Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa przepompowni ścieków PŚ Motława”

contract notice – utilities

Following the summary about the notice 2020/S 084-199813 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 42 info
Gdański (PL634) more authorities
Type of the contracting authority Utilities entity
Main activity Water
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Gdański (PL634) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-04-29 00:00:00
Deadline 2020-06-04 00:00:00
Values 1˙300˙000.00 PLN (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-203300-001

1 DELETION_DATE: 20200604

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 84

2 DATE_PUB: 20200429

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 084-199813

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199813-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.giwk.pl

2 IA_URL_ETENDERING: www.giwk.pl

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1300000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200427

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200604 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Water

INFOCODE: W

2 HEADING: 01G05

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Гданск

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdaňsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické projektování

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørmæssig projektering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Danzig

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Planungsleistungen im Bauwesen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Γκντανσκ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de diseño técnico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Gdańsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehnilise projekteerimise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Gdańsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Gdańsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conception technique

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdanjsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničkog projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Danzica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ideazione tecnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Gdanskas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Gdaņska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische ontwerpdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Gdańsk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concepção técnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de concepţie tehnică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske projektovanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdansk

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggtekniska konstruktionstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F05_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: REGON 193079339, KRS 0000216612

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kartuska 201

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gdańsk

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 80-122

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Monika Lis

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 583266733

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ez@giwk.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 583266733

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.giwk.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.giwk.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: www.https://przetargi.giwk.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CE_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa przepompowni ścieków PŚ Motława”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP/51/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa przepompowni ścieków PŚ Motława”.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1300000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gdańsk, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej: projektu wstępnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektu rozbiórki, projektu rozruchu obiektów przepompowni ścieków, projektu organizacji ruchu na czas budowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, opracowań kosztowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego,dokumentacji potrzebnej dla uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia postępowania publicznego celem udzielenia zamówienia wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1300000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego – objęte prawem opcji, zależne od decyzji zamawiającego.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap IV”, który jest dofinansowany ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, okres programowania 2014–2020.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1–2, 4 i 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według zasad opisanych w pkt VI.3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 7.1.1 SIWZ dotyczący:

L: 4 --- key: (P)   value: a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 oraz ust 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp, część IV sekcja alfa, część VI);

L: 4 --- key: (P)   value: b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 oraz ust 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp, część IV sekcja alfa, część VI).

L: 4 --- key: (P)   value: 2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2.3–7.2.11 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w pkt 7.3 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone w formie i w sposób opisany poniżej w pkt VI.3 niniejszego ogłoszenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Szczegółowe informacje nt. podstaw wykluczenia oraz dokumentów składanych w tym zakresie zostały opisane w SIWZ.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej jeżeli dysponuje zdolnością zawodową, tj.:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,zrealizował należycie min. 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie dok. proj., która obejmowała budowę przepompowni ścieków o wydajności co najmniej Q = 1 000 m3/h;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. skieruje do wykonania osoby o kwalifikacjach, tj.:

L: 4 --- key: (P)   value: a) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na terytorium RP na podst. ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.); posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w proj. sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych, liczone od uzyskania uprawnień, w tym:

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnienie funkcji projektanta przy opracowaniu min. 1 dok.proj., która obejmowała budowę przepompowni ścieków o wydajności Q = 2 000 m3/h;

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnienie funkcji projektanta przy opracowaniu min. 1 dok. proj., która obejmowała budowę obiektu krat mechanicznych dla ścieków komunalnych o wydajności co najmniej 2 000 m3/h;

L: 4 --- key: (P)   value: b) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na terytorium RP na podst.ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.); posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w proj. konstrukcji, liczone od uzyskania uprawnień, w tym:

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnienie funkcji projektanta przy opracowaniu min. 1 dok. proj., która obejmowała budowę obiektu krat mechanicznych dla ścieków komunalnych o wydajności co najmniej 2 000 m3/h;

L: 4 --- key: (P)   value: c) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na terytorium RP na podst. ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.); posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w proj. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, liczone od uzyskania uprawnień, w tym:

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnienie funkcji projektanta przy min. 1 dok. proj., której przedmiotem była instalacja elektryczna, niskoprądowa dla przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 2 000 m3/h; d) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta automatyki posiadającą wykształcenie wyższe techniczne kierunek automatyka, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w proj. (liczone od uzyskania dyplomu uczelni), w tym:

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnienie funkcji projektanta przy opracowaniu min. 1 dok. proj., której przedmiotem był system automatyki dla przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 2 000 m3/h oparty na sterownikach PLC i urządzeniach energoelektronicznych (falowniki) oraz transmisji danych;

L: 4 --- key: (P)   value: e) co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do proj. bez ogr. w spec.inż.drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na terytorium RP na podst. ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.); posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w proj. dróg, liczone od uzyskania uprawnień. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na sytuacji technicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca złoży wraz z ofertą:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ, dotyczące:

L: 4 --- key: (P)   value: a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja alfa);

L: 4 --- key: (P)   value: b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV sekcja alfa).

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2.1 – 7.2.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Oświadczenia lub dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej – szczegółowa forma poszczególnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw określone jest w SIWZ.

3 DEPOSIT_GUARANTEE_REQUIRED

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający zażąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe zapisy odnośnie wadium znajdują się SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe zapisy odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w SIWZ oraz wzorze umowy.

3 MAIN_FINANCING_CONDITION

L: 4 --- key: (P)   value: Sposób rozliczenia wynagrodzenia umownego określony został w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy.

3 LEGAL_FORM

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe zapisy odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – informacja dla wykonawców w pkt 8.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Określone zostały w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-04

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-04

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:05

4 PLACE

5 P: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, POLSKA, pokój 204.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1.Oferta zawiera:

L: 4 --- key: (P)   value: a) wypełniony(e) formularz(e) JEDZ;

L: 4 --- key: (P)   value: b) dowód na to, że realizując zamówienie wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (np. zobowiązania) (jeżeli dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: c) wypełniony formularz ofertowy;

L: 4 --- key: (P)   value: d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 8 SIWZ (jeżeli dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestrowego);

L: 4 --- key: (P)   value: f) dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 10 SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: g) dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust 5 pkt 1 i 8 Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: h) formularz cenowy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Ofertę w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady określone są w pkt 11.1 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Ofertę wykonawca przesyła za pośrednictwem elektronicznego systemu do składania ofert dostępnego pod adresem: www.przetargi.giwk.pl. Szczegółowe zasady dot. składania oferty określone są w pkt 13 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Formę tych dokumentów określa pkt 7.8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: W toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-27

7+1