Markkinakartoitus: Etäkuntoutuksen sisällöt ja niihin liittyvät sovellukset

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 150-369822 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Kansaneläkelaitos 33 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Protezione sociale
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-06 00:00:00
Scadenza 2020-08-04 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-380840-001

1 DELETION_DATE: 20200804

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 150

2 DATE_PUB: 20190806

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 150-369822

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369822-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kela.fi

2 ORIGINAL_CPV: Health and social work services

INFOCODE: 85000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190805

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Social protection

INFOCODE: B

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на здравеопазването и социалните дейности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotní a sociální péče

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de salud y asistencia social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de santé et services sociaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari e di assistenza sociale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības un sociālie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de saúde e acção social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícka a sociálna pomoc

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hälso- och sjukvård samt socialvård

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Kansaneläkelaitos

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Kansaneläkelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0246246-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nordenskiöldinkatu 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00250

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kuntoutushankinnat@kela.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kela.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoitus: Etäkuntoutuksen sisällöt ja niihin liittyvät sovellukset

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä on kutsu markkinakartoitukseen, tämä ei ole hankintailmoitus, tai tarjouspyyntö, eikä tällä julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua. Markkinakartoitus koskee etäkuntoutusta, joka tapahtuu joko ajasta riippumattomana verkkopohjaisesti ja/tai kuvapuheluna reaaliaikaisesti.

L: 4 --- key: (P)   value: Etäteknologian käyttöä lisätään Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa. Tämän vuoksi Kela kartoittaa jo käytössä olevia etäkuntoutuksen sisältöjä ja niihin liittyviä sovelluksia.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän markkinakartoituksen tarkoituksena on hankkia lisätietoja käytössä olevista etäkuntoutukseen soveltuvista suomenkielisistä sisällöistä ja niihin liittyvistä sovelluksista.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoituksessa saatujen tietojen avulla Kela voi suosittaa jatkossa palveluntuottajille Kelan järjestämässä kuntoutuksessa käytettäviä etäkuntoutuksen sisältöjä. Näiden avulla Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat voivat toteuttaa asiakkaille etäkuntoutusta ajasta riippumattomana ja/tai reaaliaikaisena.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Etäkuntoutuksen sisältöjen tulee liittyä Lisätiedot-kohdassa olevan linkin kautta avautuvassa lomakkeessa ilmoitettuihin sisältökokonaisuuksiin.

5 P: Sisällön/sovelluksen tulee mahdollistaa:

5 P: - asiakkaan kommunikointi sekä kuntoutukseen osallistuvien kanssa että kuntoutuksen ammattilaisten kesken (esim. keskustelupalsta, chat, sähköposti)

5 P: - asiakkaan osallistaminen erilaisten tehtävien (esim. monivalintatehtävät, avoimet kysymykset) ja/tai harjoitusten avulla

5 P: - tekstien, kuvien, videoiden, linkkien käyttö ja lisääminen sovellukseen (sekä asiakkaan että kuntoutuksen ammattilaisen toimesta)

5 P: - moniammatillisen tiimin (eli useamman kuntoutuksen ammattilaisen) tulee voida seurata/nähdä asiakkaan sovelluksessa tuottamaa sisältöä.

5 P: Pyydämme kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan 22.8.2019 klo 13:00 mennessä.

5 P: Ilmoittautuminen sekä kuvaus sisällöstä ja sovelluksesta tulee toimittaa täyttämällä linkistä avautuva lomake https://forms.gle/kTFDGDTqKEE9YgjJ8.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Kutsumme ilmoittautuneet, jotka täyttävät tässä ilmoituksessa mainitut edellytykset, paikan päälle Kelaan esittelemään sisältöä/sovellusta viikolla 35 (26.8.-30.8.2019). Lähetämme kutsun esittelyyn mahdollisimman pian ilmoittautumisen päätyttyä.

L: 4 --- key: (P)   value: Kela ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-05

23+1