Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bierzwnik w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2021

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 115-279908 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Bierzwnik
Szczecinecko-pyrzycki (PL427) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Szczecinecko-pyrzycki (PL427) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-06-16 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00
Values min: 1˙860˙600.00 PLN - max: 1˙860˙600.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 051-121225

2020/S 051-121225 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-289165-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 115

2 DATE_PUB: 20200616

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 115-279908

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279908-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bip.bierzwnik.pl

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse disposal services

INFOCODE: 90513100

2 VALUES

3 VALUE_RANGE

L: 4 --- key: (LOW)   value: 1860600.00

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 1860600.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 051-121225

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200615

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteisiin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services liés aux déchets et aux ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi marbuta maż-żibel u l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z odpadami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relativos a resíduos e lixos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bierzwnik

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Bierzwnik

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Bierzwnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5941534297

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kopernika 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bierzwnik

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 73-240

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Urząd Gminy Bierzwnik / Emilia Szymanowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 957680130

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: urzad@bierzwnik.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 957680111

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bip.bierzwnik.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bierzwnik w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2021

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: IP.I.271.1.1.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Bierzwnik.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2. Wyposażenie i uzupełnianie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w których gromadzone są odpady po każdorazowym odbiorze odpadów.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3. Właściwe oznakowanie pojemników do zbiórki selektywnej napisami lub naklejkami z napisami o rodzaju zbieranych odpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4. Prowadzenie i obsługa gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych, dalej zwanym GPZONiP zlokalizowanym przy ul. Cystersów w Bierzwniku.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5. Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów, leków przet...

3 VAL_RANGE_TOTAL

L: 4 --- key: (LOW)   value: 1860600.00

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 1860600.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: PL427 gmina Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Bierzwnik.

5 P: 2.2. Wyposażenie i uzupełnianie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w których gromadzone są odpady po każdorazowym odbiorze odpadów.

5 P: 2.3. Właściwe oznakowanie pojemników do zbiórki selektywnej napisami lub naklejkami z napisami o rodzaju zbieranych odpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.

5 P: 2.4. Prowadzenie i obsługa gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych, dalej zwanym GPZONiP zlokalizowanym przy ul. Cystersów w Bierzwniku.

5 P: 2.5. Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów, leków przeterminowanych i opakowań po lekach (zebranych w stanowiących własność Wykonawcy pojemnikach usytuowanych w wytypowanych przez Zamawiającego punktach ich przyjmowania).

5 P: 2.6. Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji umowy.

5 P: 2.7. Dostarczenie minimum 20 pojemników na odpady o pojemności 120 l oraz min. 3 pojemników o poj. 1 100 l, w tym: w kolorze żółtym (min. 1 szt.), zielonym (min. 1 szt.) i niebieskim (min. 1 szt.) do Zamawiającego (pojemniki nowe lub używane, norma PN-EN 840).

5 P: 2.8. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań dotyczący pojemników zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: .

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 051-121225

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-09

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ATF sp. z o.o. sp. k.

NATIONALID: 672-10-01-659

ADDRESS: Chojnica 2

TOWN: Mirosławiec

POSTAL_CODE: 78-650

7 COUNTRY

PHONE: +48 943662284

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1420650.00

5 VAL_TOTAL: 1860600.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp oraz wskazano w rozdziale 19 SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-15

8+1