Sähköinen arkistojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietoja varten

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 114-279161 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Istekki Oy 27 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-17 00:00:00
Scadenza 2020-06-13 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-287787-001

1 DELETION_DATE: 20200613

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 114

2 DATE_PUB: 20190617

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 114-279161

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279161-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.istekki.fi

2 ORIGINAL_CPV: Software package and information systems

INFOCODE: 48000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190614

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерни пакети и информационни системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Balíky programů a informační systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programpakker og informationssystemer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwarepaket und Informationssysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paquetes de software y sistemas de información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvarapaketid ja infosüsteemid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Logiciels et systèmes d'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi i informacijski sustavi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacchetti software e sistemi di informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software en informatiesystemen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacotes de software e sistemas de informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pachete software şi sisteme informatice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softvérové balíky a informačné systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi in informacijski sistemi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programvara och informationssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Istekki Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Istekki Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2292633-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 2000

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kuopio

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 70601

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Matias Epelä

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444341311

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: matias.epela@istekki.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 176180999

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.istekki.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Julkisomisteinen osakeyhtiö

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: ICMT

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Sähköinen arkistojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietoja varten

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Sähköinen arkistojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietoja varten.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Sähköinen arkistojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietoja varten.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän tietopyynnön tarkoituksena on selvittää markkinoilla toimivat yritykset sekä mahdollistaa avoin keskustelu Istekki Oy:n ja toimittajien välillä kilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Toimittajat voivat varata ajan toimintansa sekä tuotteensa esittelyyn. Aikaa on varattu maks. kaksi (2) tuntia/toimittaja. Audienssit tullaan pitämään elo–syyskuun 2019 aikana. Audienssin varanneille tullaan lähettämään etukäteen tarvittavat materiaalit tilaisuuteen valmistautumista varten. Yhteydenotot tarkemman materiaalin saamiseksi sekä myöhemmin audienssin varaamiseksi osoitteeseen tietopyynto@istekki.fi otsikolla "Tietopyyntö, Sähköinen arkistojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietoja varten". Audienssit tulee varata viimeistään 31.7.2019 mennessä.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-14

17+1