Ulkoministeriö – kielitaitotestaus

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 114-279921 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Ulkoministeriö 2 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-17 00:00:00
Scadenza 2020-06-12 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-285256-001

1 DELETION_DATE: 20200612

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 114

2 DATE_PUB: 20190617

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 114-279921

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279921-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://um.fi/

2 IA_URL_ETENDERING: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

2 ORIGINAL_CPV: Test and evaluation

INFOCODE: 73430000

2 ORIGINAL_CPV: Provision of language courses

INFOCODE: 80580000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190613

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Изпитване и оценка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testy a hodnocení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testning og evaluering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test und Bewertung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Δοκιμές και αξιολόγηση

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test and evaluation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ensayo y evaluación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testimine ja hindamine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testaus ja arviointi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test et évaluation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test and evaluation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ispitivanje i ocjenjivanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tesztelés és értékelés

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Collaudo e valutazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Išbandymas ir įvertinimas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testi un novērtēšana

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test u Evalwazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testen en beoordelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testy i ocena

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ensaios e avaliações

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Testare şi evaluare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skúšanie a hodnotenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Preskušanje in ocenjevanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Test och utvärdering

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ulkoministeriö

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ulkoministeriö

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0245973-9

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 176, Valtioneuvosto

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00023

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tarja Puro

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tarja.puro@formin.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://um.fi/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243828&tpk=893496db-e4e2-40af-b060-feef782c3b17

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ulkoministeriö – kielitaitotestaus

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: KAVAKU-kielitaitotestaus ja UM:n henkilöstön suullinen ja kirjallinen kielitaitotestaus.

L: 4 --- key: (P)   value: Kielet: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, japani, mandariinikiina, portugali ja standardiarabia.

L: 4 --- key: (P)   value: Testaus UM:n henkilöstölle järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan kahdesti (2) vuodessa. KAVAKU-kurssin rekrytointivaiheen testit järjestetään kerran vuodessa.

L: 4 --- key: (P)   value: Testit mittaavat funktionaalista kielitaidon tasoa taitotasoasteikolla, joka perustuu eurooppalaiseen viitekehyksen (EVK, CEFR) asteikkoon: tyydyttävä taso (B1) ja hyvä taso (B2). Kirjallinen ja suullinen koe arvioidaan erikseen. Testit koordinoidaan niin, että eri kielten testit ovat yhteismitallisia.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Ulkoministeriö toteuttaa vuonna 2019 tarjouskilpailun, jolla etsitään toteuttaja kielitestauspalvelulle. Tarkemmat tiedot julkaistaan tarjouskilpailuaineistossa, kun tarjouskilpailu käynnistyy. Arvioitu arvo on sopimuskauden osalta korkein mahdollinen arvio, mutta hankinnan kohdetta tarkennetaan ja arvo voi olla selkeästi alhaisempikin, mutta EU-kynnysarvo ylittyy sopimuskaudella. Ulkoministeriö ei sitoudu siihen, että ilmoitettu ennakoitu arvo toteutuu.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 600000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-14

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajan sijoittautumismaa on GPA-sopimusosapuoli (party). Tällaisia maita ovat mm. kaikki EU:n jäsenmaat.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Määritellään tarjouspyynnössä.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Määritellään tarjouspyynnössä.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Määritellään tarjouspyynnössä.

2 PROCEDURE

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EORDERING

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tarjouskilpailun toteuttaa ulkoministeriön henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö (HAL-13).

L: 4 --- key: (P)   value: Yksikön tehtäviin kuuluvat:

L: 4 --- key: (P)   value: – Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

L: 4 --- key: (P)   value: – Työhyvinvointiviestintä, ohjaus ja neuvonta

L: 4 --- key: (P)   value: – Työnantajan työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteiden toteutuksen tukeminen ja seuranta

L: 4 --- key: (P)   value: – Työsuojelun yhteistoiminnan koordinointi

L: 4 --- key: (P)   value: – Perheasiat

L: 4 --- key: (P)   value: – Työterveyshuollon suunnittelu ja toteutus yhteistyössä palvelusopimuskumppanin kanssa

L: 4 --- key: (P)   value: – Sairauspoissaoloseuranta ja korvausmenettelyt ministeriössä

L: 4 --- key: (P)   value: – Liikunta- ja ergonomia-asiat

L: 4 --- key: (P)   value: – Yleinen perehdyttämiskoulutus

L: 4 --- key: (P)   value: – Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

L: 4 --- key: (P)   value: – Ministeriön kieli- ja täydennyskoulutus

L: 4 --- key: (P)   value: – EU-koulutusyhteistyö

L: 4 --- key: (P)   value: – Erityyppisten koko ulkoasiainhallintoa koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Markkinaoikeus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radanrakentajantie 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295643300

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: markkinaoikeus@oikeus.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 295643314

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-13

19+1