Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 139-342767 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski (PL524) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Environment
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Opolski (PL524) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-07-21 00:00:00
Deadline 2020-10-25 00:00:00
Values 46˙675.35 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 089-212643

2020/S 089-212643 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-353792-001

1 DELETION_DATE: 20201025

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20200721

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 139-342767

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342767-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://opole.rdos.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Forestry services

INFOCODE: 77200000

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 46675.35

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 089-212643

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200717

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Environment

INFOCODE: E

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby v oblasti lesnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for skovbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δασοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios forestales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsänhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services sylvicoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šumarske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erdészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi forestali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miškininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mežsaimniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-foresterija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bosbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi leśnictwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços florestais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru silvicultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lesnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gozdarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Opole

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skogstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Firmowa 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Opole

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 45-594

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Magdalena Rogowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 774526252

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zampub.opole@rdos.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 774526231

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://opole.rdos.gov.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: WOF.261.1.45.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.

L: 4 --- key: (P)   value: Część 1. Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie.

L: 4 --- key: (P)   value: Część 2. Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie.

3 --- VAL_TOTAL   value: 46675.35

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Woj. opolskie: powiat opolski – gmina Niemodlin; powiat brzeski – gmina Lewin Brzeski, gmina Olszanka i gmina Grodków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie.

5 P: I. Na usługę składają się następujące prace:

5 P: a) prace polegające na eliminowaniu rdestowców z użyciem herbicydów;

5 P: b) usuwanie biomasy z miejsca zabiegu nie jest wymagane.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020 (porozumienie nr RPOP.05.01.00-16-0006/15-00).

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Woj. opolskie: powiat nyski – gmina Głuchołazy i gmina Nysa, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie.

5 P: I. Na usługę składają się następujące prace:

5 P: a) prace polegające na eliminowaniu rdestowców z użyciem herbicydów;

5 P: b) usuwanie biomasy z miejsca zabiegu nie jest wymagane.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020 (porozumienie nr RPOP.05.01.00-16-0006/15-00).

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 089-212643

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eco Future, Tomasz Mroczkowski

ADDRESS: ul. Sienkiewicza 36/2

TOWN: Nysa

POSTAL_CODE: 48-304

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 6348.75

5 VAL_TOTAL: 3253.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską poza gruntami w zarządzie PGW Wody Polskie

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eco Future, Tomasz Mroczkowski

ADDRESS: ul. Sienkiewicza 36/2

TOWN: Nysa

POSTAL_CODE: 48-304

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 40326.60

5 VAL_TOTAL: 21471.12

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@odwolania.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@odwolania.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-17

12+1