Nieuwbouw sporthal Schoter Haarlem

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 139-341350 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Haarlem 37 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-07-22 00:00:00
Scadenza 2020-07-17 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-351536-001

1 DELETION_DATE: 20200717

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20190722

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 139-341350

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341350-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.haarlem.nl

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190718

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Haarlem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Haarlem

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Haarlem

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 50647371

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Zijlvest 39

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Haarlem

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2011 VB

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: bbn adviseurs

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aanbestedingen@bbn.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.haarlem.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nieuwbouw sporthal Schoter Haarlem

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 11224

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het nieuwe complex bestaat uit een sporthal en een 4 zaaldeel. Naast de standaard sporthalvoorzieningen (zoals kleedkamers, toestellenbergingen, e.d.), maken onder andere een tribuneruimte en multifunctionele ruimten onderdeel uit van het programma. Naast het ontwerp en de realisatie van de nieuwe gymzaal moet ook fiets-parkeren voor de school en de bezoekers van de sporthal op het terrein worden opgelost (ca. 1 200 stuks). Hiervoor is geen ruimte voorzien op het perceel zelf. Voor het fiets-parkeren is een fietsenkelder voorzien in het plan.

5 FT: e

L: 4 --- key: (P)   value: De locatie voor de nieuw te bouwen sporthal is gelegen tussen de achterzijde van Het Schoter en de woonflat ‘Parksight’ in Haarlem-Noord. De aanwezige opstallen worden door de gemeente gesloopt en het bouwterrein wordt bouwrijp aan de winnende inschrijver ter beschikking gesteld.

L: 4 --- key: (P)   value: Door middel van de onderhavige aanbestedingsprocedure wordt een Design and Build-overeenkomst volgens UAV-GC 2005 aanbesteed.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Haarlem

4 SHORT_DESCR

5 P: De aan te besteden opdracht omvat het architectonisch, bouwkundig, constructief, installatietechnisch en bouwfysisch (waaronder: duurzaam en brandveilig) ontwerp en de realisatie van:

5 P: (a) een sporthal (formaat C3 NOC-NSF) inclusief sportvoorzieningen ter grootte van ca. 3 000 m bvo;

FT: 2

5 P: (b) een fietsenkelder (verdiept danwel halfverdiept) voor de stalling van ca. 1 200 fietsen.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-12

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-07-18

21+1