Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 115-281597 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 13 info
Kujawsko-pomorskie (PL61) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Affari economici e finanziari
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-18 00:00:00
Scadenza 2020-06-12 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-286429-001

1 DELETION_DATE: 20200612

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 115

2 DATE_PUB: 20190618

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 115-281597

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281597-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Business forms

INFOCODE: 22822000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190613

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Търговски формуляри

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obchodní tiskopisy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forretningsblanketter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Geschäftsvordrucke

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Επαγγελματικά έντυπα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Business forms

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formularios comerciales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Äriblanketid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Liikelomakkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formulaires commerciaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Business forms

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poslovni obrasci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kereskedelmi formanyomtatvány

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli commerciali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Įstaigų blankai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Komercveidlapas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formoli tan-negozju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Commerciële formulieren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formularze urzędowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formulários comerciais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formulare comerciale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podnikateľské formuláre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poslovni obrazci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Blanketter och formulär

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 001021145

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. dr. E. Warmińskiego 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bydgoszcz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 85-950

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 525856100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 525842990

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- URL_TOOL   value: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Terenowa jednostka rządowa

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych oraz broszur informacyjnych.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych formularzy podatkowych oraz broszur informacyjnych wraz z ich dystrybucją do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej zlokalizowanych na terenie całej Polski. Zamawiający przewiduje zamówienie obejmujące następujący asortyment druków w ilościach podanych w tysiącach sztuk.

5 P: PIT-6 67,97 tys. szt.; PIT-8 62,35 tys. szt.; PIT-11 203,16 tys. szt.; PIT-16A 198,87 tys. szt.; PIT-19A 50,50 tys. szt.; PIT-28 1046,15 tys. szt.; PIT-28/A 950,38 tys. szt.; PIT-28/B 182,50 tys. szt.; PIT-36 1291,40 tys. szt.; PIT-36L 343,68 tys. szt.; PIT-37 6501,20 tys. szt.; PIT-38 282,29 tys. szt.; PIT-39 262,79 tys. szt.; PIT/B 759,02 tys. szt.; PIT/D 106,51 tys. szt.; PIT/M 50,94 tys. szt.; PIT/O 3647,30 tys. szt.; PIT-R 29,02 tys. szt.; PIT/ZG 422,63 tys. szt.; Broszura inform. do PIT-36 481,62 tys. szt.; Broszura inform. do PIT-36L 187,38 tys. szt.; Broszura inform. do PIT-37 1757,90 tys. szt.; Broszura inform. do PIT-38 199,88 tys. szt.;Broszura inform. do PIT-39 163,46 tys. szt.; Broszura inform. do PIT/D 110,92 tys. szt.; Broszura inform. do PIT/O 1367,62 tys. szt.; VAT-23 45,56 tys. szt.; VAT-R 425,83 tys. szt.; VAT-26 52,83 tys. szt.; PCC-3 1874,60 tys. szt.; PCC-3/A 550,80 tys. szt.; PCC-4 301,62 tys. szt.; PCC-4/A 153,30 tys. szt.; PCC-4/B 136,97 tys. szt.; SD-36 481,05 tys. szt.; SD-3/A 239,87 tys. szt.; SD-Z2 1446,55 tys. szt.; SD-ZP 132,76 tys. szt.; NIP-2 241,04 tys. szt.; NIP-7 297,10 tys. szt.; NIP-8 277,53 tys. szt.; ZAP-3 1435,45 tys. szt.; NIP-5/W8 120,17 tys. szt.; AKC-U/A2 59.31 tys. szt.; AKC-U/S2 474,26 tys. szt.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-07-18

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie. Zamawiający może wprowadzić podział zamówienia na części.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-13

23+1