Växtservice

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 142-350004 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Malmö Universitet
Skåne län (SE224) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Education
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Skåne län (SE224) more
Country SV; - country: SE
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-07-24 00:00:00
Deadline 2020-10-30 00:00:00
Values 2˙500˙000.00 SEK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 085-202068

2020/S 085-202068 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-361673-001

1 DELETION_DATE: 20201030

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 142

2 DATE_PUB: 20200724

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 142-350004

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350004-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.mah.se

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural products

INFOCODE: 03121000

2 ORIGINAL_CPV: Plants

INFOCODE: 03451000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2500000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 085-202068

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200722

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Малмьо

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по озеленяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zahradnické služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for havebrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Gartenbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Μάλμοε

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φυτοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Malmoe

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios hortícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aiandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puutarhanhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services horticoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hortikulturne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kertészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di orticoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Malmė

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sodininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Malme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dārzkopības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-ortikultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tuinbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ogrodnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com horticultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru horticultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Záhradnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vrtnarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädgårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Malmö Universitet

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Malmö Universitet

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 202100-4920

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Neptuniplan 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Malmö

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 205 06

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elvira Nilsson

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: elvira.nilsson@mau.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.mah.se

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Växtservice

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: UPP 2020/35

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Malmö universitet avser teckna ett ramavtal avseende hyra inkl. växtservice av växter.

L: 4 --- key: (P)   value: Malmö universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör. Anbudsgivaren ska lämna anbud för hela Malmö universitets behov.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2500000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Malmö

4 SHORT_DESCR

5 P: Omfattning

5 P: Malmö universitet avser teckna ett ramavtal avseende hyra inkl. växtservice av växter.

5 P: Malmö universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör. Anbudsgivaren ska lämna anbud för hela Malmö universitets behov.

5 P: I Malmö universitets lokaler finns i dagsläge leasade växter. Deras omfattning och placering framgår av Bilaga 1, se växter markerade med ”hyra”. Det finns möjlighet för nya leverantören att överenskomma med befintlig leverantör om att köpa de befintliga växterna av denne för att därefter hyra växterna till Malmö universitet inom ramen för det nya avtalet.

5 P: Malmö universitet äger 3 växtväggar i fastigheten Nereus. Dessutom äger Malmö universitet ca 80 växter; deras placering framgår av bilaga 1, se växter markerade med ”service”. Även skötsel av växter som Malmö universitet äger ska ingå i avtalet.

5 P: Ramavtalet omfattar inte snittblommor eller trädgårdsskötsel.

5 P: Anbudsgivare uppmanas att själva bilda sig en uppfattning om gällande omfattning och placering av växter i Malmö universitets lokaler. För detta uppmanas anbudsgivare kontakta Ricard Bentell; ricard.bentell @mau.se som ombesörjer besök i lokalerna.

5 P: Följande lokaler berörs:- NIAGARA, NI. Besök: Nordenskiöldsgatan 1. Leverans: Bassänggatan 2, 211 19 Malmö- STUDENTCENTRUM, NEREUS. Besök: Neptuniplan 7. Leverans: Matrosgatan 1, 211 18 Malmö- ORKANEN, OR. Besök: Nordenskiöldsgatan 10. Leverans: Jacob Bagges gata 2,211 19 Malmö- ODONTOLOGISKA FAKULTETEN (Tandvårdshögskolan), KL. Besök: Carl Gustafs väg 34. Leverans: Smedjegatan 16, 214 21 Malmö- HÄLSA OCH SAMHÄLLE, AS. Besök: Jan Waldenströms gata 25. Leverans: Jan Waldenströmsgata 25, 214 28 Malmö- GÄDDAN, G8. Besök: Citadellsvägen 7. Leverans: Citadellsvägen 7, 211 18 Malmö- FORSKAREN. Per Albin Hanssons väg 35-KRANEN. Besök: Östra Varvsgatan 11. Leverans: Östra Varvsgatan 11

5 P: För närmare information se https://mau.se/kontakt/

5 P: Malmö universitets lokaler byggs förhållandevis ofta om för att anpassas till de olika verksamheternas behov. Dessutom ställs relativt ofta nya krav på lokalytornas storlek, vilket kan bidra till att vissa lokaler kan komma att omdisponeras, hyras ut eller sägas upp under kontraktstiden. Å andra sidan kan bruk av nya lokaler också bli aktuellt. Leverantören ska således vara införstådd med att förändringar av lokalerna troligen kommer att ske, med ibland kort varsel, under avtalstiden. Det kan följaktligen påverka behovet av växter.

5 P: Exempel på miljöer där växterna placeras:- entréer,- väntrum,- öppna kontorslandskap,- personalrum,- större mötesrum, - korridorer,- växtväggar.

5 P: Växterna och krukorna ska vara anpassade till miljön där de placeras, både vad gäller storlek, placering, ljusbehov och ventilation. Valet av växter ska ske i samråd med Malmö universitets beställare Facility Service. Leverantören ska lägga stor vikt vid beställarens önskemål och samtidigt ha den kunskap som krävs för att avgöra vilka växter som passar i de specifika miljöerna. Leverantören ska bidra med förbättringsförslag och idéer gällande växtval och placering.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 085-202068

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Luwasa Grenstyling AB

NATIONALID: 556197-8999

ADDRESS: Allén 3

TOWN: Mölnlycke

POSTAL_CODE: 435 35

7 COUNTRY

E_MAIL: peter.lind@luwasa.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2500000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afhojhziai

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten i Malmö

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Malmö

INFO4: SE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-22

11+1