Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 148-363679 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Miasto Żyrardów
Żyrardowski (PL926) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Żyrardowski (PL926) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-08-03 00:00:00
Deadline 2020-11-06 00:00:00
Ref. No. Doc: 2020/S 111-269714

2020/S 111-269714 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-374261-001

1 DELETION_DATE: 20201106

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 148

2 DATE_PUB: 20200803

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 148-363679

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363679-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zyrardow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 111-269714

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200729

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по озеленяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zahradnické služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for havebrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Gartenbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φυτοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios hortícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aiandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puutarhanhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services horticoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hortikulturne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kertészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di orticoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sodininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dārzkopības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-ortikultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tuinbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ogrodnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com horticultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru horticultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Záhradnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vrtnarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Żyrardów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädgårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto Żyrardów

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto Żyrardów

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 8381464722

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Plac Jana Pawła II 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Żyrardów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 96-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Derda

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 468581554

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 468581511

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zyrardow.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.271.2.15.2020.AD

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Żyrardowa, tj.:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) prace porządkowe, takie jak zbieranie i wywóz zanieczyszczeń i resztek roślinnych;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) prace ogrodnicze, takie jak koszenie, pielenie, sadzenie, podlewanie, przycinka gałęzi i usuwanie uszkodzonych drzew w wyniku nawałnic i zdarzeń losowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) wymagania dotyczące realizacji, kontroli i odbioru prac zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania prac i nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje dot. przedmiotu zamówienia np. dokonał wizji w terenie.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Żyrardowa, tj.:

5 P: 1) prace porządkowe, takie jak zbieranie i wywóz zanieczyszczeń i resztek roślinnych;

5 P: 2) prace ogrodnicze, takie jak koszenie, pielenie, sadzenie, podlewanie, przycinka gałęzi i usuwanie uszkodzonych drzew w wyniku nawałnic i zdarzeń losowych;

5 P: 3) wymagania dotyczące realizacji, kontroli i odbioru prac zawarte zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

5 P: 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania prac i nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót;

5 P: 5) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje dot. przedmiotu zamówienia np. dokonał wizji w terenie.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Czas zakończenia robót od dnia wprowadzenia na nie Wykonawcy

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin płatności faktury

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 111-269714

2 AWARD_CONTRACT

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-29

7+1