Kruunusillat-raitiotie ja Kalasataman raitiotie

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 077-182313 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet 25 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-18 00:00:00
Scadenza 2020-04-16 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-189450-001

1 DELETION_DATE: 20200416

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 77

2 DATE_PUB: 20190418

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 077-182313

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182313-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

2 ORIGINAL_CPV: Tramline construction works

INFOCODE: 45234126

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190417

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на трамвайни линии

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba tramvajových tratí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstruktion af sporveje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Straßenbahnlinien

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευή γραμμής τραμ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tramline construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de línea tranviaria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trammitee ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Raitiotien rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de lignes de tramway

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tramline construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na tramvajskoj pruzi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamospálya építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Costruzione di una linea tranviaria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tramvajaus linijų tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tramvaja līniju būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-linji tat-tramm

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aanleg van tramlijn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty związane z liniami tramwajowymi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de linhas para eléctricos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de linii de tramvai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na tramvajskih tirih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete för spårvägslinje

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: Y-0201256-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 58225 (Elimäenkatu 5)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00099

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ville Alajoki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 403347301

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kilpailutusryhma.rake@hel.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0201256-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 1400

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kilpailutusryhma.rake@hel.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.hel.fi/hkl/fi

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kruunusillat-raitiotie ja Kalasataman raitiotie

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tarkoituksena on kilpailuttaa yhdessä Kruunusillat-hankkeen raitiotien ja Kalasataman raitiotien allianssitoteutukset. Tilaajan tarkoituksena on kilpailuttaa molempien raitioteiden allianssitoteutukset samalla hankinnalla, mutta kahtena (2) erillisenä allianssiprojektina. Hankinta on tarkoitus toteuttaa siten, että valitaan oma palveluntuottaja Kruunusillat-raitiotien palveluntuottajaksi ja oma palveluntuottaja Kalasataman raitiotien palveluntuottajaksi. Molempiin projekteihin on tarkoitus liittää samassa yhteydessä teetettäviä kadun- ja kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista. Molemmat hankinnat toteutetaan käyttäen erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Kruunusillat-hanke koostuu vuonna 2016 laaditun hankesuunnitelman mukaan kolmesta (3) sillasta sekä raitiotieyhteydestä Helsingin keskustasta Laajasaloon. Hankkeen raitiotieyhteys toteutetaan projektiallianssina ja Nihti-Kruunuvuorenranta siltayhteys erikseen kokonaisurakkana.

5 P: Kruunusillat-raitiotien alustava kustannusarvio on noin 100 000 000 EUR ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden kustannusarvio yhteensä korkeintaan 200 000 000 EUR. Kalasataman raitiotie muodostuu vuonna 2017 laaditun yleissuunnitelman mukaan Kalasataman ja Pasilan raitiotieyhteydestä. Raitiotien alustava kustannusarvio on noin 80 000 000 EUR ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden kustannusarvio alustavasti noin 200 000 000–250 000 000 EUR.

5 P: Tilaajan tarkoitus on kilpailuttaa molempien projektien suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat palveluntuottajat yhdessä ja muodostaa näiden kanssa kaksi (2) allianssiprojektia suunnittelemaan ja toteuttamaan ne yhdessä tilaajan kanssa.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-05-06

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Molemmat raitiotieprojektit toteutetaan Helsingin kaupungin ja sen sopimusosapuolten yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana (YKT), jonka mukaan hankkeen tilaajina voivat toimia myös muut YKT-sopimuksen osapuolet. Tilaaja hankkii tarvittavan kaluston ja varikon erikseen.

L: 4 --- key: (P)   value: Tarjouskilpailun onnistumiseksi tarjouskilpailuun tulee saada vähintään 3–4 soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoavaa tarjoajaa ja vähintään kolme (3) tarjousten sisältövaatimukset täyttävää lopullista tarjousta. Mikäli tarjouskilpailussa ei synny riittävää kilpailua kahden (2) eri hankkeen toteuttamiseksi, tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää Kalasataman raitiotien hankinnan.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-17

13+1