Lomake- ja kyselytyökalu

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 115-281588 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Istekki Oy 27 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-18 00:00:00
Scadenza 2020-06-13 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-287516-001

1 DELETION_DATE: 20200613

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 115

2 DATE_PUB: 20190618

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 115-281588

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281588-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.istekki.fi

2 ORIGINAL_CPV: Software package and information systems

INFOCODE: 48000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190614

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерни пакети и информационни системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Balíky programů a informační systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programpakker og informationssystemer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwarepaket und Informationssysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paquetes de software y sistemas de información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvarapaketid ja infosüsteemid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Logiciels et systèmes d'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi i informacijski sustavi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacchetti software e sistemi di informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software en informatiesystemen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacotes de software e sistemas de informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pachete software şi sisteme informatice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softvérové balíky a informačné systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi in informacijski sistemi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programvara och informationssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Istekki Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Istekki Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2292633-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 2000

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kuopio

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 70601

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Matias Epelä

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444341311

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: matias.epela@istekki.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 176180999

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.istekki.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Julkisomisteinen osakeyhtiö

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: ICMT

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Lomake- ja kyselytyökalu

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Lomake- ja kyselytyökalu.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Lomake- ja kyselytyökalu.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-09-30

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän tietopyynnön tarkoituksena on selvittää markkinoilla toimivat yritykset, markkinoilla olevat ratkaisut, kerätä materiaalia hankintavalmistelua varten sekä mahdollistaa avoin keskustelu Istekki Oy:n ja toimittajien välillä kilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Istekkiä ja Istekin asiakasomistajia kiinnostaa erityisesti sähköiset lomake- ja kyselytyökalujen valmistuotepohjaiset ratkaisut. Sähköisillä lomakkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiointilomakkeita ja lomakkeiden datan tiedonvälitysprosessia sekä integraatiota tarvittaviin taustajärjestelmiin ja palveluihin ,ml. potilasasiointi, hallinnon asiointi, julkisen hallinnon sähköinen asiointi. Varsinaisten lomaketyökalujen ja lomakkeiden lisäksi taustalle tarvitaan prosessien- ja työnkulkujen ohjaus, muokkaus sekä lomaketietojen datan välittäminen taustajärjestelmiin ja palveluihin. Lomakkeet tulevat olemaan pääsääntöisesti selainkäyttöisiä ja lomakkeissa tulee pystyä hyödyntämään mm. suomi.fi-palveluita, esim. vahvatunnistautumista.

L: 4 --- key: (P)   value: Agenda toimittajatapaamista varten:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Sähköiset lomake- ja kyselytyökalut; konsultointi-, asiantuntija- ja tukipalvelut

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Sähköiset lomake- ja kyselytyökalut; erityisesti valmistuotteet, ratkaisut- ja referenssit sekä käyttöönottomallit

L: 4 --- key: (P)   value: a. Terveydenhuollon käyttöön potilasasioinnissa

L: 4 --- key: (P)   value: b. Hallinnon ratkaisujen käyttöön

L: 4 --- key: (P)   value: c. Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin käyttöön

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Sähköiset lomake- ja kyselytyökalun alustaratkaisut ja lisensointimallit sekä hinnoittelumallit

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Sähköisten lomake- ja kyselytyökalujen integroituvuus mm. suomi.fi-palveluihin, Ensemble EAI -välineisiin, Microsoft- ja Liferay-pohjaisiin julkaisunhallintajärjestelmiin.

L: 4 --- key: (P)   value: Toimittajat voivat varata ajan toimintansa sekä tuotteensa esittelyyn. Aikaa on varattu yksi (1) tunti/toimittaja. Toimittajat voivat osallistua esittelyyn paikan päällä Kuopiossa tai Skypen kautta etänä. Esittelyjä varten on varattu tilat Kuopiosta ke 21.8.2019 ja 28.8.2019 klo 9–16. Yhteydenotot audienssia varten tulee osoittaa 28.6.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: sami.niskanen@istekki.fi otsikolla "Tietopyyntö: Lomake- ja kyselytyökalu".

L: 4 --- key: (P)   value: Lisätietoja: sami.niskanen@istekki.fi

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-14

16+1