Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 g...

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 116-282116 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o.
Olsztyński (PL622) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Environment
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Olsztyński (PL622) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-06-17 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00
Values 3˙385˙200.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 074-176514

2020/S 074-176514 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-289023-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 116

2 DATE_PUB: 20200617

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 116-282116

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282116-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zuokrudno.pl

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3385200.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 074-176514

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200615

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Environment

INFOCODE: E

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteisiin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services liés aux déchets et aux ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi marbuta maż-żibel u l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z odpadami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relativos a resíduos e lixos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ostróda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rudno 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ostróda

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 14-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Leszek Rochowicz

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 896441244

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@zuokrudno.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 896484182

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zuokrudno.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: sp. z o.o.

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 g...

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DZP1/zp/2/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 3385200.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Rudno 17, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

5 P: — Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 600 Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie umowy do 31.12.2020 wynosić będzie maksymalnie 5 460 Mg.

5 P: — Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.

5 P: — Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.

5 P: — Przekazywane odpady będą odbierane luzem (nieprasowane).

5 P: — Odpady ważone będą na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń pomiędzy stronami.

5 P: — Załadunek po stronie Zamawiającego.

5 P: — Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.

5 P: — Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6–19. Miejsce odbioru Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda.

5 P: — Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy.

5 P: — Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym.

5 P: — Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury w formie papierowej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego.

5 P: — Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

5 P: — Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 – osobą do kontaktu jest pan Tomasz Klimecki. tel.: +48 795548312.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 074-176514

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 g...

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-09

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

NATIONALID: PL

ADDRESS: Wąbiewo 26

TOWN: Kamieniec

POSTAL_CODE: 64-061

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3052140.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587701

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, Opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587701

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-15

12+1