Kirkko ja kaupunki -lehden painopalvelu

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 112-274972 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin seurakuntayhtymä 13 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Ricreazione, cultura e religione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione MANNER-SUOMI (FI1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-13 00:00:00
Scadenza 2020-06-10 00:00:00
Valori 2˙500˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-279808-001

1 DELETION_DATE: 20200610

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 112

2 DATE_PUB: 20190613

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 112-274972

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274972-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.helsinginseurakunnat.fi

2 ORIGINAL_CPV: Printing and related services

INFOCODE: 79800000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2500000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190611

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Recreation, culture and religion

INFOCODE: C

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Печатни и други, свързани с печата услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiskařské a související služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Printing and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de impresión y servicios conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trüki- ja seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Painatus ja siihen liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'impression et services connexes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Printing and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiskanje i s tim povezane usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di stampa e affini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Spausdinimo ir susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Iespiešanas un saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' stampar u relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drukkerij- en aanverwante diensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi drukowania i powiązane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de impressão e afins

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii tipografice şi servicii conexe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tlačiarenské a príbuzné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiskarske in s tem povezane storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tryckning och tillhörande tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin seurakuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin seurakuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0201242-7

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kolmas linja 22 B

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00530

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Pälvi Ahoinpelto

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: palvi.ahoinpelto@kirkkojakaupunki.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.helsinginseurakunnat.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Evankelis-luterilainen kirkko

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kirkko ja kaupunki -lehden painopalvelu

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntien tabloid-muotoinen jäsenlehti, joka jaetaan 22 kertaa vuodessa osoitteellisena noin 340 000 talouteen pääkaupunkiseudulla. Sen hankintayksikkönä toimii Helsingin seurakuntayhtymä. Lehti ilmestyy kolmena (3) osittain erilaisena paikallisversiona, joilla on erikokoinen painos. Lehdillä on runkona yhteinen niska ja muista kahdesta poikkeava kaupunkikohtainen niska. Osapainokset ovat erikokoiset:

L: 4 --- key: (P)   value: Helsinki 190 000, Espoo ja Kauniainen

L: 4 --- key: (P)   value: 80 000, Vantaa 70 000 kappaletta.

L: 4 --- key: (P)   value: Niskat stiftataan. Lehti on kokonaan nelivärinen. Tulemme pyytämään tarjousta Kirkko ja kaupunki -lehden painopalvelusta vuosiksi 2020–2021 sekä mahdolliselle optiokaudelle 2022–2023. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Arvo on noin 2 500 000 EUR. Jakelupäivä on torstai. Lehdet toimitetaan jakeluyhtiöön pääkaupunkiseudulle edeltävänä tiistaina kello 17:ään mennessä. Aineiston takaraja on aikaisintaan jakeluviikon maanantaina kello 12.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 2500000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus eikä kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä tietopyynnön julkaisemisella aloiteta tarjouspyyntöä. Tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käydä läpi ratkaisuehdotuksia Helsingin seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkko ja kaupunki -lehden painamiseksi. Tietopyyntö ei velvoita Helsingin seurakuntayhtymää toteuttamaan varsinaista hankintaa tai hankinta voidaan toteuttaa tietopyynnöstä poiketen. Tietopyyntöön vastaaminen ja vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle eikä vuoropuhelu sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinavuoropuheluun osallistuneilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä. Mahdollisissa tulevissa kilpailutuksissa tullaan soveltamaan lakia julkisista hankinnoista.

4 INFO_ADD

5 P: Lehdet tulee toimittaa jakeluyhtiöön pääkaupunkiseudulle jakelupäivää torstaita edeltävänä tiistaina kello 17 mennessä. Aineiston painoon toimittamisen takaraja on aikaisintaan jakeluviikon maanantaina kello 12.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-07-22

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tähän tietopyyntöön liittyvät kysymyksemme saatte sähköpostissa osoitteesta palvi.ahoinpelto@kirkkojakaupunki.fi. Vastaukset tietopyyntöön pitää toimittaa samaan sähköpostiin 19.6.2019 kello 16 mennessä.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-11

23+1