Ennakkoilmoitus/tietopyyntö: Lahden kaupungintalo, suunnittelun ja rakentamisen hankinta

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 078-184686 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Lahden Tilakeskus 12 info
Päijät-Häme (FI1C3) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Päijät-Häme (FI1C3) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-19 00:00:00
Scadenza 2020-04-17 00:00:00
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-192120-001

1 DELETION_DATE: 20200417

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 78

2 DATE_PUB: 20190419

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 078-184686

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184686-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: www.lahti.fi

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190418

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Лахти

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahtis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lahden Tilakeskus

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lahden Tilakeskus

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: Y-0149669-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lahti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 15140

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sari Honkanen, projektipäällikkö

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444163540

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tilakeskus@lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.lahti.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ennakkoilmoitus/tietopyyntö: Lahden kaupungintalo, suunnittelun ja rakentamisen hankinta

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: D/1463

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Lahden kaupungintalo on rakennus-, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut rakennus Lahden kaupunkikuvassa.

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennus on viimeksi peruskorjattu 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöikänsä lopussa. Rakennus tarvitsee myös laajan rakennusteknisen perusparannuksen, joka tulee sisältämään myös toiminnallisia muutoksia.

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennuttaja järjestää markkinavuoropuhelun torstaina 9.5.2019 klo 13:00-15:00 paikkana Kaupungintalon KH-esittelyhuone, 3. krs.

L: 4 --- key: (P)   value: Tilaisuudessa esitellään kaupungintalon perusparannushanketta sekä pyydetään kannanottoja rakennushankkeen suunnitteluttamisen ja urakoinnin toteutusmuotoihin.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus on informatiivinen ennakkoilmoitus ja tietopyyntö hankkeesta, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, 15100 Lahti

4 SHORT_DESCR

5 P: Ennakkoilmoitus ja tietopyyntö Lahden kaupungintalon perusparannuksen suunnittelun ja rakentamisen hankinnasta.

5 P: Hankintavaihtoehtoina ovat:

5 P: — projektiallianssi, jossa kilpailutetaan aluksi suunnittelijat ja myöhemmin urakoitsijat projektiallianssin kehitysvaiheeseen neuvottelumenettelyllä. Onnistuneen kehitysvaiheen jälkeen hanketta voidaan jatkaa toteutusvaiheeseen,

5 P: — kokonaisurakka, jossa kilpailutetaan aluksi suunnittelijat ja valmiilla suunnitelmilla ja/tai suunnitelmavaihtoehdoilla kilpailutetaan urakoitsijat.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 19000000

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-06-10

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Ilmoitetaan varsinaisissa tarjouspyyntöasiakirjoissa, tämä on ennakkoilmoitus/tietopyyntö tulevasta hankinnasta.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuheluun 9.5.2019 osallistuvia pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) sekä toimittamaan mahdolliset kysymykset sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi. Viestin otsikoksi "Lahden kaupungintalo, perusparannus, markkinavuoropuhelu".

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeen lisätietona on hankesuunnitelma, joka on löytyy alla olevasta nettiosoitteesta.

L: 4 --- key: (P)   value: https://bem.buildercom.net/download-doc-distribution/9e5bccba-7136-4f28-8683-6c27fb8467db

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Markkinaoikeus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radanrakentajantie 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295643300

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: markkinaoikeus@oikeus.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 295643314

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-18

13+1