Комплексно поддържане на зелени площи, разположени в паркове и междублокови пространства на територията на Столична община — район „Надежда“, разделена на 2 (две) обособени позиции

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 152-372302 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Столична община — район „Надежда“
София (столица) (BG411) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance София (столица) (BG411) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-08-07 00:00:00
Deadline 2020-11-12 00:00:00
Values 4˙000˙000.00 BGN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 085-201976

2020/S 085-201976 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-383643-001

1 DELETION_DATE: 20201112

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-372302

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372302-2020:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: http://www.so-nadejda.com/

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4000000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 085-201976

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200804

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по озеленяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zahradnické služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for havebrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Gartenbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Σόφια

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φυτοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofía

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios hortícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aiandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puutarhanhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services horticoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Sóifia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hortikulturne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Szófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kertészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di orticoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sodininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dārzkopības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-ortikultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tuinbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ogrodnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Sófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com horticultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru horticultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Záhradnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vrtnarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädgårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Столична община — район „Надежда“

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Stolichna obshtina — rayon „Nadezhda“

3 --- NATIONALID   value: 0006963270598

3 --- ADDRESS   value: rayon „Nadezhda“, zh.k. „Nadezhda“, ul. „Kiril Drangov“ No. 55

3 --- TOWN   value: Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1220

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Viktoriya Ralovska

3 --- PHONE   value: +359 24951798

3 --- E_MAIL   value: op@so-nadejda.com

3 --- FAX   value: +359 000000

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.so-nadejda.com/

3 --- URL_BUYER   value: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Столична община — район „Надежда“

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0006963270598

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: район „Надежда“, ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1220

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Виктория Раловска

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 24951798

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: op@so-nadejda.com

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 000000

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.so-nadejda.com/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Комплексно поддържане на зелени площи, разположени в паркове и междублокови пространства на територията на Столична община — район „Надежда“, разделена на 2 (две) обособени позиции

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни дейности по поддържане на паркове, градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община — район „Надежда“, в следващите 4 (четири) години

3 --- VAL_TOTAL   value: 4000000.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Поддръжка на парковите пространства, разположени на територията на СО — район „Надежда“

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Паркове, разположени на територията на Столична община — район „Надежда“.

5 P: Включва зелени площи в паркове с обща ориентировъчна площ 777,00 дка, в това число: парк „Надежда“ и „Северен парк“

4 SHORT_DESCR

5 P: Дейности по биологично и битово почистване и поддържане на паркове, локални градини, зелени площи, междублокови пространства и дървесни насаждения на територията на Столична община — район „Надежда“, именно: косене на тревни площи и събиране на окосена трева; затревяване — всички операции; грапане на тревни площи; резитба на храсти; изсичане на подлес и гъсти храсти; резитба на жив плет; резитба на рози (зимна, лятна); зазимяване на рози, отзимяване; прекопаване на рози; прекопаване на храсти; разтрупяване на дървета; резитба на дървета; отсичане на дървета; изкореняване на дънери; раздробяване на клони с дробилна машина; събиране на шума; изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м и др.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението

AC_WEIGHTING: 15

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 55

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Поддръжка на междублоковите пространства и градинки, разположени на територията на СО — район „Надежда“

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Зелени площи в междублоковите пространства и градинки на територията на Столична община — район „Надежда“

4 SHORT_DESCR

5 P: Дейности по биологично и битово почистване и поддържане на паркове, локални градини, зелени площи, междублокови пространства и дървесни насаждения на територията на Столична община — район „Надежда“, именно: косене на тревни площи и събиране на окосена трева; затревяване — всички операции; грапане на тревни площи; резитба на храсти; изсичане на подлес и гъсти храсти; резитба на жив плет; резитба на рози (зимна, лятна); зазимяване на рози, отзимяване; прекопаване на рози; прекопаване на храсти; разтрупяване на дървета; резитба на дървета; отсичане на дървета; изкореняване на дънери; раздробяване на клони с дробилна машина; събиране на шума; изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м и др

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнениет

AC_WEIGHTING: 15

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 55

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 085-201976

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: РНД20-ДГ55-31/24.07.2020г.

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Поддръжка на парковите пространства, разположени на територията на СО — район „Надежда“

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-24

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: „Ди Ес Ес Строй“ ЕООД

NATIONALID: 200411530

ADDRESS: община Столична, ж.к. „Надежда 2“, бл. 264, вх. В, ет. 5, ап. 63

TOWN: София

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

PHONE: +359 888371383

E_MAIL: kmkonsult@abv.bg

FAX: +359 000000

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2000000.00

5 VAL_TOTAL: 2000000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: РНД20-ДГ55-32/24.07.2020г.

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Поддръжка на междублоковите пространства и градинки, разположени на територията на СО — район „Надежда“

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-24

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: „Ди Ес Ес Строй“ ЕООД

NATIONALID: 200411530

ADDRESS: община Столична, ж.к. „Надежда 2“, бл. 264, вх. В, ет. 5, ап. 63

TOWN: София

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

PHONE: +359 888371383

E_MAIL: kmkonsult@abv.bg

FAX: +359 0000000

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2000000.00

5 VAL_TOTAL: 2000000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-04

11+1