Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 091-218100 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Karsin 3 info
Starogardzki (PL638) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Ambiente
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Starogardzki (PL638) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-05-13 00:00:00
Scadenza 2020-05-07 00:00:00
Valori 277˙449.96 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-221888-001

1 DELETION_DATE: 20200507

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 91

2 DATE_PUB: 20190513

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 091-218100

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218100-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.karsin.pl

2 ORIGINAL_CPV: Photovoltaic cells

INFOCODE: 31712331

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical installation work

INFOCODE: 45310000

2 ORIGINAL_CPV: Solar panel roof-covering work

INFOCODE: 45261215

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 277449.96

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190508

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Environment

INFOCODE: E

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Фотоелементи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotoelektrický článek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltaiske celler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Photovoltaische Zellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Φωτοβολταϊκά στοιχεία

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Photovoltaic cells

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Células fotovoltaicas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotogalvaanilised elemendid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Valosähkökennot

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cellules photovoltaïques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Photovoltaic cells

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotonaponske ćelije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fényelemek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celle fotovoltaiche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltiniai elementai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotoelementi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ċelloli fotovoltajċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltaïsche cellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotoogniwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Células fotovoltaicas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celule fotovoltaice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltické články

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotonapetostne celice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Karsin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotoelektromotoriska celler

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Karsin

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Karsin

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 53966700000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 83-440

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Karsin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: PL635

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Urbański

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 586873322

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ug@karsin.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 586873120

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.karsin.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.karsin.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: www.epuap.gov.pl/wps/portal.pl

3 --- URL_TOOL   value: www.epuap.gov.pl/wps/portal.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP 271.8.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 277449.96

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obszar Gminy Karsin

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakup, dostarczenie i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin w ramach zadania pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Karsin” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii.

5 P: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

5 P: 1) zakup, dostarczenie i montaż 23 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kWp (z czego 3 budynki przekraczające 300 m powierzchni użytkowej – 370 m, 370 m, 300 m),

FT: 2

FT: 2

FT: 2

FT: 2

5 P: 2) zakup, dostarczenie i montaż 19 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp (w tym 16 na budynkach mieszkalnych oraz 3 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych),

5 P: 3) zakup, dostarczenie i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp (w tym 23 na budynkach mieszkalnych oraz 2 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych).

5 P: Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej instalacji fotowoltaicznych stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5 P: Zamawiający prosi o podanie w formularzu ofertowym cen za instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kWp.

5 P: 3. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec następującym zmianom:

5 P: 1) wskazana liczba instalacji może ulec zmianie tj. zmniejszeniu np. w przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie lub zwiększeniu np. w przypadku wyboru Beneficjenta z listy rezerwowej;

5 P: 2) adresy budynków, na których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne mogą ulec zmianie np. w przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie i wprowadzeniu na jego miejsce innego Beneficjenta ostatecznego z listy rezerwowej;

5 P: 3) planowana moc instalacji do wykonania na poszczególnych budynkach może zostać zmieniona na wyższą bądź niższą np. jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizji nieruchomości okaże się to niezbędne dla prawidłowego jej wykonania;

5 P: 4) planowane do montażu instalacje na budynkach mieszkalnych mogą w wyniku przeprowadzone wizji nieruchomości zostać wykonane na budynkach niemieszkalnych (i na odwrót) jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego ich wykonania. W takich przypadkach Wykonawca zastosuje odpowiednia stawkę VAT przy czym Zamawiający przyjmuje, że montaż paneli na budynkach mieszkalnych opodatkowany jest 8 % VAT-em, zaś na budynkach niemieszkalnych 23 % VAT-em.

5 P: 5) w przypadku montażu instalacji paneli na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 300 m podstawa opodatkowania zostanie podzielona proporcjonalnie do części powierzchni budynku odpowiednio nieprzekraczającej 300 m, która będzie podlegała stawce 8 % VAT oraz przekraczającej 300 m, która będzie podlegała standardowej stawce 23 % VAT.

FT: 2

FT: 2

FT: 2

5 P: 4. Przez Beneficjenta ostatecznego rozumie się właściciela budynku, na którym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

5 P: 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji zamówienia, w tym wykaz lokalizacji obiektów, na których zamontowane będą poszczególne instalacje.

5 P: 6. Zamawiający podpisze umowę z Beneficjentem ostatecznym, w którym określi warunki realizacji zamówienia w tym m.in.:

5 P: 1) w przypadku konieczności wymiany pokrycia dachu, wykonania czynności w konstrukcji pokrycia dachu albo modernizacji instalacji elektrycznej Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do wykonania tych czynności własnym staraniem i na swój koszt, w tym do wymiany pokrycia dachu, w terminie umożliwiającym wykonanie instalacji,

5 P: 2) Beneficjent ostateczny zobowiąże się do zapewnienia dostępu do sieci Internet inwertera wchodzącego w skład instalacji, w celu zapewnienia monitorowania jakości oraz sposobu pracy instalacji.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: RPPM.10.03.01-01-22-0170/16-00

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-05-19

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-678

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-05-08

26+1