Marktconsultatie - AT/2019/07: Vervanging en Renovatie (VenR-opgave) Marktconsultatie / Dialoogsessie IR-branche

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 091-219148 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 54 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-05-13 00:00:00
Scadenza 2020-05-09 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-226285-001

1 DELETION_DATE: 20200509

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 91

2 DATE_PUB: 20190513

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 091-219148

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219148-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rijkswaterstaat.nl

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190510

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Утрехт

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги в строителството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko-inženýrské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ουτρέχτη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de ingeniería

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööripalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'ingénierie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ingegneria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Utrechtas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrehta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening door ingenieurs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Utreque

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de engenharia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inginerie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženirske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 82067183

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Griffioenlaan 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Utrecht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3526 LA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ronald van Pelt

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 612531207

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijkswaterstaat.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie - AT/2019/07: Vervanging en Renovatie (VenR-opgave) Marktconsultatie / Dialoogsessie IR-branche

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: AT/2019/07

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De uitkomst van de Marktdag in 2018 is dat Rijkswaterstaat de VenR-opgave samen met de marktpartijen moet gaan oppakken. Deze opgave speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk van RWS en daarbij speelt de markt een grote rol. Het is een proces van samenwerken en samen de opgave willen realiseren en uitvoeren. De ingenieursbranche is een essentiële partner hierin. Deze branche levert een bijdrage op veel verschillende terreinen: van het uitvoeren van reguliere inspecties, tot herberekeningen, planuitwerking, ontwerp en mede-uitvoering van de VenR-projecten. Nu tijdens de overgang van tranche 3 naar 4 zijn de VenR-opgaven tot 2028 vastgesteld, deze zijn geselecteerd op zo’n 40 projecten. Omdat de inzet en bijdrage van de branche noodzakelijk en gewenst is bij al deze projecten komt RWS met deze marktconsultatie.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor meer informatie wordt verwezen naar de bij deze aankondiging behorende bijlage.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Nederland

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie tekst bij de korte beschrijving en het marktconsultatiedocument.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-09-02

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie / Dialoogsessie "ir-branche".

L: 4 --- key: (P)   value: Middels deze aankondiging wil Rijkswaterstaat belangstellenden informeren en uitnodigen voor de marktconsultatie inzake ir-brance.

L: 4 --- key: (P)   value: Specifieke doelstellingen 20.6.2019:

L: 4 --- key: (P)   value: Informatie delen rondom de VenR-opgave:

L: 4 --- key: (P)   value: — Inzicht geven in de opgave op de korte termijn en een doorkijk naar de lange termijn,

L: 4 --- key: (P)   value: — Gezamenlijk verdiepen op de ambities en de uitdagingen van de VenR opgave en gezamenlijk tot een aanpak komen voor die uitdagingen op de korte termijn,

L: 4 --- key: (P)   value: — Anticiperen op de uitdagingen voor de langere termijn. Vooral op de onderwerpen waar energie op zit.

L: 4 --- key: (P)   value: Directeuren zijn hiervoor ook een belangrijke doelgroep om actief mee te denken en om draagvlak te creëren voor de aanpak. Deze consultatie wordt vanuit RWS gezien als een eerste startsessie waar in dialoog wordt gegaan met de IR branche. Het is van belang om hierna met elkaar in gesprek te blijven via vervolgsessies voor verdiepen en verkennen. Hier moet dan uiteindelijk een doorvertaling plaatsvinden naar de realisatie samen met de marktpartijen van waaruit uitvragen zullen voortvloeien.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor meer informatie over deze marktconsultatie wordt verwezen naar de bij deze aankondiging behorende bijlage.

L: 4 --- key: (P)   value: AANMELDEN

L: 4 --- key: (P)   value: Voor deze marktconsultatie zal een bijeenkomst worden gehouden - een zgn. ontbijtsessie - die gepland staat op 20.6.2019.

L: 4 --- key: (P)   value: De locatie: de locatie is in Utrecht (stad) en zal u tijdig worden meegedeeld.

L: 4 --- key: (P)   value: De tijdstip: Ontbijtsessie 8:00 uur

L: 4 --- key: (P)   value: Doelgroep: Ingenieursbranche niet alleen SO3, maar ook in bredere zin.

L: 4 --- key: (P)   value: U kunt zich bij belangstelling aanmelden middels de Berichten-tool in TenderNed (maximaal 2 personen per bedrijf).

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-05-10

13+1