Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 115-279913 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie
Częstochowski (PL224) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Częstochowski (PL224) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Negotiated procedure without a call for competition
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-06-16 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00
Values 281˙250.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 028-064823

2020/S 028-064823 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-288968-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 115

2 DATE_PUB: 20200616

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 115-279913

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279913-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.czpk.czest.pl

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 281250.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 028-064823

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200615

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteisiin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services liés aux déchets et aux ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi marbuta maż-żibel u l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z odpadami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relativos a resíduos e lixos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wrzosowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Konwaliowa 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wrzosowa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 42-263

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: mgr inż. Maciej Kutrzyk

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 343275320

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@czpk.czest.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 343275266

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czpk.czest.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: gospodarka odpadami

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 15/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Stacja rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych) prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie.

3 --- VAL_TOTAL   value: 281250.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Stacja Rozdrabniania Odpadów Wielkogabarytowych) prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. Odpady o kodzie 19 12 12 powstaje po rozdrobnieniu odpadów wielkogabarytowych. Minimalna ogólna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 300,00 Mg, a maksymalna 450,00 Mg. Minimalna tygodniowa ilość wynosi 35,00 Mg. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego powyżej.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_REPETITION_EXISTING

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Uzasadnienie faktyczne i prawne:

5 P: Przedmiotem niniejszego zamówienia (postępowanie przetargowe nr 15/2020) jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie. Odbiór będzie realizowany w okresie 2 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy i obejmować wskazane odpady w ilości nie mniejszej niż 300,00 Mg i nie większej niż 450,00 Mg w okresie trwania umowy.

5 P: Zmawiający 5.2.2020 ogłosił postępowanie przetargowe nr 03/2020 w trybie przetargu nieorganicznego (Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 5.2.2020 pod nr 2020 – 017319, a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 10.2.2020 pod nr 2020/S 028 – 064823), którego część V zamówienia obejmowała tożsamy przedmiot z tym, który objęty jest niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie z wolnej ręki. W wyniku przetargu Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę 17.3.2020, w której został wyczerpany limit dot. odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym ww. postępowania przetargowego przewidział możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Zasady udzielenia niniejszego zamówienia zostały również określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy świadczącemu przedmiotową usługę.

5 P: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Dz.U.2019.1843 Zamawiający udziela zamówienia „z wolnej ręki” w przypadku, gdy: „w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

5 P: Mając na względzie powyższe wskazania, uzasadnionym jest obecnie prowadzenie postępowania w celu udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Dz.U.2019.1843.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 028-064823

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: P.H.P. Przemysław Olejnik

ADDRESS: Wąbiewo 26

TOWN: Kamieniec

POSTAL_CODE: 64-061

7 COUNTRY

E_MAIL: biuro@phpolejnik.pl

URL: www.phpolejnik.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 281250.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-15

5+1