Byggmaterial AB Melleruds bostäder

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 162-392779 dispatched in the year 2020.

Contracting authority AB Melleruds bostäder
SVERIGE (SE) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Housing and community amenities
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Västsverige (SE23) more
Country SV; - country: SE
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-08-21 00:00:00
Deadline 2020-11-26 00:00:00
Values 3˙500˙000.00 SEK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 085-200853

2020/S 085-200853 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-407475-001

1 DELETION_DATE: 20201126

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 162

2 DATE_PUB: 20200821

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 162-392779

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392779-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.mellerud.se/

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous construction materials

INFOCODE: 44190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3500000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 085-200853

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200818

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Различни видове строителни материали

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Různé stavební materiály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse byggematerialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verschiedene Baustoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous construction materials

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiales de construcción diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mitmesugused ehitusmaterjalid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erilaiset rakennustarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériaux de construction divers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous construction materials

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razni građevinski materijali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különféle építkezési anyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiali da costruzione vari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Įvairios statybinės medžiagos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažādi celtniecības materiāli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materjali ta' kostruzzjoni varji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse materialen voor de bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Różne materiały budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiais de construção diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse materiale de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rôzne stavebné materiály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razni gradbeni materiali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Mellerud

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse byggmaterial

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: AB Melleruds bostäder

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: AB Melleruds bostäder

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 556528-4329

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Storgatan 26

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Mellerud

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 464 30

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +46 530-18208

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: elin.holm@mellerud.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.mellerud.se/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Byggmaterial AB Melleruds bostäder

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: UH-2020-20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: AB melleruds bostäder syftar att teckna avtal avseende material inom byggsegmentet för att lagenligt kunna förse bolagets snickare och vaktmästare med material i byggprojekt och underhållsarbeten till förmånliga priser inom kategorierna:

L: 4 --- key: (P)   value: Byggvaror

L: 4 --- key: (P)   value: Färgvaror

L: 4 --- key: (P)   value: Golvvaror

L: 4 --- key: (P)   value: Behoven kommer vara framförallt av akut karaktär och löpande behov och kräver en fysisk butik inom Melleruds kommun där beställaren akut och löpande kan hämta ut de produkter denne behöver.

3 --- VAL_TOTAL   value: 3500000

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Byggvaror

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: AB melleruds bostäder syftar att teckna avtal avseende material inom byggsegmentet för att lagenligt kunna förse bolagets snickare och vaktmästare med material i byggprojekt och underhållsarbeten till förmånliga priser inom kategorierna:

5 P: Byggvaror

5 P: Färgvaror

5 P: Golvvaror

5 P: Behoven kommer vara framförallt av akut karaktär och löpande behov och kräver en fysisk butik inom Melleruds kommun där beställaren akut och löpande kan hämta ut de produkter denne behöver.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Färgvaror

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: AB melleruds bostäder syftar att teckna avtal avseende material inom byggsegmentet för att lagenligt kunna förse bolagets snickare och vaktmästare med material i byggprojekt och underhållsarbeten till förmånliga priser inom kategorierna:

5 P: Byggvaror

5 P: Färgvaror

5 P: Golvvaror

5 P: Behoven kommer vara framförallt av akut karaktär och löpande behov och kräver en fysisk butik inom Melleruds kommun där beställaren akut och löpande kan hämta ut de produkter denne behöver.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Golvvaror

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: AB melleruds bostäder syftar att teckna avtal avseende material inom byggsegmentet för att lagenligt kunna förse bolagets snickare och vaktmästare med material i byggprojekt och underhållsarbeten till förmånliga priser inom kategorierna:

5 P: Byggvaror

5 P: Färgvaror

5 P: Golvvaror

5 P: Behoven kommer vara framförallt av akut karaktär och löpande behov och kräver en fysisk butik inom Melleruds kommun där beställaren akut och löpande kan hämta ut de produkter denne behöver.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 085-200853

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Byggvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Optimera Svenska AB

NATIONALID: 556193-8134

ADDRESS: Långgatan 76

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 33

7 COUNTRY

PHONE: +46 530-755212

E_MAIL: anders.emanuelsson@optimera.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 108227

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Byggvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urban Strålin Byggvaror Aktiebolag

NATIONALID: 556268-7219

ADDRESS: Sapphultsgatan 12

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 34

7 COUNTRY

PHONE: +46 709131208

E_MAIL: thomas.mattsson@k-byggurbans.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 109555.6

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Färgvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Melleruds Färg AB

NATIONALID: 556763-9678

ADDRESS: Verkstadsgatan 4

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 34

7 COUNTRY

PHONE: +46 704409071

E_MAIL: daniel.mellerud@colorama.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 321145

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Färgvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urban Strålin Byggvaror Aktiebolag

NATIONALID: 556268-7219

ADDRESS: Sapphultsgatan 12

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 34

7 COUNTRY

PHONE: +46 709131208

E_MAIL: thomas.mattsson@k-byggurbans.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 326700

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Golvvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Melleruds Färg AB

NATIONALID: 556763-9678

ADDRESS: Verkstadsgatan 4

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 34

7 COUNTRY

PHONE: +46 704409071

E_MAIL: daniel.mellerud@colorama.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 96350

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 7

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Golvvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Optimera Svenska AB

NATIONALID: 556193-8134

ADDRESS: Långgatan 76

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 33

7 COUNTRY

PHONE: +46 530-755212

E_MAIL: anders.emanuelsson@optimera.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 102825

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 8

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Golvvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urban Strålin Byggvaror Aktiebolag

NATIONALID: 556268-7219

ADDRESS: Sapphultsgatan 12

TOWN: Mellerud

POSTAL_CODE: 464 34

7 COUNTRY

PHONE: +46 709131208

E_MAIL: thomas.mattsson@k-byggurbans.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 108484

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Box 53197

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Göteborg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 400 15

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +46 31-7327000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

L: 4 --- key: (FAX)   value: +46 31-7117859

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-18

12+1