

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: NATRII CHLORIDUM 58,5mg/ml X 20ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 12205

5 VAL_TOTAL: 2440

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1366

3 --- LOT_NO   value: 62

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII LAPTE PRAF HIPOALERGENIC H.A.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9000

5 VAL_TOTAL: 350

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1297

3 --- LOT_NO   value: 27

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: GRANISETRONUM 1MG/ML X3ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FRESENIUS KABI ROMANIA

NATIONALID: RO 3391027

ADDRESS: Strada Fânarului, Nr. 2A

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500464

7 COUNTRY

PHONE: +40 268406260

E_MAIL: licitatii@fresenius-kabi.ro

FAX: +40 268406263

URL: www.fresenius-kabi.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 249060

5 VAL_TOTAL: 24800

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1628

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII CATHEJELL CU LIDOCAINA

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-14

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2622

5 VAL_TOTAL: 44.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1629

3 --- LOT_NO   value: 16

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ENOXAPARINUM 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-14

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1590

5 VAL_TOTAL: 51.56

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1321

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE SOLV. PT. UZ PARENTERAL

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11860

5 VAL_TOTAL: 2417.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1323

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: FLUMAZENILUM 0.1MG/ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 332.52

5 VAL_TOTAL: 75

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1356

3 --- LOT_NO   value: 50

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: TOBRAMYCINUM/DEXAMETHASONUM 3MG/1MG/G

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4032

5 VAL_TOTAL: 295.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1336

3 --- LOT_NO   value: 37

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Formula de lapte optipro 3 sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 29000

5 VAL_TOTAL: 2150

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1319

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METOPROLOLUM 5MG/5ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 124.60

5 VAL_TOTAL: 11.05

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1312

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII CATHEJELL CU LIDOCAINA

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

NATIONALID: 3572074

ADDRESS: Strada Dorobantilor, Nr. 43

TOWN: Deva

POSTAL_CODE: 330040

7 COUNTRY

PHONE: +40 213230869

E_MAIL: florin.moraru@remedia.ro

FAX: +40 213230869

URL: www.remediadl.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2622

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 2240

HIGH: 2286

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1320

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE SOLV. PT. UZ PARENTERAL

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: B.BRAUN MEDICAL

NATIONALID: RO 11080242

ADDRESS: Strada Principala, Nr. 636

TOWN: Remetea Mare

POSTAL_CODE: 307350

7 COUNTRY

PHONE: +40 0256284905/+40 0256284906

E_MAIL: beatrix.velimirovici@bbraun.com

FAX: +40 256284907

URL: www.bbraun.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11860

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 11850

HIGH: 11850

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1347

3 --- LOT_NO   value: 43

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OptiFibre X 125G sau ECHIVALENT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11400

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 11400

HIGH: 11400

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1304

3 --- LOT_NO   value: 21

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ERDOSTEINUM 175MG/5ML x100ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Pharma

NATIONALID: RO 13591928

ADDRESS: Strada BUCIUM, Nr. 73E

TOWN: Iasi

POSTAL_CODE: 700552

7 COUNTRY

PHONE: +40 232218396

E_MAIL: licitatii@pharmaiasi.ro

FAX: +40 232218396

URL: www.pharmaiasi.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11166

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 10098

HIGH: 10380

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1363

3 --- LOT_NO   value: 63

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: COMBINATII LAPTE PRAF ANTIREGURGITARE A.R.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 5838

HIGH: 5838

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1310

3 --- LOT_NO   value: 16

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ENOXAPARINUM 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1590

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 1419

HIGH: 1419

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1355

3 --- LOT_NO   value: 50

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: TOBRAMYCINUM/DEXAMETHASONUM 3MG/1MG/G

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4032

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 3940

HIGH: 3940

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1324

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: AMBROXOLUM 3mg/ml(15mg/5ml) x100ml sirop

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4500

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 4485

HIGH: 4485

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1318

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METOPROLOLUM 5MG/5ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: EUROPHARM HOLDING S.A.

NATIONALID: RO 6567900

ADDRESS: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500443

7 COUNTRY

PHONE: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532

E_MAIL: corina.plesa@eph.ro

FAX: +40 268307513

URL: www.eph.ro

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 124.60

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 110.50

HIGH: 110.90

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 159

3 --- LOT_NO   value: 27

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: GRANISETRONUM 1MG/ML X3ML

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-05

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FRESENIUS KABI ROMANIA

NATIONALID: RO 3391027

ADDRESS: Strada Fânarului, Nr. 2A

TOWN: Brasov

POSTAL_CODE: 500464

7 COUNTRY

PHONE: +40 268406260

E_MAIL: licitatii@fresenius-kabi.ro

FAX: +40 268406263

URL: www.fresenius-kabi.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 248000

5 VAL_TOTAL: 6200

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 168

3 --- LOT_NO   value: 40

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METAMIZOLUM NATRICUM 300MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-07

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2930

5 VAL_TOTAL: 365.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 283

3 --- LOT_NO   value: 51

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: LIDOCAINUM 20mg/mlx2ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 876

5 VAL_TOTAL: 23.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 291

3 --- LOT_NO   value: 40

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: METAMIZOLUM NATRICUM 300MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2930

5 VAL_TOTAL: 574.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 290

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5mg x 5ml

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MEDIPLUS EXIM

NATIONALID: RO 9311280

ADDRESS: Strada Ciobanului, Nr. 133

TOWN: Mogosoaia

POSTAL_CODE: 077135

7 COUNTRY

PHONE: +40 213017464

E_MAIL: licitatii@adpharma.com

FAX: +40 213017474

URL: http://www.mediplus.ro/ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3081

5 VAL_TOTAL: 35.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 444

3 --- LOT_NO   value: 46

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PARACETAMOLUM 125MG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-03-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FELSIN FARM S.R.L.

NATIONALID: RO 3024756

ADDRESS: Strada Piscu Cerbului, Nr. 20-28

TOWN: Bucuresti

POSTAL_CODE: 013906

7 COUNTRY

PHONE: +40 213186457/+40 212313197/+40 213129100

E_MAIL: felsinfarm@yahoo.com

FAX: +40 213129471/+40 213186456

URL: www.felsinfarm.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1800

5 VAL_TOTAL: 128

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-13

4+1