Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun: Koulun laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 081-192913 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos 5 info
Pohjanmaa (FI195) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pohjanmaa (FI195) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-25 00:00:00
Scadenza 2020-04-23 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-198637-001

1 DELETION_DATE: 20200423

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 81

2 DATE_PUB: 20190425

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 081-192913

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192913-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.vaasa.fi

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190424

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Вааса

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на инсталации

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební montážní práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udførelse af bygningsinstallationer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauinstallationsarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building installation work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de instalación en edificios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hoone installatsioonitööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennusten asennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux d'équipement du bâtiment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building installation work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalaterski radovi na građevinama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Épületszerelési munka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di installazione di impianti in edifici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Vasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pastatų įrengimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Vāsa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēku instalācijas darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta’ l-istallazzjoni fil-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty instalacyjne w budynkach

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalações em edifícios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de instalaţii pentru clădiri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebno-inštalačné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inštalacijska dela pri gradnjah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnadsinstallationsarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0209602-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Vaasa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 65101

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Kukka Potka

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 408251770

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kukka.potka@vaasa.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.vaasa.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun: Koulun laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelun tavoitteena on selvittää palveluntuottajien näkemyksiä suunnittele ja rakenna -toteutusmuodosta koulun laajennushankkeen toteutusmuotona.

L: 4 --- key: (P)   value: Hanke sisältää vuonna 1990 valmistuneen koulurakennuksen laajennuksen suunnittelun ja rakentamisen 250:lle oppilaalle sekä olemassa olevien tilojen muutoksia yhtenäiskoulun tarpeisiin sopivaksi. Laajennuksen koko on n. 2 700 brm ja olemassa olevien muutettavien tilojen laajuus n. 800 hym.

5 FT: 2

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeen lopullinen toteutusmuoto on tarkoitus päättää markkinavuoropuhelun jälkeen.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta kilpailutuksesta.

5 P: Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on tavoitteena julkaista syksyllä 2019.

5 P: Laajennuksen ja muutostöiden tavoiteltu valmistumisaika on syksyllä 2022.

4 INFO_ADD

5 P: Tämä ilmoitus on ainoastaan ennakkoilmoitus ja kutsu markkinavuoropuheluun, eikä sillä käynnistetä tarjouskilpailua. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei toisaalta ole myöskään edellytys myöhempään mahdolliseen kilpailutusvaiheeseen osallistumiseen.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-11

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 24.5.2019 mennessä sähköpostitse: kukka.potka@vaasa.fi

L: 4 --- key: (P)   value: Vuoropuhelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa käydään kevään 2019 aikana sitä mukaa kun ilmoittautumisia tulee.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-24

11+1