Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organiza...

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 140-343977 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 info
Małopolskie (PL21) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Małopolskie (PL21) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-07-17 00:00:00
Valori 11˙804˙109.91 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-350874-001

1 DELETION_DATE: 20200717

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 140

2 DATE_PUB: 20190723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 140-343977

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343977-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.malopolska.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://bip.malopolska.pl/umwm/

2 ORIGINAL_CPV: Gaseous fuels

INFOCODE: 09120000

2 ORIGINAL_CPV: Natural gas

INFOCODE: 09123000

2 ORIGINAL_CPV: Gas distribution

INFOCODE: 65210000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 11804109.91

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190718

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Краков

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Газообразни горива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plynná paliva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasformige brændselsstoffer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasförmige Brennstoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Κρακοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αέρια καύσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaseous fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles gaseosos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaasilised kütused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kaasumaiset polttoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Cracovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles gazeux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaseous fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plinovita goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Krakkó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gáznemű tüzelőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili gassosi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Krokuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dujinis kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gāzveida kurināmie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Krakovja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjuwil tal-gass

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasvormige brandstoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwa gazowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Cracóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustíveis gasosos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili gazoşi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plynné palivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plinska goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasformiga bränslen

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Basztowa 22

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-156

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Droga do Olczy 26

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zakopane

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 34-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Nadwiślańska 2-4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-527

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im St. Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Zamojskiego 58

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-523

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Senacka 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-002

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Długosza 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Nowy Sącz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Lubelska 23

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-003

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kolejowa 1a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jaroszowiec

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 32-312

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Bartosza Głowackiego 56

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-085

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wielkie Drogi 192

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wielkie Drogi

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 32-051

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Zdrojowa 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Myślenice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 32-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Strzelecka 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-503

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. św. Łazarza 14

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-530

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: al. Modrzewiowa 22

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-224

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Nowy Świat 30

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tarnów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Na Stawach 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-107

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Jarosława Dąbrowskiego 19

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Andrychów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 34-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: os. Na Wzgórzach17B

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-723

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Prądnicka 80

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-202

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpital Specjalistyczny im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Młyńska 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Nowy Sącz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Skarbowa 4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-121

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Jagiellońska 45

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Nowy Sącz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. 3 Maja 97b

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Myślenice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 32-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Daszyńskiego

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Krzeszowice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 32-065

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Rynek 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tarnów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Muzem Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Krupówki 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zakopane

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 34-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wróblewskiego 10a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gorlice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 38-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.Ks.Karola Wojtyły

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Fabryczna 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Mszana Dolna

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 34-730

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Oswalda Balzera 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zakopane

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 34-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Racławicka 56

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-017

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126303408

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@umwm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126303158

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.malopolska.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.malopolska.pl/umwm/

3 --- URL_PARTICIPATION   value: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organiza...

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych w 2020 r. i 2021 r.

L: 4 --- key: (P)   value: Przewidywany wolumen: około 74,85 GWh.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 11804109.91

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Małopolska

4 SHORT_DESCR

5 P: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych w 2020 r. i 2021 r.

5 P: Przewidywany wolumen: około 74,85 GWh.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-27

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2019-08-27

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-07-18

27+1