Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut — Tekninen vuoropuhelu

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 108-263152 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Espoon kaupunki 126 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-06-06 00:00:00
Scadenza 2020-06-04 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-270998-001

1 DELETION_DATE: 20200604

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 108

2 DATE_PUB: 20190606

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 108-263152

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263152-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.espoo.fi/hankinnat

2 ORIGINAL_CPV: Dental practice and related services

INFOCODE: 85130000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190605

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Еспоо

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Стоматологични услуги и свързани с тях услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zubní lékařství a související služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Οδοντιατρικές και συναφείς υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dental practice and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de odontología y servicios conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hambaravipraksis ja vastavad teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de soins dentaires et services connexes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dental practice and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge zubarskih ordinacija i srodne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fogorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Espas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Espo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-prattika dentali u dawk relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tandartspraktijk en aanverwante diensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi stomatologiczne i podobne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de medicina dentária e serviços conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de practică dentară şi servicii conexe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Espoo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Esbo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tandläkarvård och tillhörande tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Espoon kaupunki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Espoon kaupunki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0101263-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 640

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Espoo

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02070

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 981621

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankinta@espoo.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.espoo.fi/hankinnat

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut — Tekninen vuoropuhelu

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Espoon kaupungin käynnistämä tekninen vuoropuhelu liittyen tulevaan suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankintaan.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Espoon kaupunki on hankkimassa suun terveydenhuollon vuokratyöhenkilöstöä omissa tiloissaan tapahtuvaan toimintaan. Toiminta käsittää pääasiassa perushammashoitoa terveyskeskus-hammashoitoloissa sekä ensiapuluonteisen hoidon tuottamista keskitetyssä arkipäivystyksessä. Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöstöpalveluita tuottava toimittaja siirtää työntekijöitään asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan. Asiakas määrittelee tehtävät, joihin vuokratyövoimaa käytetään. Vuokratyövoiman tarve koskee alustavasti hammaslääkäreitä, hammashoitajia ja suuhygienisteja sekä hammaslääkäri-hammashoitaja -työpareja. Vuokratyövoimalla täydennetään Espoon kaupungin oman henkilöstön ja sijaisten sekä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n täyttämättä jääneitä työvuoroja.

5 P: Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun perjantaihin 12.6.2019 klo 12:00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen hankinta@espoo.fi.

4 INFO_ADD

5 P: Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: TIETOPYYNTÖ: Espoon kaupunki, suun terveydenhuollon vuokratyövoima.

5 P: Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Mahdolliset toimittajatapaamiset on tarkoitus aikatauluttaa ja ajoittaa 13.6.—20.6.2019 välisellä ajalla.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-05

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Kutsu tekniseen vuoropuheluun ja siihen vastaaminen eivät sido hankintayksikköä tai vastaajaa mihinkään. Kutsuun vastaaminen ja tekniseen vuoropuheluun osallistuminen tai vastaamatta ja osallistumatta jättäminen eivät estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-05

17+1