Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 165-401123 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Czernica
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-08-26 00:00:00
Deadline 2020-11-29 00:00:00
Values min: 2˙714˙001.56 PLN - max: 3˙395˙766.75 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 112-272039

2020/S 112-272039 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-413553-001

1 DELETION_DATE: 20201129

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 165

2 DATE_PUB: 20200826

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 165-401123

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401123-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.czernica.pl

2 ORIGINAL_CPV: Credit granting services

INFOCODE: 66113000

2 VALUES

3 VALUE_RANGE

L: 4 --- key: (LOW)   value: 2714001.56

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 3395766.75

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 112-272039

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200821

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по предоставяне на кредит

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování úvěrů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Åbning af en kredit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgewährung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de concesión de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krediteerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Luotonantopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de concession de crédit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge odobravanja kredita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hitelnyújtási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di concessione di credito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredito teikimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredītu piešķiršanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-għoti ta' kreditu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredietverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi udzielania kredytu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concessão de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de acordare de credit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie úverov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odobravanja kreditov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Czernica

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Czernica

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 9121101093

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kolejowa 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Czernica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-003

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elżbieta Zembska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@czernica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czernica.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MTP.271.2.7.2020.EZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000 000,00 PLN (słownie:osiemnaście milionów złotych 00/100).

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Środki zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie wynikającym z oferty nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez jednorazową wypłatę kredytu lub w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Spłata kredytu przewidywana spłata kredytu:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) rozpoczęcie w dniu 31 marca 2021 r.

3 VAL_RANGE_TOTAL

L: 4 --- key: (LOW)   value: 2714001.56

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 3395766.75

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100).

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 112-272039

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-08-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie II Oddział we Wrocławiu

ADDRESS: Rynek 34

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-102

7 COUNTRY

E_MAIL: sekretariat.wroclaw-2@bankbps.pl

URL: https://www.bankbps.pl/

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

ADDRESS: Rynek 4

TOWN: Kąty Wrocławskie

POSTAL_CODE: 55-080

7 COUNTRY

E_MAIL: bskw@bskw.com.pl

URL: https://www.bskw.pl

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2714001.56

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołania składa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-21

6+1