Muhoksen kunnan terveyskeskuksen keittiön ruokapalvelut

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 111-272159 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Muhoksen kunta 7 info
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-12 00:00:00
Scadenza 2020-06-09 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-278375-001

1 DELETION_DATE: 20200609

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 111

2 DATE_PUB: 20190612

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 111-272159

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272159-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.muhos.fi

2 ORIGINAL_CPV: Catering services for other enterprises or other institutions

INFOCODE: 55523000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190610

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zabezpečování pohostinských služeb pro jiné podniky nebo instituce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering til andre virksomheder eller institutioner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering services for other enterprises or other institutions

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Muude ettevõtete või asutuste toitlustusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Muiden yritysten tai muiden laitosten ateriapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering services for other enterprises or other institutions

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ l-ikel għall-impriżi oħrajn u istituzzjonijiet relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de fornecimento de refeições (catering) a outras empresas e instituições

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Muhos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering för övriga företag eller övriga institutioner

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Muhoksen kunta

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Muhoksen kunta

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0186646-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Asematie 14

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Muhos

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 91500

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mikko Kari

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444970308

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mikko.kari@muhos.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.muhos.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Muhoksen kunnan terveyskeskuksen keittiön ruokapalvelut

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Muhoksen kunnan tekniset palvelut kutsuu ruokapalveluiden tuottajia markkinavuoropuheluun koskien Muhoksen terveyskeskuksen keittiön toiminnan ulkoistamista. Markkinavuoropuhelu koskee koko keittiötä ja kaikkia sen toimintoja.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Vuoropuheluun ilmoittaudutaan jättämällä osallistumishakemukset 25.6.2019 klo 12 mennessä osoitteella sisko.moilanen@muhos.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä toimittajia pyydetään esittämään yleisesittelytilaisuudessa esitettävät kysymykset. Markkinavuoropuhelu käynnistetään yleisesittelytilaisuudessa, joka järjestetään 3.7.2019 klo 12–14 (Muhoksen kunnanvirasto, Asematie 14, Muhos / kunnanhallituksen huone).

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-06-10

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Muhoksen terveyskeskuksen keittiö tuottaa Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemat ruokapalvelut. Keittiö valmistaa ja toimittaa päivittäisen ruoan terveyskeskuksen sairaalan vuodeosastolle, kunnan tehostetun palveluasumisen yksiköille ja vanhusten kotipalvelun asiakkaille. Keittiön yhteydessä toimii myös terveyskeskuksen henkilöstöravintola. Keittiön vuotuinen liikevaihto on noin 800 000 EUR. Keittiöllä työskentelee nykyisin neljä ja puoli (4,5) vakituista ja kaksi (2) määräaikaista työtekijää.

L: 4 --- key: (P)   value: Vuoropuheluprosessin ja keittiön toiminnan yleisesittelytilaisuus pidetään Muhoksella 3.7.2019 klo 12 ja luottamukselliset toimittajakohtaiset neuvottelut käydään 7.–8.8.2019. Ko. ajankohta ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on saada toimijoilta alustavat tarjoukset tilaajan päätöksenteon perusteeksi 21.8.2019 mennessä.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä. Markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä ja saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-10

20+1